Pateikti Sekmadienis, 13 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Studijuojame knygą „Zohar“ (09.12.12)

Zohar

Pamoka pagal knygą „Zohar“, skyrius „Noach 293-301 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Visata kilo iš 10 cm objekto

Realybės suvokimas

Pranešimas: Iki Didžiojo sprogimo Visatos dydis neviršijo 10 centimetrų. Kokiu būdu visa Visata galėjo sutilpti tokiame mažame dydyje? Visatą, iš esmės, sudaro tuštuma.
Komentaras: Visata kilo iš dvasinės energijos kibirkšties, kuri prasiskverbė į mūsų materialų lygmenį ir padovanojo jame viską, kas egzistuoja. Panašiai susiformavo ir aukštesnieji pasauliai –  kiekvienas žemesnis pasaulis susiformavo iš aukštesniojo.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pasaulio sukūrimas – kaip ir kodėl?“

„Visa visata – mūsų viduje“

Komentarų nėra

Nebijokite klaidų

Dvasinis darbas

Klausimas: ar pasiruošimo periodas – tai laikas koncentruoti norus?
Atsakymas: Žinoma! Pasiruošimo periodas – tai ypatingas ir itin svarbus laikas, kadangi būtent šiuo metu paslėptyje ir tamsoje stengiamės išgryninti visas mūsų savybes, tikslus, priemones, vidines nuostatas.
Dėl to, jau pakilę virš machsomo, galime ištaisyti savyje visą blogį, kurį šiuo periodu išryškinome ir paruošėme ištaisyti.
Baal Sulamas aiškina, kad pasiruošimo metu mes „įvykdome“ (atskleidžiam savyje) „edonot“ (tyčinius nusidėjimus) ir „šgagot“ (netyčia daromas klaidas, neapdairumus).
Klaidas ir neapdairumus ištaisome po pasiruošimo – etape, kuris vadinasi „atidavimas dėl atidavimo“, o tyčinius nusidėjimus – „gavimo dėl atidavimo“ etape.
Pasiruošimo periodas skirtas visiems „nusidėjėliams“, esantiems mumyse, atskleisti. Atskleidimo greitis priklauso nuo mūsų gebėjimų, tačiau svarbiausia, išgryninant juos, iškęsti visa tai, nepabėgti iš dvasinio kelio! Kol visų jų nepažadinsime, nepajėgsime peržengti machsomo.
Machsomą įmanoma peržengti tik tada, kai pakeliu save virš nusižengimų ir neapdairumų. Aš netaisau jų, aš kylu virš jų.
Po to, jau už machsomo, ištaisau juos ketinimu „atiduoti dėl atidavimo“. Naudoju juos tokius, kokie yra, sutinku su jais likti atidavime dėl atidavimo – tai reiškia, kad pereinu Sinajaus dykumą.
Vėliau ištaisau juos ketinimu „gauti dėl atidavimo“ – tai reiškia, kad įžengiu į Izraelio žemę (atskleidžiu Kūrėją).
Pasirodo, tuose pačiuose noruose ir savybėse, kurie manyje atsiskleidė iki machsomo, vėliau atskleidžiu Aukštesnįjį pasaulį, Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Paslėptį paversti atskleidimu“

„Nematomos gairės kelyje“

„Balta dėmė“

Komentarų nėra

09-12-13 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 28 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos charakteris, 6 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-13 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Rabašas, 43 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra