Pateikti Trečiadienis, 16 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


„Zohar“ kreipiasi į žmogaus jausmus

Zohar

Klausimas: Man sunku susikaupti mokantis „Zohar“, ir todėl stengiuosi galvoti apie ryšį tarp mūsų. Ar teisingai darau? Ar reikia įdėti daugiau proto pastangų aiškinantis?
Atsakymas: Pastangos turi būti grįstos jausmais, o ne protu. Aš turiu pajausti, o ne suprasti, viską, apie ką kalbama „Zohar“. Knyga „Zohar“ kreipiasi į mūsų jausmus, o ne į protą.
Skaitau kažkokį žodį – ir noriu atrasti jį savyje. Juk visas aš – tai noras. O noras – tai pojūtis, ne protas. Koks čia gali būti protas? Skaitau žodžius: „Vynuogės. Medis. Rojus. Pragaras“. Ką aš juose suprantu?!
Jeigu imsiu stengtis tai suprasti protu, viską apibrėždamas Šviesų ir indo (kelim), jų tarpusavio derinių sąvokomis, tai niekada neišeisiu iš mechaninio paveikslo, brėžinio, ir negalėsiu pajausti.
Paveikslas turi palaipsniui susidėlioti manyje jausmų pavidalu, iš pojūčių. Aš turiu savyje sukaupti vidinius pojūčius bei įspūdžius, kurie po to pamažu patys susidėlios ir aš pajausiu aukštesnįjį pasaulį.
Lygiai taip mes vystomės mūsų pasaulyje – protas seka pojūčio įkandin. Vaikas iš pradžių jaučia, kas gera, o kas – bloga, o po to jau supranta, prie ko artintis, o nuo ko – tolti. Paskui atsiranda ir platesnis protas.
Todėl, skaitydami knygą „Zohar“, turime visą laiką stengtis atpažinti, ką jaučia mūsų noras patirti malonumą, o po to viską suprasime ir schematiškai susiesime į vieną paveikslą.
Suprantama, kad pradedantiesiems lengviau šiuos procesus suvokti schematiškai, bet vis dėlto reikia stengtis „Zohar“ tekstą pajausti kaip davimą ir gavimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Slapti knygos „Zohar“ ryšiai“

„Kaip suprasti knygą „Zohar“

„Paragaukite“ Zohar“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-12-09)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=KjFObtd_VJs

Visa pamoka:

09-12-09 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-12-09 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Mintis – norų tarnaitė

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Kūrėjas sukūrė norą patirti malonumą. Nieko kita, išskyrus šį norą. Stipresnis noras mėgautis valdo silpnesnį.
O kas yra mintis, protas? Mintis padeda pereiti nuo vieno noro prie kito, nuo būsenos prie būsenos, nuo vieno norų tipo prie kito.
Norai – tai gamtos medžiaga. O mintis – tai priemonė, įrankis, padedantis mums panaudoti šiuos norus, įtraukti juos į save, judėti šių jėgų lauke – nuo stipresnės jėgos prie silpnesnės ar atvirkščiai, tarsi artėjant prie magneto ar tolstant nuo jo.
Mintis – judėjimo tarp norų jėga. Su ja galiu keisti savo vietą tarp įvairių norų, judėti tarp jų. Tačiau kokiame nore bebūčiau, jis visada man viešpatauja.
Todėl turiu pasinaudoti minties jėga, kuri padės man suprasti ir įtikinti save, kad mano noras, mano būsena, sąlygos, kuriose esu, – blogi, kad yra geresnių sąlygų, tačiau pirmiau turiu per mintis pakeisti savo norus, nuo vienos norų lauko bangos (įtampos) pereiti prie kitos, kaip kad krūvis magnetiniame lauke.
Kabalos moksle noro, kuriame esu, minties analizė vadinama blogio suvokimu. Mintis manyje vystosi veikiant aplinkai arba Šviesai.
Taip mes galime „plaukti“ norų lauke, judėdami nuo žemesniojo prie aukštesniojo. Mintis (blogio suvokimas) padeda mums pereiti nuo vienos būsenos prie kitos.
Taip manyje pasikeisdami dirba tai protas, tai jausmai. Tačiau visada judame ta pačia schema: noras – mintis – noras.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Iš kur atsiranda protas?“

„Ar mintis gali veikti materiją?“

„Veikti minties galia“

Komentarų nėra

09-12-16 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 31 pamoka)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Kūrėjo paslėptis ir atskleidimas, 1 pamoka)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-16 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga Zohar, skyrius Noach, 348 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra