Pateikti Šeštadienis, 12 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Knyga „Zohar“ – vedlys į dvasinį pasaulį

Zohar

Klausimas: Kur nori mus nukreipti knyga „Zohar“?
Atsakymas: Knyga „Zohar“ kreipia mus į tai, kad savyje atskleistume pasaulį ir jame atrastume įvairiausias vidines sąvokas – aš, pasaulis, negyvasis, augalinis, gyvūninis ir žmogaus lygiai.
Juk viskas, ką dabar galiu įsivaizduoti, įtraukiant mane patį, yra manyje.
Jeigu aš tokiu būdu žiūriu į save ir į knygą „Zohar“, kuri man atskleidžia mane, tai ši knyga pasakoja apie mane. Viskas, ką skaitau knygoje „Zohar“, vyksta manyje.
Iš esmės, aš esu ekranas, o noro jėga piešia mano ekrane įvairiausias formas, pavidalus, veiksmus.
Skirtinguose mano noro mėgautis lygiuose ši jėga vaizduoja man arba negyvus objektus, arba augalinį, gyvūninį ar žmogaus pasaulį.
Visi šie vaizdai kyla mano noro mėgautis viduje, o juos piešia noro jėga.
Panašiai, kaip matome vaizdą kompiuterio ekrane, mūsų viduje yra tam tikras „fotoaparatas“, sukuriantis mums esančios prieš mus realybės iliuziją.
O iš tiesų, nėra jokios realybės – tai mūsų noras mėgautis gauna tokius įspūdžius iš jėgos, veikiančios jo viduje ir piešiančios jame, t. y. nore, įvairiausius pavidalus, kuriuos mes skiriame kaip negyvuosius objektus, augmeniją, gyvūniją ir žmones – priklausomai nuo to, kokiame noro lygmenyje yra piešiama.
Todėl, skaitydamas knygą „Zohar“, privalau įsivaizduoti, kad aš – tai mažas pasaulis, kad viskas yra manyje – vandenynai, kalnai, spalvos, garsai, medžiai, žmonės, ir kad visi įvykiai vyksta manyje.
Tuomet pamažu pereinu nuo pavidalų, kuriuos aprašo „Zohar“, prie savybių ir kokybių.
Užuot įsivaizdavęs, kad knyga kalba apie gyvūnus, medžius ir visa, kas su jais vyksta, aš palaipsniui imu skirti savyje šias kokybes ir savybes.
Iš esmės yra tik dvi savybės – gavimas ir davimas, kurios daugiau ar mažiau reiškiasi įvairiausiomis formomis.
Taip turime stengtis atpažinti viską, kas aprašyta knygoje.
Vos tik iš tikrųjų pereinu į jėgų pasaulį, pradedu matyti tiesą ir suprantu, kad visi dabar mano matomi pavidalai tėra pramanytas pasaulis ir kad tai vien tik jėgos.
O už tų jėgų aš pamažu pradedu skirti Vieną Vienintelę jėgą – Kūrėją. Taip turime skaityti knygą „Zohar“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip reikia skaityti knygą „Zohar“

„Slapti knygos „Zohar“ ryšiai“

„Kaip suprasti knygą „Zohar“

Komentarų nėra

Įveikti žemės trauką

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Nuo įprastų pamokų kabalos pamoka skiriasi tuo, kad žmogus turi priartėti prie realybės pojūčio, kuris nėra įgimtas. Naujajam suvokimui reikia ruoštis.
1. Prieš pamoką turiu atitrūkti nuo visų problemų ir rūpesčių, tarytum nebūtų nei šio pasaulio, nei manęs šiame pasaulyje. Jeigu noriu pajusti ką nors nauja, visa tai, kas liko išorėje, neturi man trukdyti – tarsi net neegzistuotų.
2. Mes norime pajusti kažką didinga, nauja, amžina, tobula, pakylėta, kas viską nulemia. Žmogus turi būti pasiruošęs priimti šią aukštumą ir didybę.
3. Aukštesniojo pajautimas atsiskleidžia jungiantis sieloms. Turime suvokti, kad tik bendromis vidinėmis pastangomis, visų mūsų siekius sujungę į vieną, kiekvienas mūsų, kartu ir atskirai, atskleisime tikrąjį norą pajusti Aukštesnįjį pasaulį – davimo ir meilės savybę.
4. Bendrame vieno tikslo – davimo  ir meilės – siekyje suvoksime, kad šios savybės gimimas neįmanomas be išorinės pagalbos. Tai ir bus malda – prašymas Kūrėjui padėti, pasireikšti mumyse.
5. Malda turi poveikį, tik jei gimsta grupėje, studijuojant originalius kabalos šaltinius.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Ar galima apsimetinėti, kreipiantis į Kūrėją?“

„Kabala – tai praktinis mokslas“

„Priešingybių vienybė“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 24

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -23“

„Klausk kabalisto -22“

„Klausk kabalisto -21“


Komentarų nėra