Nusiimkite reklamos akinius!

Realybės suvokimas, Valios laisvė

Psichologų nuomone, mes gyvenime elgiamės pagal modelius ir vaizdinius, kuriuos susikūrėme dar vaikystėje, o vėliau – iš  reklamos, kino herojų ir kitų pavyzdžių.
Auklėtojai apdoroja mane psichologiškai, pateikia man nuomonių ir elgesio stereotipus.
Šią informaciją priimu kaip faktą. Ji pasąmonėje nustato mano požiūrį į gyvenimą.
Todėl į gyvenimą žvelgiu pro šių stereotipų prizmę. Jie nustato manyje vertinimo skalę – viską pasaulyje vertinu pagal ją, kiekvieną reiškinį suvokdamas kaip daugiau ar mažiau svarbų.
Pasaulis atitinka skalę, suformuotą manyje. Aš nematau tikrojo vaizdo, nes į pasaulį žvelgiu, viską automatiškai surūšiavęs pagal tai, kaip suprogramuota visuomenės.
Mes negalime atsikratyti mums įvestų duomenų, suformuoto požiūrio į mūsų pasaulį.
Bet, studijuodami kabalą, mes vystome savyje naują, papildomą jutimo organą ir elgesio modelius jame (davimo savybę).
Taip tampame nepriklausomi nuo pasaulio nuomonės, asmeniškai laisvi!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Tikroji laisvė – greičiau tapti žmogumi“

„Kelias iš vergijos į laisvę“

„Kur prasideda laisvė“

Komentarų nėra

Komentarai

Privalote prisijungti, jei norite komentuoti.