Pateikti Antradienis, 15 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


„Zohar“ – tai siauras tiltas į dvasingumą

Zohar

Knygą „Zohar“ parašė kabalistų grupė, kuriai per visą istoriją niekas neprilygo.
Jie tarp mūsų suvokiamo ir jaučiamo pasaulio ir nuo mūsų suvokimo ir jautimų paslėpto pasaulio sukūrė kalbinį, informacinį, jausminį, jėgos ir šviesos tiltelį.
Jeigu studijuojame jų parašytą knygą „Zohar“ ir stengiamės pasiekti būseną, kurią jie nori mums perduoti, esame tarsi išplėtęs akytes ir pražiojęs burnytę kūdikis, kuris godžiai gaudo, ką jam sako mama. Jis nieko nesupranta, tik žiūri į ją ir judesiu išreiškia savo džiaugsmą…
O mes privalome stengtis, kad suprastume savo auklėtojus. Tam turime susijungti tarpusavyje – kaip kad susijungę jie, dešimt knygos „Zohar“ autorių.
Netgi skaitydami be jokių paaiškinimų, palaipsniui pajausime savyje kažkokias naujas reakcijas, judesius.
Iš vidaus, iš nesuvokto pasąmonės lygio ima ryškėti ir vis labiau įprasta tampa nauja erdvė, naujas pasaulis. Kas paslėpta, pamažu atsiskleidžia.
Savo pamokas vadiname „knygos Zohar studijavimu“, bet iš tikrųjų ši knyga ne studijuojama, o atskleidžiama – mūsų siekyje, pasirengime pajausti paslėptą pasaulį.
Pasirengimas – tai mūsų tarpusavio vienybė, tokia, kokią buvo pasiekę šios knygos autoriai. „Taško širdyje“ , t. y. panašumo su Kūrėju siekimo, vienybė pasiekiama jungiantis su visais „taškais širdyje“.
Tokia tad kabalistų aprašyta būtina sąlyga, norint teisingai naudoti knygą „Zohar“ .
Skaitydamas knygos „Zohar“ tekstą, trumpai paaiškinu, kad padėčiau „užsikabinti“ už teksto, panašiai kaip suaugęs aiškina vaikui žaisdamas su juo.
Apie knygą „Zohar“ kabalistai visur rašo ne „knyga Zohar“, o tiesiog „Knyga“, tuo jie nori parodyti, kad kitos knygos pasaulyje apskritai nėra!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip suprasti knygą „Zohar“

„Zohar“ – Begalybės Šviesos šaltinis“

„Kelionė į pojūčių pasaulį“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-12-11)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=mmz3KCrYaZc

Visa pamoka:

09-12-11 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-12-11 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Daugiau norų – gerų ir skirtingų…

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip elgtis su stipriais garbės, valdžios, šlovės norais – kai aptinku, jog jie mane valdo?
Atsakymas: Nieko su jais daryti nereikia! Ir jokiais būdais nenaikinti! O tik kelti tikslo svarbą – atskleisti Kūrėją tuose pačiuose, tik jau ištaisytuose noruose.
Tikslo svarba – virš visų norų ir siekių, viliojančių mane į skirtingas puse, virš visų minčių, užkemšančių man galvą.
Man nereikia dirbti su pačiomis problemomis, savęs juk nepagydysiu – neturiu jėgų joms ištaisyti.
Privalau tik vis stipriau suvokti tikslo svarbą, tai yra, pakilti virš visų problemų, lyg nekreipčiau į jas dėmesio, ir remdamasis jomis siekti tikslo, reikalaudamas iš grupės išaukštinti dvasingumą, davimo savybę, susiliejimą su Kūrėju, šio ryšio ir meilės didybę.
Tada visi šie norai prilips „iš apačios“ prie mano ketinimo pasiekti Kūrėją, ir taip įgaus teisingą pavidalą.
Jeigu kiekvieną kartą, kai šie norai ir mintys kyla manyje, aš nerimausiu dėl to, kad išaukštinčiau Kūrėją savo akyse, davimo savybę, ryšį su kitomis sielomis, visi šie „nusidėjėliai“, atsiskleidžiantys manyje, visos pašalinės mintys ir kliūtys kiekvieną kartą suteiks reikiamą kryptį mano santykiui su artimu.
Ir tuomet mano paprastas ketinimas pasiekti davimo savybę, Kūrėją, įgaus ypatingą formą, jėgą ir stiprybę.
Juk neapykantą mes verčiame meile, kitaip meilė neturės formos. Ką tu myli, kaip, kodėl, iš kur, ką tu iš to gauni?
Šviesa, ateinanti iš aukščiau – tai gryna jėga, ji paverčia tavo blogį gėriu, ji negali veikti tuščioje vietoje. Gėriu ji paverčia tą pačią neapykantą, atstūmimą, tas pačias kliūtis ir painiavą.
Todėl mes privalome ne pašalinti visas šias kliūtis, o veržtis šviesos, grąžinančios į šaltinį, link – remdamiesi visomis šiomis kliūtimis, kurių bus vis daugiau. Nes be jų tiesiog neturėsi ko paversti gėriu.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Apie norų naudą“

„Visuotiniame norų kaleidoskope“

„Veržkitės į „paskirties tašką“

Komentarų nėra

09-12-15 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 30 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kabalos charakteris, 8 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-15 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Noach, 309, 346 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra