Pateikti Ketvirtadienis, 3 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Kur religija, o kur kabala

Kabala ir religija

1. Tai, ką žinau apie šį pasaulį, mokslai apie jo prigimtį leidžia man jame egzistuoti.
Mes jaučiame šį pasaulį gavimo savybėje ir priklausomai nuo jos išsivystymo jaučiame ir tiriame pasaulį, t. y., vis daugiau atskleidžiame šioje augančioje mumyse savybėje.
Yra tai, kas laikinai paslėpta nuo manęs ir visų – dar žmonių nepažinta, bet su laiku atskleidžiama. Ir yra tai, kas paslėpta nuo manęs, bet aš galiu pasikliauti žinovais, gydytojais, mokslininkais.
2. Yra tai, kas absoliučiai paslėpta ir nepažinta, ko iš principo žmonės negali pažinti, neįgiję dar vienos galimybės pajausti ir suvokti pasaulį – davimo savybėje. Tokiu atveju, pajaučiamas visiškai nuo mūsų gavimo savybių paslėptas pasaulis.
3. Yra teorijos apie paslėptą pasaulį (Dievą) ir apie tai, ką tai įpareigoja mus daryti. Jos vadinasi tikėjimais arba religijomis.
Jų yra didžiulė įvairovė, jos kupinos prieštaravimų būtent dėl to, kad ta pasaulio dalis paslėpta.
Jų šalininkai kalba ne apie galimybę atskleisti Dievą, o apie galimybę išnaudoti jį šiame ar „tame“ gyvenime ir naudą, nors patys šito nesuvokia.
Jie protingi ir praktiški, bet nemoko prasiskverbti į paslėptą realybę. Jeigu jie būtų joje, veržtųsi atskleisti ją visiems, juk toks tad kūrimo tikslas.
Jie tiesiog įteigia mums tai, ką jiems patiems kažkada įteigė. Puikūs oratoriai ir raštų žinovai neduoda konkrečių rekomendacijų, kaip atskleisti pasaulį. Toks santykis su paslėptuoju pasauliu vadinasi religija, tikėjimu.
4. Yra žmonių, kurie įgijo davimo savybę ir joje suvokia absoliučiai paslėptą (gavimo savybėje) pasaulį. Jie siūlo visiems norintiesiems eiti ir jį atskleisti.
Jie neverčia manęs keisti savo gyvenimo, atlikti apeigų, juk nėra ryšio tarp mano fizinių veiksmų ir davimo savybės.
Jie aiškina man abiejų pasaulių sandarą ir kaip visiškai juos atskleisti – ne tikėti Dievą, o atskleisti Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Svarbiausia – sielos ištaisymas“

„Kai išaugi iš „mažo žmogaus“ rėmų“

„Kabala ir pasaulinės religijos“

Komentarų nėra

„Paragaukite“ Zohar

Zohar

Skaitau knygą „Zohar“ ir noriu, kad ji mane pakeistų: palydėtų per nuopuolius, pakilimus,  įspūdžius ir išgyvenimus.
Nenoriu girdėti žodžių, noriu pajausti, kaip manyje keičiasi jausmai.
Tai nutinka ne iš karto. Kaip kūdikiui, kuris pirmosiomis savo gyvenimo dienomis negirdi, nemato, o paskui, net jei jau girdi ir mato, dar nesupranta.
Tik po to vaikas pradeda aktyviai pažinti pasaulį – ir jau nebenurimsta! Jis viską griebia, visur lenda, viską nori pajusti ir viską sužinoti! Mokykitės iš jo!
Taip mes palaipsniui gimstame dvasiniame pasaulyje. Mums reikia mokytis iš kūdikio – nepaliaujamai veržtis dvasinio pasaulio link.
Dvasinis pasaulis – tai visų norų pasiekti Kūrėją susiliejimas į vieną, kuriame ir pajuntamas Kūrėjas.
Skaitant knygos „Zohar“  tekstą, reikia ieškoti savyje pojūčių: „Kas tai yra – Atik, Arich Anpin, ką reiškia pakilti, nusileisti, kaip aš prisijungiu prie Aukštesniojo ACHAP, jis pakelia mane – kaip tai?“ Taip tu tapsi panašus į besivystantį kūdikį!
Todėl sakoma: „Stengeisi – ir radai“. Mūsų užduotis stengtis ir trokšti atsiskleisti, siekti vienybės ir  savybės duoti. Ir mes tai rasime!
Vieniems tai pajusti sunkiau, kitiems – lengviau, o mokantis „Zohar“  grupėje, visi susilygina.
Jeigu mes visi to siekiame, kiekvienas pagal savo galimybes, – anksčiau ar vėliau tai pajus visi, sėdintys klasėje ar žiūrintys pamoką internetu ar per televiziją.
Tik reikia nuolat savyje ieškoti tų pojūčių – ir pamažu patirsite juos, atsiliepiančius į kiekvieną knygos žodį.
Svarbu ne teisingas ar neteisingas įsivaizdavimas, o pastangos, skiriamos jausmams pažadinti, reakcija į knygos „Zohar“  žodžius.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Stengeisi – ir radai“

„Zohar“ – bilietas į dvasinį pasaulį“

„Slaptoji Zohar jėga“

Komentarų nėra

09-12-03 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 20 pamoka, 50d. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Materija ir forma kabalos moksle, 2 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-03 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (50 BS laiškas, „Išminties vaisiai“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra