Pateikti Penktadienis, 13 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Kas yra meilė ir davimas

Dvasinis darbas

Klausimas: Kas yra davimas?
Atsakymas: Tai tas pats, kas meilė? Tik meilė – tai santykiai, o davimas – tai veiksmai, meilės realizacija.
Tačiau mūsų pasaulyje meile vadiname siekį užpildyti savo egoizmą.
Kas yra tarpusavio meilė? Aš turiu norą, ir tu turi norą.
Jei sugebu tavo norą prijungti prie savojo ir padaryti taip, kad man tavo noras būtų svarbesnis, kad mano noras tarnautų tavajam – tai reiškia, kad tave myliu. Ir kai taip užpildau tavo norą, vadinasi, atlieku davimo veiksmą.
Mes sukurti kaip vienas noras. Tačiau po to, kai jis suskilo į dalis, atsiskyrėme vieni nuo kitų, tarp mūsų atsirado egoizmas, kuris verčia mus jausti tolimais.
Turime stengtis nenaikindami egoizmo virš jo sukurti tokius tarpusavio santykius, kad egoizmas juos tik stiprintų!
Pabaigoje mūsų pasiektas tarpusavio susijungimas būtų 613 (Tarjag) kartų didesnis už Kūrėjo sukurtą pirminį vieną norą. O mes pajausime, kad esame panašūs į Kūrėją ir vietoje pirminės Šviesos nefeš, užpildyti Šviesa NaRaNCHaJ – meilės ir davimo Šviesa!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Vertinkite atidavimo savybę!“

„Didi davimo jėga“

„Absoliuti meilė“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-11-12)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=xl5WyItDu94

Visa pamoka:

09-11-12 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-12 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Svečias ir šeimininkas kyla pro visus pasaulius

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas keičiasi, kai iš vieno dvasinio pasaulio pereini į kitą?
Atsakymas: Keičiasi viską valdantis  noras-jėga, vertybių sistema Duodančiojo atžvilgiu, suvokimas, kiek jis svarbus. Tai nulemia viską.
Visame pasaulyje tėra noras mėgautis ir du principai: savo paties ir Duodančiojo interesas.
Pavyzdžiui, situacijoje „svečias ir šeimininkas“ svečio būsena gali vadintis Brija, Acilut, Jecira arba Asija – nuo jos ir priklauso svečio reakcija į šeimininką.
Pavyzdžiui:
jeigu jis yra pasaulyje Asija – praryja visas vaišes.
jeigu yra pasaulyje Jecira – abejoja, kiek verta valgyti – daugiau ar mažiau?
jeigu pasaulyje Brija – viską apskaičiuoja ir žino, kad nesuklys, nes gali įrodyti Šeimininkui, jog teikia Jam malonumą.
jeigu  pasaulyje Acilut – tai suvalgo viską, kaip ir pasaulyje Asija, bet būna įsitikinęs, jog tai Šeimininko gerovei! Juk jie susiliejo vienas su kitu.
Kalbama tik apie vidinę žmogaus būseną.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Paslėptį paversti atskleidimu“

„10 paskaitų apie kabalą. Pirma paskaita“

Komentarų nėra

09-11-13 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 4 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (BS straipsnis „Įvadas į knygą „Išmintingojo lūpomis“, 8 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-13 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati“, 58 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra