Pateikti Pirmadienis, 9 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Penkios minutės apie kabalą (09-11-08)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=XBKa4iJiMnE

Visa pamoka:

09-11-08 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-08 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Kaip reikia skaityti knygą „Zohar“

Kabalos mokymasis

Mes pradedame mokytis knygą „Zohar“. O kaip reikia mokytis?
Nebūtinai tuo metu skaityti tekstą, pakanka tiesiog klausyti, kad viskas, apie ką pasakojama, prasiskverbtų pro mane, vyktų mano viduje, o aš veržčiausi pajausti tą paveikslą, apie kurį man pasakojama knygoje „Zohar“.
Galbūt visiškai nieko nesuprantu, apie ką man kalba knyga „Zohar“, lyg kalbėtų su manimi svetima kalba – tačiau aš trokštu žinoti, apie ką ten rašoma.
Juk ten pasakojama apie mane, apie mano gyvenimą ten…! Ir kai veržiuosi įsivaizduoti savo egzistavimą kitokiame pasaulyje iš nesuprantamo teksto, štai taip…iš nieko, iš visiškos tuštumos ir bejausmiškumo, mano viduje ima busti pojūčiai, imu reaguoti į šios Knygos žodžius.
Knyga „Zohar“ parašyta dviem lygmenimis, dviem kalbomis. Viena kalba aprašo tai, kas vyksta manojo, man pažįstamo pasaulio vaizdais, o kita, lygiagreti pirmajai kalba supažindina mane su dvasiniais apibrėžimais, rodydama du vienas kitam lygiagrečius pasaulius.
Tačiau šie du suvokimo lygmenys egzistuoja tik mano atžvilgiu – iš tiesų tai yra vieno paveikslo, kurį kol kas skiriu į du, suvokimas.
Kad patekčiau į naują pasaulį, pradžioje turiu įsivaizduoti, jausti savyje dar vieną aprašymo, suvokimo lygmenį – dvasinį (kad šie du lygmenys lygiagrečiai egzistuotų manyje) ir turiu veržtis pakilti iš materialaus aprašymo – į dvasinį.
Iš esmės, mokytojas neturi nieko aiškinti. Mokinys privalo tekstą įtraukti, atverti jam visus savo „įėjimus“, kad tekstas galėtų laisvai tekėti pro jį it plati, rami vandens srovė. Ir laukti pojūčių, naujo suvokimo vaizdų.
Nereikia įsivaizduoti fizinių vaizdų ir veiksmų. Knygos „Zohar“ tekstas – tai kelionė į sielos gelmes, o knygos žodžiai turi betarpiškai padėti man pajausti, kas vyksta giliai manyje, mano savybes, jėgas ir pagaliau mano santykius su Kūrėju.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Sujungti širdį ir protą“

„Kaip pajusti anapus pasaulio?“

Komentarų nėra

Tuštuma – tai laisvės kaina

Realybės suvokimas, Valios laisvė

Klausimas: Kam reikalingas materialusis pasaulis ir materialūs kūnai, jei dvasingumo noras (kli) yra ne kūne?
Atsakymas: O kokioje realybėje ruošiesi gyventi prieš patekdamas į dvasinį pasaulį? Juk būtent šis menamas pasaulis tau ir suteikia valios laisvę. Ši įsivaizduojama realybė nepaprastai svarbi, nes būtent iš jos po kiekvieno kritimo pakylame į dvasingumą. Į dvasingumą įeiname „iš nieko“, kaip „eš mi ain“ – nauji kūriniai. Į dvasingumą, į ryšį su Kūrėju būtina įeiti iš išorės, „iš nieko“. Žmogus – vienintelis gyvūnas, kurio gamta nevaldo 100 %, kuriam leidžia klysti, palikdama jame „tuščią erdvę“, suteikdama  laisvę išeiti į dvasinį pasaulį „iš nieko“, iš neigimo.
Jeigu būtume visiškai valdomi gamtos, mums nekiltų jokių klausimų  – viskas būtų nulemta iš anksto. Tačiau dėl mums suteiktos nedidelės laisvės gimsta siekis ir sugebėjimas pajusti užgimusį dvasinį norą (kli), kuris priešingas mums. Jeigu egoistinė prigimtis visiškai mus valdytų, niekada negalėtume pajusti atidavimo prigimties. Tačiau valdant egoizmui, mums paliekamas tarpelis, kurį pajutęs, nors ir nesuprasdamas savęs, pradedu jausti altruistinės prigimties pradžią ir įeinu į ją kaip  „kažkas iš nieko“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Mūsų pasaulis – dvasinio pasaulio šešėlis“

„Neparsiduokite už grašius…“

„Kodėl matome mūsų pasaulį?“

Komentarų nėra

09-11-09 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 14 d., 6 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė, 6 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-09 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (39 BS laiškas, 118 psl., „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra