Pateikti Pirmadienis, 23 lapkričio, 2009 dienos įrašai.


Penkios minutės apie kabalą (09-11-22)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=KWvrBS18nE4

Visa pamoka:

09-11-22 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-22 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Laiptai

Baal Sulamas

Reikia suprasti, kokį milžinišką darbą atliko Baal Sulamas,  atskleisdamas kabalos mokslą.
Jeigu  ne Baal Sulamo atskleista metodika, siejanti žemąsias šakas su aukštesnėmis, būtų neįmanoma taip masiškai pakilti į dvasinį pasaulį mums, paprastiems žmonėms, neturintiems tokių ypatingų sielų,  kaip išrinktieji praeities kabalistai. Pakilti nuo pakopų pradžios ir iki paskutinio laiptelio. Iš esmės jis paaiškina mums, kaip prisijungti prie kitos, aukštesnės pakopos.
Kai žmogus  patenka į dvasinį pasaulį ir pradeda kilti pakopomis, jį jau moko pati siela. Bet ką daryti, kol dar neturi sielos, neturi atidavimo noro, su kuriuo galėtum prisijungti prie aukštesniojo? Kaip pakilti?
Tam Baal Sulamas parašė savo „Komentarus“, kurie veikia kaip prietaisas, kaip priemonė susiejanti šakas su šaknimis, žemesnįjį su aukštesniuoju. Jie aiškina, kaip mūsų būsena, pati žemiausia pakopa, susijusi su aukštesniąja šaknimi.
Baal Sulamas aiškina tai psichologijos, filosofijos ir kitų mokslų požiūriu, aiškina Tanacho (Biblija), Talmudo, Agados (Sakmė) kalba, o svarbiausia,  prideda aiškinimus ir kabalos kalba.
Taip jis sujungia visus dėstymo būdus, kokius tik mes galime įsisavinti pagal keturias savo norų stadijas, iš kurių mūsų viduje susidaro visas mūsų ir pasaulio vaizdas. Jis viską sujungia į vieną visumą.
Tai šio didžiojo kabalisto jėga. Juk jis „sutvarkė“ visus lygius, kurių pagrindu jo pirmtakai bandė išdėstyti pasaulio sukūrimo sistemą, pašalino painiavą – ir mes tai, kas vyksta, studijuojame per sistemingai pateiktą lygiagrečių pasaulių pakopų medžiagą.
Tai ypač jaučiama „Komentare „Sulam“,  parašytame knygai „Zohar“. Jis veda mus nuo suprantamo link nesuprantamo, ir suteikia galimybę abu lygius susieti – ir taip pakilti.
Komentaras – tai nesuprantamų dalykų aiškinimas per man suvokiamą būseną, man suprantamais pavyzdžiais.
Todėl Baal Sulamas pavadino savo komentarą „Laiptais“, nes jis leidžia žmogui prisitaikyti prie vis aukštesnės pakopos – ir taip kilti vis aukščiau ir aukščiau.

Komentarų nėra

Žaidimas pagal Kūrėjo sumanymą

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas: Koks požiūris į mūsų pasaulį – į šią įsivaizduojamą realybę – turėtų būti iki „machsomo“ ?
Atsakymas: Požiūris į šį pasaulį turėtų būti labai paprastas – kol esu šiame sapne, privalau jį įgyvendinti. Parašyta: „Teisėjas neturi nieko daugiau, nei mato jo akys“
Privalau dirbti, kad išlaikyčiau šeimą, daryti visa, kas būtina šiame gyvenime, bet visgi suvokti, kad tai – tik sapnas („Pasaulis – žaidimas!) ir aš jį realizuoju, kaip žaidime.
Tačiau į šį žaidimą žiūriu rimtai. Juk Kūrėjas paruošė man visą šią tikrovę, kad joje egzistuočiau pagal jos dėsnius.
Ir būtent šioje tikrovėje vystau „tašką širdyje“ – per savo santykį su Kūrėju.
Šie du lygiai, žemiškasis ir dvasinis, nesusiję vienas su kitu: žemiškajame lygyje, kur aš esu „sapne“, realizuoju visa, kas būtina šiam gyvenimui, o dvasiniame lygyje noriu rasti ryšį su Kūrėju, vystausi, skirdamas tam visą savo dėmesį. Kitaip, kam aš gyvenu, jei nepasieksiu Kūrėjo?

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kas gi tas mūsų gyvenimas? Žaidimas!“

„Visa kūrinija – Kūrėjo žaidimas“

„Buvome tarsi sapne“

Komentarų nėra

09-11-23 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 16 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kūnas ir siela)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-11-23 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (45 BS laiškas, 137 psl., „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra