Pateikti spalio, 2009 mėn. įrašai.


Ar mes kilę iš beždžionių?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Viename savo straipsnių rašėte, kad žmogus išsivystė iš beždžionės padedant dvasiniam genui. Ar turėjote omenyje, kad žmogus išsivystė iš beždžionės fiziškai, ar kad tai dvasinis procesas, atvedęs iki žmogaus, turinčio dvasią, atsiradimo?
Atsakymas: Fiziškai mes kilome iš beždžionės joje atsiradus naujam rešimot (genui). O dvasiškai „žmogus“ – tas, kuris pradėjo įgyti atidavimo ir meilės savybę ir taip tampa „Adomu“, kas reiškia (išvertus iš hebrajų kalbos) „panašus į Kūrėją“. Apie tai rašo Ari. Taip pat Baal Sulamas „Mokyme apie 10 sfirot“ 3 d. Biblinis pasakojimas apie pasaulio sukūrimą – kaip ir visa Biblija –  pasakoja apie  pasaulių ir žmogaus dvasinį sukūrimą. Materija kūrėsi pagal tos pačios gamtos dėsnius po Didžiojo Sprogimo ir t.t. Baal Sulamas rašo apie geologinius laipsniško Žemės atšalimo periodus per 30.000 metų – atšalimo ir įkaitimo periodus. Kabala – tas pats mokslas, tik Aukštesniojo pasaulio fizika, ir neprieštarauja kitiems mokslams. O religija aiškina Bibliją paraidžiui, nesuprasdama, kad jos tekstas – kabalistinis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Evoliucija tęsiasi“

„Pasaulio sukūrimas – kaip ir kodėl?“

„Slaptoji Biblijos prasmė“

Komentarų nėra

09-10-28 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 79 d., 25 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė 7 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

09-10-28 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (31 BS laiškas, „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Deguonies čiaupas – kiekvieno žmogaus rankose!

Klausimai ir atsakymai, Laidavimas

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Knygos „Įvade į knygą Zohar“ parašyta: „Viena maža siela prilygsta visoms sieloms“. Juk nepajudinamas dvasinio pasaulio dėsnis: „Dalis ir visuma – lygios“. Ar tai reiškia, jog viena, siekianti išsitaisyti siela veikia visas kitas sielas, kurios neturi šio ketinimo, ir taip kartu jas ištaiso?
Atsakymas: Be abejonės, visi tarpusavyje susiję ir ten, kur gera, ir ten, kur bloga, ir viskas priklauso nuo visų, ir tik dabar šitai ima atsiskleisti visa jėga – viskas dar priešakyje.
Greitai visi pajaus, jog pasaulyje kiekvienas žmogus laiko jo deguonies čiaupą ir jei tik panorės – užsuks jį!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pakilti virš egoizmo“

„Visa žmonija – tai mano sielos kūnas“

„Tik kartu prasiveršime išsivadavimo link“

Komentarų nėra

Šeštojo jutimo organo fizika

Realybės suvokimas

Klausimas: Kad pajustume dvasinį pasaulį, turime išugdyti šeštąjį jutimo organą, nesusijusį su fiziniu kūnu. Kaip veikia šis organas?
Atsakymas: Visa,  ką jaučiame, priimame jutimo organais, po to smegenyse tai virsta elektriniais ir cheminiais procesais, kurie sulyginami su jau turimais atmintyje, atpažįstami ir pateikiami sąmonei kaip užbaigti vaizdai ar sąvokos.
Mūsų suvokimas susideda iš dviejų dalių: „aš“ ir „tai, ką jaučiu“. Visa tai vyksta noro viduje. Nes mūsų pasaulio materiją sudaro noras patirti malonumą.
Noras slypi ne kūno ląstelėse. Galiu išmatuoti tik kūno reakcijas į savo norus ir ketinimus.
Kūne galiu išmatuoti elektrinius arba cheminius veiksmus, bet tai tebus kūno reakcijų, o ne to, kas vyksta noro viduje, matavimas.
Paties noro išmatuoti ar pajusti niekaip negaliu. Pavyzdžiui, ragaudamas gėrimą – jaučiu skonį, kvapą, mėgaujuosi juo.
Galiu išmatuoti kūno reakcijas į gėrimą, tačiau tai tebus reakcijų, o ne noro matavimas.
Vadinasi, bet kuris, ir materialaus, ir dvasinio pasaulio noras yra virtualus. Nei egoistinis, nei altruistinis noras nėra materialūs.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Šeštasis pojūtis“

„Dialogas tamsoje“

„Nematoma jėga, neleidžianti sustoti“

Komentarų nėra

09-10-27 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 73 d., 24 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė 6 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-10-27 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (37 BS laiškas, „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (4)

Auklėjimas, vaikai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kodėl mes visi tarpusavyje susiję?
Atsakymas: Kūrėjas sukūrė vieną norą, vėliau jį sudaužė į daugybę dalių.
Mes tik jaučiamės atskirti vienas nuo kito, o iš tiesų viduje visi esame susieti.
Jaučiu, kad kiti atsieti nuo manęs. Kažkam meluoju, iš kažko vagiu, kažką mušu, neapkenčiu, nes nejaučiu, kad kiti – tai taip pat aš. Visas pasaulis – tai vis aš!
Kūrėjas tyčia mane klaidina. Dar atsiskleis, kad kiti – tai aš.
Ir tada savęs klausiu: „Kaip gi aš galėjau taip elgtis su pačiu savimi? Atiminėti iš savęs, skriausti save, vogti iš savęs, prarasti tiek daug gerų dalykų…“
Nieko kito nedariau, tik nuolat sau kenkiau ir dariau sau pikta – praradau sveikatą, komfortą, ramybę. Apie ką galvojau? Kaip galėjau nematyti to, kas akivaizdu?
Tik kreivame egoizmo veidrodyje kitos dalys atrodo svetimos, nors mes – viena visuma.
Nemalonus jausmas, bet gera tai, kad jis veda į išsitaisymą, stumia mus į tarpusavio ryšius, budina meilę artimui ir vienybės jausmą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 1 d.“

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 2 d.“

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 3 d.“

Komentarų nėra

09-10-26 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į „Sulam “ komentarus, 73 d., 23 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė 5 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-10-26 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai ir pirma pamokos dalis

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »