Pateikti Pirmadienis, 16 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Nieko bendra su kūnu

Kūnas ir siela

Klausimas: Kodėl priesakai siejami su kūno ištaisymu?
Atsakymas: Aišku, kad mes netaisome savo rankų ar kojų. Kalbama apie „objekto kūną“ – sielą, t.y. apie norą, arba apie sielos dalis – kai kuriuos norus.
Sielos norai nuo mūsų norų skiriasi tuo, kad jie susiformavo Kūrėjo kryptimi – kai save siekiame panaudoti atidavimui ir Kūrėjo pripildymui. Fizinis kūnas su tuo neturi nieko bendra.
Mes galime persodinti arba amputuoti žmogaus organą, perpilti kraują (tarp kitko, ligoninėje niekas netikrina donorų,  kokie jie „teisuoliai“, todėl lengvai galime gauti kokio nors nusidėjėlio kraują ar kūno dalis…) – būtent dėl painiavos tarp sąvokų „dvasinis“ ir „fizinis kūnas“ ir gimė visa ta mistika, baisios pasakos ir religiniai siaubo siužetai!
Taigi, kalbėdami apie priesakus, turime omenyje norų, o ne gyvūninio kūno ištaisymą. Kūnai, kuriuose mes gyvuojame, reikalingi tik tam, kad galėtume egzistuoti kūniškai, o kai tarp mūsų norų atsiras sielos užuomazga – noras atskleisti Kūrėją, sugebėtume šią sielą išvystyti iki Kūrėjo lygio.
Kaip matome, tradicijos ir religija su sielos ištaisymu neturi nieko bendra. Tegul viso pasaulio žmonės išlaiko savo tradicijas, tačiau drauge ištaiso savo norus taip, kad pamiltų artimą kaip patį save. Fizinis kūnas šiuo atveju nepasikeis.
Mechaniniuose veiksmuose nėra nieko dvasingo. Puiku, jeigu jie nuramina, jei sukuria patogų gyvenimo formatą.
Tačiau neapsigauk, manydamas, kad šiais veiksmais ištaisai sielą ir nusipelnai „būsimojo pasaulio“.
Juk būsimasis pasaulis – tai Kūrėjo atskleidimas. Jeigu neparuošei tam sielos, neturi kur Jo atskleisti nei prieš, nei po gyvūninio kūno mirties.
Laikas nutraukti skraistę nuo žmonijos akių – žmonės turėtų suprastų, jog visame mūsų žemiškajame gyvenime tėra vienas dvasinis taškas, „taškas širdyje“, įėjimo į dvasinį pasaulį taškas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Svarbiausia – sielos ištaisymas“

„613 priesakų – tai 613 jūsų norų!“

„Šventumas – tai panašumas į Kūrėją“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-11-15)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=QMANKyQZdxs

Visa pamoka:

09-11-15 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-15 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Gyvybės eliksyras ar mirtinas nuodas

Kabala, Kabalos mokymasis

Klausimas: Bet kuriame medicinos žinyne arba vaistų vartojimo instrukcijoje parašyta, kada draudžiama ir netgi pavojinga vartoti vaistus. Ar yra kontraindikacijų kabalos knygų skaitymui?
Atsakymas: Žinoma!  Knygos „Mokymas apie dešimtį sfirot“  įvade rašoma, jog Biblija (taip pat ir kabala ) gali būti ir „gyvybės eliksyras“, ir „mirtinas nuodas“.
Visiems žinoma, kad „visi vaistai – nuodai, bet ne visi nuodai – vaistai“. Visi vaistai sudaryti nuodų pagrindu, kitaip jie negydytų.
Tik su nuodų pagalba mes galime išsitaisyti, paversdami juos vaistais, panaudoję tam tikrą nuodų porciją prieš mumyse įkalintą blogį.
Šis principas glūdi pačiuose prigimties pagrinduose, pagal vystymosi taisyklę: „mirties angelas virsta gyvybės angelu“.
Tuo pačiu principu remiasi ir medicina. Ne veltui medicinos simbolis yra gyvatė, apsivijusi taurę su vaistais. Tai ne kažkieno fantazija, o visos gamtos pagrindas.
Taip pat ir kabala: tu turi panaudoti knygas kaip instrukciją – priemonę prieš savo egoizmą, nes joje glūdinti šviesa ištaiso ir sugrąžina prie Šaltinio.
Bet jei knyga nebus priemonė prieš savąjį egoizmą, nebus priemonė ištaisyti save, mokymasis vystys tavyje pasipūtimą, pernelyg didelį pasitikėjimą savimi, atlygio reikalavimą tiek šiame, tiek ir būsimame pasaulyje – mokymasis virs „mirtinais nuodais“. Tapsi dar didesniu egoistu, trokštančiu įpareigoti Kūrėją tau sumokėti.
Baal Sulamas „Įvade į Knygą Zohar“  (69-71 psl.) rašo, jog būtent neteisingas požiūris į Bibliją bei kabalą ir yra visų pasaulio problemų priežastis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip išpirkti nuodėmes?“

„Apie ką byloja Biblija? (video įrašas)“

Komentarų nėra

09-11-16 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 26 d., 11 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos mokslo esmė, 11 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-16 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (43 BS laiškas, 128 psl., „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra