Pateikti Trečiadienis, 9 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


„Zohar“ atskleis visi

Zohar

Klausimas: Kokį vidinį darbą turi atlikti žmogus, žiūrėdamas Zohar pamoką internetu ar per televiziją?
Dauguma žmonių dabar su virpuliu laukia šių pamokų, pirmą kartą gyvenime keliasi 3 valandą nakties, kad žiūrėtų jas tiesiogiai…
Atsakymas: Zohar – tai galimybė mums visiems atskleisti tikrąją realybę.
Tikroji realybė atsiskleidžia žmogaus viduje, kuris supranta, kad ir dabar visą tikrovę suvokia savo viduje, ir gali teisingai sutvarkyti, išrūšiuoti, atskleisti savo vidinį pasaulį taip, kad be šio pasaulio savyje dar pajaustų ir dvasinį pasaulį. Taip darant jam nekyla jokių prieštaravimų, iliuzijų arba abejonių dėl jo dvasinių pojūčių tikrumo – viskas atsiskleidžia žmogaus nore.
Taisydami norus mes tik atskleidžiame savyje galimybę matyti juos ir pajausti juose dvasinį pasaulį.
Netgi „nepasirengę suvokti knygos Zohar“ žmonės, t. y. tie, kurie kelis metus rimtai nestudijavo kabalos pagrindų, gali prisijungti prie mūsų ir nusipelnyti tų pačių atskleidimų. Panašiai kaip kūdikis mūsų pasaulyje, kurį supa viskuo jį aprūpinantys suaugusieji.
Ir nesvarbu, kad gimęs XXI amžiuje kūdikis nežino apie ankstesnes kartas, paruošusias jam viską, kas nūnai jį supa. Jis gauna priklausomai nuo to, kokiame lygmenyje dabar yra pasaulis.
Mūsų pareiga perimti viską iš ankstesnės kartos, parengti ir atnešti tai kūdikiui – kitos kartos atstovui.
Todėl prie mūsų prisijungiantys mūsų naujieji bičiuliai – „kūdikiai kabaloje“ gali nusipelnyti tų pačių atskleidimų, kurių laukiame mes.
Ir nėra jokio skirtumo tarp mūsų – su sąlyga, kad jie stengsis išgirsti, ir kaip galėdami prie mūsų prisijungs.
Baimintis, laukti, jausti nuolankumą šios didžios Knygos atžvilgiu yra labai svarbu norint įgyti ryšį su ja.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Paragaukite“ Zohar“

„Zohar“ – bilietas į dvasinį pasaulį“

„Slaptoji Zohar jėga“

Komentarų nėra

Įsivaizduok tą, nežinia ką

Realybės suvokimas

Mūsų suvokimas vystosi jaučiant šį pasaulį. Bet kokie mano fantazijos vaisiai – tai mano pajūčių darinys. Niekada negalėsiu įsivaizduoti, ko nesu patyręs.
Pabandykite įsivaizduoti kokį nors gyvūną iš kitos planetos. Jo išvaizda vis tiek bus grindžiama tuo, kas pažįstama.
Neįmanoma įsivaizduoti, ko nesu patyręs. Mano veiksmai yra mano potyrių pasekmė, esu apribotas jais.
Mes – savo jutimų kaliniai. Šiandien mokslininkai atranda, kad netgi mūsų požiūris gali pakeisti bandymų rezultatus. Todėl žmonės, atėję studijuoti kabalą, turi suprasti, kad praktiškai jiems reikia pakeisti pasaulio suvokimą.
Šiandien suvokiu šį pasaulį per gavimo savybę, negana to, būtina įgyti davimo savybę, ir per ją suvokti pasaulį, –  ne vaizduotėje, o realiuose pojūčiuose. Tai ir bus dvasinis pasaulis.
Mano požiūris turi būti pragmatiškas, praktiškas. Kabala – tai praktinis mokslas, nesusijęs su abstrakčiomis filosofinėmis sąvokomis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabala – tai praktinis mokslas“

„Klausimai kelyje – 5“

„Kodėl matome mūsų pasaulį?“

Komentarų nėra

09-12-09 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 26 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos charakteris, 4 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-09 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Vajechi)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Noach, 261 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra