Pateikti gruodžio, 2009 mėn. įrašai.


Nori daugiau gauti? Atiduok!

Realybės suvokimas

Tai atrodo nelogiška, tačiau norėdamas pakilti į aukštesnę pakopą ir gauti daugiau Šviesos, turi „išeiti iš namų“, iš būsenos, kurioje buvo užpildymas, kur buvo Šviesa chochma, ir pakilti į pakopą, kurioje jos nėra, kur yra tik Šviesa chasadim.
Tada žmogui bus garantuota, kad nenukris nuo savo dvasinės pakopos, ir kad niekas jam neįstengs pakenkti.
Kas gali jam pakenkti? Tik jis pats! Žmogus – tai mažas pasaulis. Visa, ką matome aplink yra mūsų viduje, mūsų pojūčiuose.
Visas šis pasaulis, nors ir atrodo esantis išorėje, iš tikrųjų yra mumyse, mes tik įsivaizduojame, kad jis išorėje.
Kai pradėsime įgyti dvasinius pojūčius, pajausime, kad visos savybės ir reiškiniai yra mumyse.
Regis akivaizdu, kad viskas yra išorėje: negyvoji gamta, augalija, gyvūnai, žmonės, visos žvaigždės, visa visata, bet kaip tai gali sutilpti manyje?!
Tačiau galiausiai viską jaučiu savo viduje. Didelė klaida manyti, kad pasaulis išorėje. Įprastas mokslas taip pat pradeda šitai suprasti, o knygoje „Zohar“ apie tai rašyta daugiau nei prieš tūkstantį metų.
Visi knygos „Zohar“ personažai: Kūrėjas ir kūrinys, Lėja, Rachelė, Jokūbas, Izraelis, angelai ir piktosios dvasios, įvairiausios jėgos, mes patys ir pasauliai, kuriuos įstengsime įsivaizduoti, – visa tai egzistuoja vien tik mūsų pojūčiuose.
Todėl skaitydami knygą „Zohar“ turime pajausti, jog tai vyksta mumyse.
O išorėje nėra nieko! Nėra draugų, su kuriais mokausi, nėra televizoriaus, kuris transliuoja pamoką – visa tai tik mano pojūčiai.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Klausimai kelyje – 2“

„Visa žmonija – tai mano sielos kūnas“

„Manyje – milijardai prieš mūsų erą“

Komentarų nėra

Mano priešas – žudantis mane egoizmas

Dvasinis darbas

Skaitant knygą „Zohar“ būtina prisiminti, kad „Nėra nieko, išskyrus Jį“ – gerą ir kuriantį gėrį Kūrėją.
Tik taip turime žiūrėti į savo gyvenimą ir į visa, kas vyksta pasaulyje, tuo pat metu turime suprasti, kad visur veikia tik viena jėga, o ne kažkokie velniai ir dvasios, tykantys, kad nusitemptų mane į pragarą ir sučirškintų katile.
Knygoje „Zohar“ aprašomi įvairūs pikti personažai, kad parodytų mums, kaip jaučiasi žmogus savyje atskleisdamas egoistines jėgas.
Jis tarsi dega pragaro liepsnose, nori ištrūkti iš šitų jėgų valdžios, bet tos tamsios, juodos, baisios jėgos laiko jį savo valdžioje.
Žmogus mato, kad jos trukdo siekti Kūrėjo, bet nieko negali su jomis padaryti ir galiausiai eina jų įkandin.
Pas jį ateina mirties angelas, ištiesia kardą su lašu mirtinų nuodų ant smaigalio, o žmogus paklusniai išsižioja ir ryja nuodus.
Knyga „Zohar“ pasakoja tau, kas yra mirties angelas – tai tavo egoistiniai norai jų baigtine, žiauriausia forma.
Tačiau visos šios savybės yra manyje, jos žudo mane! Nėra nieko blogesnio už šią būseną, tik aš to neįsisąmoninu….

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kas yra pragaras?“

„Laikas išsiristi iš kiaušinio į laisvę“

„Nojus ir Sodoma – tai tu“

Komentarų nėra

09-12-31 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 100 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į knygą „Zohar“, 22 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-31 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišlach“, 274 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišev Šmin“, 1 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Skaitant knygą „Zohar“…

Zohar

Skaitydami knygą „Zohar“, visus pavadinimus ir vardus tuoj pat turėtume išversti į du apibrėžimus (savybes, jėgas, kategorijas), iš kurių viskas susideda – tai Šviesa ir noras.
Kiekvienas turi tarti sau: visi šie žodžiai – tai mano skirtingi norai, savybės.
Turiu atpažinti juos savyje kaip pavyzdį, juk Kūrėjas per knygos „Zohar“ autorius parodo man mano sielos sąrangą, mano pasaulį, mano vidinę sandarą – visa, kas egzistuoja, visa, ką Jis sukūrė. Taip Jis atskleidžia man savo amžinąją būseną.
Turime stengtis pamatyti, apie ką kalba „Zohar“, ir nenusiminti, jei norėdami suvokti, turime pasistengti. Tik kai visi kartu stengsimės, kiekvienas įnešdamas savo indėlį, kiekvienam atsiskleis jo pasaulis.
Ir nors mus pamokos metu apimtų painiava, pasijustumėme „buki“ ar neveiksnūs protu ir širdimi, jutimais ir supratimu, – visos šios sąlygos nepriklauso nuo mūsų, – turime dėkoti Kūrėjui, kad gavome galimybę būti su Knyga.
Tiesiog žodžiu „knyga“ kabalistai vadina knygą „Zohar“, pabrėždami, kad, be jos, nėra kitų knygų! Kadangi ši knyga (omenyje turima sąranga, sistema, metodika) kūriniui atskleidžia Kūrėją.
Kiekvienas pasiruošęs skaityti šią Knygą – tai priklauso ne nuo jo, o nuo jo sielos. Ir dabar, būdamas geriausios savo būsenos, jis yra kartu su Knyga ir pradeda klausyti pamokos apie „Zohar“. Vadinasi, jis tai gali!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Knyga „Zohar“ – vedlys į dvasinį pasaulį“

„Zohar“ atskleis visi“

„Knyga, kuri atveria mums akis“

Komentarų nėra

Viena diena lyg metai

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: sakote, kad reikia remtis į draugo petį, bet ką man daryti, jei mokausi virtualiai ir negaliu susijungti su draugais?
Atsakymas: kas pusmetis ar metai galima atvykti į kurį nors kongresą ir susijungti su draugais.
Iš praeities užsiliko toks pasakojimas: prieš kelis tūkstančius metų Negev dykumoje gyveno žmogus, kuris tik kartą metuose dienai ateidavo į Jeruzalę mokytis Toros.
Jis neturėjo galimybės pasilikti ilgiau, nes buvo žemdirbys ir dirbo laukuose.
Per pertrauką tarp sezoninių darbų, jis atjodavo ant savo asilo į Jeruzalę, mokydavosi dieną, o vakarop leisdavosi atgal.
Jį vadino Bar Bi Joma – mokinys vienai dienai. Tiksliau vienos dienos šeimininkas, nes per vieną dieną didžiuliu savo noro jis užmegzdavo tokį ryšį su mokymusi, šaltiniu, draugais, dvasingumu, kad tapo didžiu išminčiumi.
Jei kartą per metus atvyksite į artimiausią kongresą, tai prilygs lyg būtumėte mokęsis su visais kartu ištisus metus…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pirmasis virtualus kabalistinis kongresas“

„Nepražiopsok progos!“

Komentarų nėra

09-12-30 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 97 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į knygą „Zohar“, 21 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-30 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišlach“, 258 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Kas yra pragaras?

Zohar

Knygos „Zohar“ skyrius „Vajišlach“, 16 punktas: „Laikantis save niekingu vergu geriau už tuščiagarbį, kuris dėl to netenka duonos“. Kalbama apie blogąjį pradą, nes jis nuolatos kaltina žmones, žmogaus širdyje ir noruose įsigali pasipūtimas. Žmogus pakelta galva eina paskui, kol blogis užvaldo jį ir įtraukia pragaran.
Ar mes irgi turime pajausti tokią būseną? Kaip kabalistai žino tai, jei patys nėra to patyrę?
Neįmanoma, kad žmogus kažką atrastų nepatyręs. Nejaugi visi turime pabuvoti pragare? Taip!
Kas yra pragaras? Kai įsisąmoninu blogį savyje, kuris valdo mane ir atskiria nuo Kūrėjo, tada mane kamuoja siaubingi pojūčiai, degina gėdos ugnis. Aš matau, kiek daug prarandu, ir kaip nieko negaliu su savimi padaryti.
Žmogus privalo tai pajausti. Tokia būsena būtinai turi aplankyti žmogų. Juk parašyta: „Žmogus negalės laikytis priesako prieš tai jo nesulaužęs“, „Nėra teisuolio žemėje, kuris prieš tai nebūtų nusidėjęs“.
Pasakyta: „Aš sukūriau blogąjį pradą ir suteikiau Torą jam ištaisyti“. Visada pirmiausia turime atskleisti savo blogąjį pradą, įeiti, panirti į jį ir tik tada suprasime, kad tai – blogis.
Iš pradžių nematome, kad tai blogis, kaipgi kitaip galėtume į jį įeiti? Pradžioje jis traukia, blizga, švyti, atrodo geras ir nuostabus. Taip blogis apgauna žmogų.
Kalbama apie dvasiškai besivystantį žmogų, kuris „kapstosi“ savo sieloje ir stengiasi joje atrasti Kūrėjo davimo formą.
Tačiau jis privalo susipainioti ir iš šios painiavos nusileisti į būseną „pragaras“. Tokia būsena yra kiekvienoje pakopoje. Ir tik iš šios būsenos žmogus įstengs išsiaiškinti jame glūdintį blogį.
Visa, ką rašo kabalistai, remiasi jų vidiniu suvokimu. „Teisėjas sprendžia pagal tai, ką mato“. Visa tai knygos „Zohar“ autoriai patyrė patys.
Tikėkimės, kad visi pasieksime tokių būsenų, juk dvasiniame kelyje viskas turi atsitikti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Rojus ir pragaras – žmoguje“

„Apie gyvenimą, mirtį ir valios laisvę“

„Pradedančiųjų klausimai – 9“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 25

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -24“

„Klausk kabalisto -23“

„Klausk kabalisto -22“Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai