Pateikti Šeštadienis, 24 spalio, 2009 dienos įrašai.


Kartu pakilsime dvasinėmis pakopomis!

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Prasidėjo kabalistinis Eurazijos kongresas Turkijoje. Ką tokio ypatinga galima gauti iš draugų, kuriuos matai kartą metuose ar pirmą kartą gyvenime?
Atsakymas: Ką tik grįžau iš Baffalo, iš Šiaurės Amerikos kongreso. Kartu su seniai studijuojančiais mokiniais, ten buvo ir žmonių, kurių prieš tai nesu matęs.
Jie man paliko didžiulį įspūdį. Tai žmonės, gyvenantys toli vienas nuo kito, tolimi savo prigimtimi, pažiūromis – ir nepaisant visų skirtumų, esančių tarp mūsų, mes suartėjome. Tai pats svarbiausias dalykas!
Skirtumai tarp mūsų – tai tarsi varža elektros grandinėje. Esame tu ir aš, bei pasipriešinimas tarp mūsų. Ir virš šios neapykantos tarpusavy sukuriame ryšį.
Kuo daugiau mes skiriamės, kuo tolimesni esame, kuo labiau nesuprantame vienas kito, bet viduje trokštame susivienyti, – tuo stipriau atskleidžiame abipusio atidavimo savybę, o joje – aukštesnįjį pasaulį.
Kongrese dalyvauja 1400 žmonių, nuo Prancūzijos iki Japonijos, nuo Islandijos iki Okeanijos…
Todėl būtent su žmonėmis, kuriuos retai matau, kurie man tolimi savo įpročiais, pažiūromis, mentalitetu – jei mes pakylame virš šių skirtumų ir norime susivienyti meilėje, šio ryšio viduje atskleidžiame Kūrėją.
Dėl to tikiuosi, kad susivienijimas, kurį pasieksime kongrese Turkijoje, suteiks mums visiems didžiulį  postūmį.

Eurazijos kongreso pamokos 1 d., 2d.

Komentarų nėra

Dvasiniame gyvenime malonumas nedingsta

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio hebrajų k.): Jūsų paskaitose ne kartą girdėjau, kad malonumas panaikina norą, t. y. noras užsipildo ir dingsta. Tas pats vyksta ir su dvasiniais norais, kurie užsipildo per Kūrėją. Todėl gautą iš Kūrėjo malonumą turime atidėti, patys juo nesimėgauti, o  perduoti savo „artimui“ ir taip jį užpildyti. Vadinasi, malonumą iš jo gauname kaip grąžą ir tai amžinas užpildymas. Mano klausimas: kodėl užpildymas, gautas iš „artimo“, yra amžinas ir per laiką neišnyksta, kaip kad išnyksta gautas savarankiškai.
Atsakymas: Todėl, kad Jūs panaudojate ne savo, bet artimo norą (kaip motina panaudoja savo vaiko norą). Jūs esate priemonė, skirta užpildyti artimui. Todėl jūsų užsipildymas jumyse ir negali neutralizuotis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Nematoma jėga, neleidžianti mums sustoti“

„Tobulumas – sujungus šviesą ir norą“

„Gyvenimas – begalinis malonumas“

Komentarų nėra