Pateikti Penktadienis, 20 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Slaptoji „Zohar“ jėga

Zohar

Klausimas: Kokia nauda studijuoti knygą „Zohar“ mūsų laikais? Ar būtina ją studijuoti, kad pasiektum dvasinį pasaulį?
Atsakymas: Taip, dabar atėjo metas studijuoti knygą „Zohar“. Labai ilgai to laukiau, nes mums reikėjo pasiruošti.
Dabar pasiekėme būseną, kai didelė masė žmonių pasaulyje jau gali kilti dvasiniais laiptais (Komentarai knygai „Zohar“ vadinasi „Sulam“ – Laiptai).
Todėl visi kartu pradedame studijuoti knygą „Zohar“. Kiekvienas, kuris įsijungs į studijas ir anuliuos save kaip kūdikis, kad mokytųsi drauge su mumis, galės prasiskverbti į tuos pojūčius, apie kuriuos pasakojama knygoje „Zohar“.
Knyga „Zohar“ nestudijuojama protu. Ji kreipiasi į žmogaus širdį ir vysto jo pojūčius, kad jis pajaustų dvi savybes: davimo ir gavimo. Neatsitiktinai Baal Sulamas savo komentarus knygai „Zohar“ pavadino „Sulam“ (Laiptai)
Knygos „Zohar“ neįmanoma studijuoti vienam – tik grupėje. Ją taip ir parašė grupė kabalistų, visiškoje dešimties sielų vienybėje.
10 kabalistų, parašiusių knygą „Zohar“, sudarė 10 pagrindinių sfirot dvasinį indą. Kiekvienas iš jų atstovavo vieną sfirą, ypatingą, Kūrėjo sukurtą vientiso indo (kli) jėgą.
Todėl, jeigu siekiame tapti tokiu vientisu indu, galime iš jų gauti šią žinią, ir ji ims mus veikti.
Jeigu stengsimės studijuoti „Zohar“ būtent grupėje, greitai pajausime, kaip knygoje „Zohar“ paslėpta jėga mus suvienija.
Ir tik pagal vienybės mastą galėsime priimti jų žinią, suprasti ją, pajausti, nes juk širdis supranta, t. y. norai, kurie sudaryti taip, kad suprastų dvasinę žinią.
Sausu protu knygos „Zohar“ nesuvoksi. Būtina grupė, praėjusi didelį pasiruošimo kelią, kur žmonės jau neteko vilties pasiekti dvasingumo kitais būdais, išsilaisvino iš paklydimų, daug ką išsiaiškino ir yra pasiruošę save anuliuoti, suprasdami, jog po vieną, savo jėgomis, nieko nepasieksi. Jie pasiruošę studijuoti knygą „Zohar“ ir įsijungti į ją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip reikia skaityti knygą „Zohar“

„Kam atsiskleidžia knyga Zohar“

„Apie ką kalbama knygoje „Zohar“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-11-19)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=YNW55pD7NH4

Visa pamoka:

09-11-19 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-19 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Pradedančiųjų klausimai – 9

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Ar iš to, ką esate parašęs apie religijos ir kabalos ryšį, teisingai supratau, kad Tora iš esmės yra šaltinis, tam tikra sfera, apimanti 613 įsakymų, kurių esmė – mūsų norai, kuriuos turime išvystyti, kad pasiektume Šviesą ir kartu visišką sielos išsitaisymą?
Atsakymas: Tora – Šviesa, sudaryta iš 613 Šviesų, ištaisanti 613 sielos norų.

Klausimas: Ar Tora ir yra kabalos vadovėlis?
Atsakymas: Kas studijuoja bet kokius šaltinius, kuriuos parašė kabalistai, norėdamas pritraukti sau taisančią Šviesą, tas studijuoja Torą. Kas studijuoja dėl žinojimo, – studijuoja tuščiai.

Klausimas: Kai medituodama pasineriu į save, girdžiu tylų švelnų balsą, kuris mane nukreipia ir atsako į klausimus, kurie iškyla tomis minutėmis. Kas tai?
Atsakymas: Tai jūsų vidinis tylus švelnus balsas…

Klausimas: Rojus – tai dvasinis suvokimas, o pragaras – čia, Žemėje?
Atsakymas: Pragaras – atsijungimo nuo Kūrėjo pojūtis.

Klausimas: Kaip galiu sužinoti, iki kokio lygmens išsivystė mano siela, kiek sfirų man dar liko praeiti iki pasieksiu Acilut lygmenį?
Atsakymas: Sužinosite artėdamas.

Klausimas: Ar egzistuoja aura?
Atsakymas: Tai energetinis laukas aplink gyvūninį kūną.

Klausimas: Rabinai, darantys stebuklus, atlieka kabalistinius veiksmus, kai suvokdami aukščiausius kūrimo dėsnius žino, kaip išgelbėti arba pataisyti jau įvykusius įvykius?
Atsakymas: Tokių nepažįstu!  Kabala (Tora) draudžia kerėti ir burti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pradedančiųjų klausimai – 8“

„Pradedančiųjų klausimai – 7“

„Pradedančiųjų klausimai – 6“

Komentarų nėra

09-11-20 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 14 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (BS straipsnis „Įvadas į knygą „Išmintingojo lūpomis“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-20 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati“, 12 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra