Pateikti Pirmadienis, 7 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Penkios minutės apie kabalą (09-11-30)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=UWj3gB8-BVE

Visa pamoka:

09-11-30 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-30 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Priešingybių vienybė

Dvasinis darbas

Klausimas: Ar būna kolektyvinis, grupinis Kūrėjo pajautimas?
Atsakymas: Yra dalinis, asmeninis suvokimas, ir yra grupinis. Mes kol kas esame asmeninio suvokimo etape ir stengiamės pereiti prie grupinio suvokimo.
Tai ir yra pasaulio ateitis, pradedant mūsų karta ir tolimesnėmis. Šiandien kabalos mokslas atsiskleidžia būtent per grupinį (pasaulinį) suvokimą.
Štai kodėl mes pradedame studijuoti knygą „Zohar“, kurią parašė grupė ir kuri atsiskleidžia tik grupėje. Būtinas žmonių tarpusavio ryšys – kaip Rabi Šimono grupėje, kuri parašė šią knygą.
Pasaulis stovi ant naujos epochos slenksčio, kai suvokimas turi tapti grupinis. Juk iš esmės visas pasaulis – grupė. Tas pats įvyko ir išeinant iš Egipto prie Sinajaus kalno.
Tarp žmonių tvyrojo neapykanta (hebrajų kalba sina), bet jiems buvo pasakyta: „Jeigu jūs dabar nepareikalausite Kūrėjo, tai čia, šioje neapykantoje tarp jūsų, būsite ir palaidoti“.
Nepaisant neapykantos, jiems buvo iškelta sąlyga – susivienyti tarsi būtų vienas žmogus su viena širdimi. Bet juk tai neįmanoma! Aš nekenčiu visų taip, kad net gresiant mirčiai negaliu į juos žiūrėti!
Štai tada ir atsiskleidžia Kūrėjas, Aukštesnioji jėga, kuri įveda taiką tarp šių priešingybių. Egoistinio noro gelmė iš apačios, ekranas iš viršaus – ir Šviesa, viešpataujanti juose. Tai ir yra dvasinis indas, kli.
Reikia pasiekti tokią būseną, kai, pirma, nekenčiame vienas kito, o antra, mylime vienas kitą, ir trečia, reikalaujame atskleisti davimo jėgas tarp mūsų.
Štai kas laukia mūsų kartos. Nuo šiol procesas juda globalaus vienijimosi link, todėl pradėjome „Zohar“ studijas.
Be jokios abejonės, mes tam jau pasiruošę. Tikime, kad ir pasaulis suvoks šią galimybę taikiu keliu…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Įkvėpkite mane dvasingumu!“

„Vaikai klausia – suaugę pavydi (6)“

„Kūrėjas – tarp mūsų“

Komentarų nėra

Sudaužytas dvasingumo atspaudas

Kabala ir religija, Senovės Babilonas

Visa, kas pranoksta primityviausius tikėjimus gamtos jėgomis, atėjo mums iš kabalos mokslo, po to kai Abraomas atskleidė Aukštesniąją jėgą visuose noro lygmenyse apibrėžęs santykį su Kūrėju.
Pačiame žemiausiame noro lygmenyje tai pasireiškia kaip „dovanos“, kurias Abraomas išdalino savo sugulovių vaikams ir pasiuntė juos į Rytus. Iš ten kilo artimos gamtai ir žmogaus kūnui Rytų religijos.
Pačiame aukščiausiame (egoistiniame, ketvirtajame lygyje) noro lygmenyje veikia metodika, kurios jis mokė savo mokinius – iš šitos grupės kilo Izraelio tauta (isra-el, reiškia – „tiesiai į Kūrėją“).
Kai jo mokiniai (Izraelio tauta) iš savo dvasinio davimo ir meilės artimui pakopos nukrito į egoizmą ir tarpusavio neapykantą (II šventyklos žlugimas), tada vietoje kabalos ir „gyvenimo su Kūrėju“ atėjo judaizmas – religija ir  „gyvenimas nejaučiant Kūrėjo“.
Šitame ištaisytame į meilę ir davimą nore buvo jaučiamas Kūrėjas ir aukštesnysis gyvenimas. Iš davimo nukritus į gavimą, į egoistinį ketinimą „dėl savęs“, vėl tapo jaučiamas tik šitas pasaulis. Kabalą (jautimą, suvokimą, atskleidimą) pakeitė religija (tikėjimas, mistika, tradicija).
Judaizmas (religija) – tai likęs kabalos mokslo atspaudas nore duoti, kuris yra sudužusiame nore gauti (ketvirto sluoksnio noras).
Sudužus bendrai sielai šukės pateko į kitus noro lygmenis (trečiasis – krikščionybė; antrasis – islamas), ir priklausomai nuo to, kaip suprato kabalos atspaudą egoistiniame nore, žmonės sukūrė religijas.
Iš čia matyti, kad pagal Kūrėjo sumanymą, žmonija turi pereiti visus savo egoistinio vystymosi etapus, kad suvoktų savo priešingumą Kūrėjui, pagal principą „Įvertinti Šviesą būnant tamsoje“.
Visos religijos, tikėjimai (jų priskaičiuojama iki 3800) apibrėžiami įvairiomis Kūrėjo sampratomis egoistiniame nore visomis įmanomomis variacijomis.
Todėl pasaulyje egzistuoja tiek daug religinių prieigų ir vienų atstovai nesupranta kitų, juk viskas kilo iš kabalos išsklaidymo į religijas – iš vienybės pojūčio į sudužimo pojūtį.
Tačiau, jeigu mes, turintieji tašką širdyje, įstengsime ištaisyti tarpusavio ryšį mūsų aukštesniajame lygmenyje, tai tada savo tarpusavio ryšiu ištaisysime visas religijas ir tikėjimus (Praeityje ši aukštesnioji pakopa suduždama (II šventykla) atvedė visuomenę prie egoistinių santykių, bendro noro ir Kūrėjo, iš ko ir kilo visos religijos ir tikėjimai.). Tada visi prisijungs prie susiliejimo su Kūrėju.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kuo kabalos mokslas skiriasi nuo religijos“

„Kabala ir dvasinės praktikos“

„Kabala ir pasaulinės religijos“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-11-29)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=VtDWmTlGIFE

Visa pamoka:

09-11-29 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-11-29 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

09-12-07 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 24 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos charakteris, 2 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-07 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Noach, 152 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra