Pateikti Ketvirtadienis, 12 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (9)

Auklėjimas, vaikai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kam reikalingos kliūtys kelyje pas Kūrėją?
Atsakymas: Visi mokomės mokykloje. Kiekvieną dieną įvairių dalykų mokytojai kelia man uždavinius ir duoda pratimus. Susidorodamas su jais, aš tobulėju.
Nieko neišmoksiu, jei nespręsiu šių užduočių. O juk kiekvienas iš jų – tai kliūtis.
Kai kurie iš jūsų lanko sporto būrelius. Kad pasiektum gerų rezultatų, reikia kas dieną atkakliai treniruotis ir nuolatos gerinti asmeninius rezultatus.
Taip yra visur, dvasinis kelias irgi ne išimtis. Bet yra ir skirtumų.
Mūsų pasaulyje aiškiai matau tikslą. Tarkim, tapti žymiu mokslininku, gydytoju, muzikantu arba sportininku, kitaip tariant, tapti kažkuo ypatingu.
Net jeigu ir teks įveikti daugybę kliūčių, bet matau rezultatą – šlovę ir viso pasaulio pagarbą. Tokiu atveju egoizmas pripildo mane energija.
Žmonės švaisto gyvenimą, kad įgytų kažką gerbiamo visuomenėje ir tam jie turi jėgų.
O savo dvasinėse studijose nejaučiu, kad judu pirmyn, ir neturiu jėgų tobulėti.
Juk aplinkiniai nevertina dvasinio idealo, o ir aš pats kol kas nematau jo priešakyje.
Tad problema – ne kliūtys, jų užtenka ir įprastiniame gyvenime. Problema ta, kad nematau tikslo ir nejaučiu aplinkinių palaikymo. Čia tiesiog būtina kitų žmonių pagalba.
Jeigu esame grupėje, kuri be perstojo aukština dvasinį tikslą mūsų akyse, tuomet man lengva jį pasiekti.
Kliūčių įveikimas jau nevargina – juk suprantu, jog bet koks tikslas reikalauja dirbti su savimi. Svarbiausia – kad man padėtų grupė.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 6 d.“

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 7 d.“

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi, 8 d.“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-11-11)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=h3fNe5UJWYs

Visa pamoka:

09-11-11 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-11 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Apie ką kalbama knygoje „Zohar“?

Dvasinis darbas

Visoje knygoje „Zohar“  kalbama apie draugų susivienijimą. Juk ir pačią knygą parašė Rabi Šimono grupė, kurioje jis pats ir devyni jo mokiniai sudaro vientisą atidavimo norą (kli, indą), panašų į Kūrėją.
Kiekvienas iš jų pristato vieną charakteringą „dešimties sfirot“ savybę, ir kiekvienas pagal savo prigimtį aprašo situaciją – ryšio su Kūrėju pobūdį.
Taigi knyga „Zohar“ byloja apie dešimt draugų, kurių kiekvienas atskleidžia dvasinį pasaulį per savo požiūrį – bet visi dirba drauge, nes suvokimas, Šviesa atsiskleidžia tik susivienijus.
Biblija kreipiasi į žmogų, stovintį priešais Kūrėją. Knyga „Zohar“ kalba tik apie jėgas žmogaus viduje.
Todėl, skaitant ją, reikia įsivaizduoti, jog visa, kas pasakyta, taikoma tik man, vyksta mano viduje.
Turiu suprasti, kad mano likimas priklauso nuo to, kaip aš susijęs su draugais. Ši sąlyga nulemta iš aukščiau.
Nėra kitos išeities – privalau mokytis pagal knygą „Zohar“ kartu su jais. Ir tuomet, kai mes drauge praeiname keliu, kuriuo mus veda knyga „Zohar“, pradedame jausti tuos pačius reiškinius, kuriuos jautė „Zohar“ kūrėjai – Rabi Šimono grupė.
Nereikia didelio proto norint pajusti dvasinį pasaulį – reikia tik sielos ištikimybės ir darbo su savo egoizmu grupėje, su draugais, kurie šalia manęs, ir su tais, kurie parašė mums knygą „Zohar“.
Tuomet kaskart, kai įsigiliname į šią knygą ir visi stengiamės susivienyti, knyga atsiskleidžia mums ir apšviečia mus savo šviesa – „Zohar“ (išvertus: „švytėjimas“).

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kam atsiskleidžia knyga „Zohar“?“

„Kaip reikia skaityti knygą „Zohar“

Komentarų nėra

09-11-12 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 22 d., 9 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė, 9 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-12 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai ir pirma pamokos dalis

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra