Pateikti Ketvirtadienis, 10 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Penkios minutės apie kabalą (09-12-03)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=POF_dOqS5Zc

Visa pamoka:

09-12-03 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-12-03 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Kelionė į pojūčių pasaulį

Zohar

Klausimas: jeigu aš abejingas knygai Zohar, kur turėčiau pasistengti?
Atsakymas: suprantama, kad iš pradžių dirbtinai sužadiname jausmą. Jeigu tai viliotų mano egoizmą, man būtų lengva.
Todėl būtinas pasirengimas, darbas grupėje, tarpusavio laidavimas. Visa knyga Zohar parašyta tokia grupine forma.
Įspūdis pats nekils, reikia veržtis jo link, kad patirtum kaip įdomų nuotykį.
Tave išmeta, o tu iš naujo į jį įeini – ir taip daug kartų, kas akimirką įeini – išeini. Tokia mūsų užduotis: tu prasiverži, o tave vėl išmeta!
Įsivaizduok, kiek daug draugų, esančių šalia tavęs, jaučia vidinę knygos Zohar vibraciją. O tu ne! Taip yra, nes tu jų nepaisai.
Panorėk su jais susijungti! Juose veikia Kūrėjas ir nesvarbu, supranta jie tai ar ne.
Viskas priklauso tik nuo tavęs, nuo to, kaip su jais susijungsi ir šiame susijungime atskleisi Kūrėją. O jie to net neįtars.
Reikia įsisąmoninti, kad tai būtina pasiekti. Reikia save dirbtinai pakelti nuo visiško nulio iki kol „užsivesi“.
Visai kaip bandant užvesti mašiną – kol nepradės veikti variklis. Taip tu tyrinėji save, tiksliau, tyrinėji tokį save, kokį sukūrė Kūrėjas.
Bandyk prieiti prie savęs skirtingais būdais, veik atsargiai ir jautriai, lyg tyrinėtum nežinomą gyvūną, kuris kaskart tau atsiskleidžia naujai ir tu kiekvienąsyk turi vis kitaip su juo elgtis.
Čia nėra nieko išskyrus norą, suvokimą, kad man tai būtina. Visa teorija, aiškinimai, brėžiniai – liko praeityje.
Dabar, studijuodami Zohar, mes įžengiame į dvasinių pojūčių pasaulį… Po to, pajutę, vėl atsigręšime į protą ir pradėsime analizuoti savo pojūčius.
Tačiau dabar dar neturime jausmų, kaip tas kūdikis, kuris nemoka kalbėti, nes nesupranta, ką jaučia.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kam atsiskleidžia knyga Zohar?“

„Kaip suprasti knygą Zohar“

„Paragaukite“ Zohar“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-12-02)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=p5QkjgolvC4

Visa pamoka:

09-12-02 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-12-02 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Tikros meilės artimui paslaptis

Dvasinis darbas

Klausimas: Kokia tokios meilės draugams, apie kurią kalba kabalos mokslas, paslaptis? Juk visas pasaulis kalba, kad reikia mylėti vieni kitus, nors vis tiek vieni kitų nekenčia?
Atsakymas: Paslaptis ta, kad žmogus teisingai dirbdamas kabalistų grupėje ima atskleisti sau tiesą: jog jis nemyli artimo – jis jo nekenčia.
Anksčiau jis kalbėjo, kad visus myli ir iš tikrųjų tuo tikėjo. O dabar atskleidžia, jog jis labiau už viską nekenčia žmonių, ir, jeigu galėtų, sunaikintų visus aplink. Tai jau blogio įsisąmoninimas – didelis žingsnis taisymosi kelyje.
Toks įsisąmoninimas nevyksta pats savaime, jis yra mokymosi ir savityros rezultatas. Žmogus tiria savybes, su kuriomis sukurtas – tas pačias, apie kurias pasakyta: „Aš sukūriau blogio pradą“.
Reikia pridėti nemažai pastangų, kad suprastume, kokiame pasaulyje esame. O tai jau tramplinas šuoliui į viršų.
Kai suprantu, su kokiomis savybėmis esu sukurtas, man telieka pasiskųsti ir paprašyti „sukūrusio mane Meistro“ mane ištaisyti.
Kūrėjas neslepia, kad jis tikslingai sukūrė mus tokius, idant mes įsisąmonintume savo blogį. Ir pradžioje žmogus supranta, kad jis asmeniškai kenčia dėl savo neapykantos kitiems ir daug netenka.
Jį apima baimė dėl to, kas su juo atsitiks šiame ir būsimame pasaulyje.
Bet pamažu, veikiant taisančiai Šviesai, žmogus ima suprasti, kokia brangi pati davimo savybė, juk ji suteikia žmogui laisvę.
Labiau už materialųjį pasaulį jis ima vertinti dvasinį pasaulį. Jis trokšta tapti duodančiuoju, mylinčiuoju, išeiti iš savo egoizmo – palikti šį kalėjimą!
Šito žmogus kol kas nori dėl savęs, kad jam taptų geriau, bet jis bent jau trokšta išsilaisvinti iš savo egoistinio noro.
Su šiuo tikslu žmogus vienijasi su kitais, ir priklausomai nuo šio tikslo, jie jau nebesivadina egoistų sambūriu, jie – kabalistai.
Ir kartu atskleidžia, jog yra bejėgiai kažką pakeisti – jiems reikia trečio komponento, Aukštesnės jėgos, Kūrėjo, taisančios Šviesos.
Šviesos siūbuoja juos it valtį audringoje jūroje, o visa ši grupė taip susivienija, kad reaguoja drauge, sinchroniškai, veikia tarpusavyje bendroje harmonijoje (teigiamoje arba neigiamoje).
Šviesa žymiai stipriau pradeda veikti kiekvieną, juk jos veikimas grupėje didėja lyg praeitų pro stiprintuvą.
Taip jie suvokia, kad be Kūrėjo, be taisančios Šviesos neišsivers. Ir tada visa ši grupė pasiruošusi susivienyti kaip vienas žmogus su viena širdimi, idant atskleistų savyje Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Priešingybių vienybė“

„Krizė visus išpraus“

„Klausimai kelyje – 2“

Komentarų nėra

09-12-10 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 27 pamoka )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos charakteris, 5 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-10 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Noach, 273 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Komentarų nėra