Pateikti Trečiadienis, 28 spalio, 2009 dienos įrašai.


Apie nulemtą likimą

Klausimai ir atsakymai, Realybės suvokimas

Klausimas (iš dienoraščio iš anglų k.): Ar jūs tikite likimu? Ar galima sakyti, kad keliai, kuriuos renkamės, nulemti?
Atsakymas: Viskas nulemta, išskyrus jūsų siekį –  ar savęs, ar Kūrėjo link – ir per tai jūs pajusite skirtumą visame savo likime.

Klausimas (iš dienoraščio iš anglų k.): Jeigu, pasak kabalos mokslo, viskas užprogramuota ir nulemta, tai galima sakyti, jog nulemtas ir mūsų kūno mirties laikas?
Atsakymas: Be jokios abejonės, bet kam tai žinoti!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip valdyti likimą“

„125 pakopos iki tobulybės“

„Kas pakeis mūsų likimą?“

Komentarų nėra

Ar mes kilę iš beždžionių?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Viename savo straipsnių rašėte, kad žmogus išsivystė iš beždžionės padedant dvasiniam genui. Ar turėjote omenyje, kad žmogus išsivystė iš beždžionės fiziškai, ar kad tai dvasinis procesas, atvedęs iki žmogaus, turinčio dvasią, atsiradimo?
Atsakymas: Fiziškai mes kilome iš beždžionės joje atsiradus naujam rešimot (genui). O dvasiškai „žmogus“ – tas, kuris pradėjo įgyti atidavimo ir meilės savybę ir taip tampa „Adomu“, kas reiškia (išvertus iš hebrajų kalbos) „panašus į Kūrėją“. Apie tai rašo Ari. Taip pat Baal Sulamas „Mokyme apie 10 sfirot“ 3 d. Biblinis pasakojimas apie pasaulio sukūrimą – kaip ir visa Biblija –  pasakoja apie  pasaulių ir žmogaus dvasinį sukūrimą. Materija kūrėsi pagal tos pačios gamtos dėsnius po Didžiojo Sprogimo ir t.t. Baal Sulamas rašo apie geologinius laipsniško Žemės atšalimo periodus per 30.000 metų – atšalimo ir įkaitimo periodus. Kabala – tas pats mokslas, tik Aukštesniojo pasaulio fizika, ir neprieštarauja kitiems mokslams. O religija aiškina Bibliją paraidžiui, nesuprasdama, kad jos tekstas – kabalistinis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Evoliucija tęsiasi“

„Pasaulio sukūrimas – kaip ir kodėl?“

„Slaptoji Biblijos prasmė“

Komentarų nėra

09-10-28 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 79 d., 25 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė 7 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

09-10-28 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (31 BS laiškas, „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra