Pateikti Šeštadienis, 21 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Leidimas iš Aukščiau

Baal Sulamas, Kabala

Klausimas: Baal Sulamas rašė, jog gavo leidimą iš Aukščiau atskleisti kabalos mokslą. Ką reiškia „leidimas iš Aukščiau“?
Atsakymas: Kabalistas pasiekia tokią suvokimo pakopą, kad atskleidžia šį leidimą, prisiima tam tikrą misiją ir jaučiasi įsipareigojęs – ir tada pradeda veikti.
Tai misijos, suteiktos visiems kabalistams, pradedant Abraomu ir kitais, dalis. Pats ryškiausias to pavyzdys – Mozė, dvasinis tautos vadas.
Leidimas iš Aukščiau apima žinias apie Kūriniją, Kūrėjo atskleidimo metodiką, ištaisymo metodikos dėstymą ir ugdymą kabalisto gyvenamu metu ir iš dalies ateityje.
Tas, kuris gauna „leidimą iš Aukščiau“, tampa atsiskleidžiančių jam žinių laidininku, jis perduoda žinias žemyn priklausomai nuo to, kiek žemesnieji sugeba jas perimti.
Leidimas iš Aukščiau jungia savyje plačią Kūrėjo ir žmonijos suderinamumo sistemą. „Gautas leidimas iš Aukščiau“ reiškia, jog žmogus tampa Kūrėjo atstovu, ryšininku tarp Kūrėjo ir kūrinių.
Jeigu žmogus negavo „leidimo iš Aukščiau“, jis klaidina žmones, nes negali teisingai perteikti tikslo svarbos, paties tikslo, priemonių jam pasiekti ir jų reikšmės.
Tikslas – susilieti su Kūrėju. Priemonė jam pasiekti – taisant žmogaus norus grąžinančia į šaltinį Šviesa, kuri pritraukiama per pamoką norint išsitaisyti, siekiant užmegzti ryšį („pamilk artimą“) tarp „taškų širdyje“ grupėje.
Jeigu visa ši sistema aiški, suprantama, yra ją atskleidžiančio žmogaus viduje – tai reiškia, kad jis gavo leidimą iš Aukščiau.

Komentarų nėra

Pati populiariausia ateities profesija

Ateities visuomenė

Gali būti, kad 5% žmonijos aprūpins visą pasaulį tuo, kas „būtina egzistavimui“, o likusi dalis reklamuos dvasingumo svarbą.
Arba visa žmonijos užsiims išsitaisymu, o dėl to, kas „būtina egzistavimui“, dirbs po valandą per dieną.
Dvasinių ryšių tarp visų sielų vystymas – nepertraukiamas darbas. Kūrėjas turi atsiskleisti šiame pasaulyje, kitaip tariant, kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi būti įkvėptas tavo dvasingumo siekiu, svarba, ir atitinkamai įkvėpti tave savo noru. Priklausomai nuo įspūdžio, jūs panorėsite ir įstengsite susijungti.
Šiandien platindami kabalą esame tik pradinėje šio darbo stadijoje. Platinimas nėra paprastas žinių skleidimas (knygos, internetas, TV), o ryšių tarp kiekvieno žmogaus ir visų likusių užmezgimas, t. y., ištaisymo realizavimas.
Tą reikės atlikti visiems, juk ši ryšių sistema yra bendrame kli, kuriame atsiskleidžia Kūrėjas, dvasinis pasaulis. Platinimas – tai galimybė kiekvienam įsijungti į ištaisytą sistemą.
Todėl mums būtina suvokti, jog kabalos platinimas – ne pareiga, o pats ištaisymo (ryšio tarp manęs ir pasaulio) veiksmas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Partnerystė su Kūrėju“

„Platinimas – dvasiniam pakilimui“

Komentarų nėra