Pateikti Ketvirtadienis, 24 gruodžio, 2009 dienos įrašai.


Knyga, kuri atveria mums akis

Zohar

Kabalos mokslas atveria mums naują didžiulį pasaulį – dvasinį pasaulį, kuriame visas mūsų šiandieninis pasaulis yra tarsi mažytė smiltelė visoje pasaulių sistemoje.
Bet kaipgi pajausti šį dvasinį pasaulį? Taip pat, kaip tai vyksta šiame pasaulyje: gimęs kūdikis dar ničnieko nežino, jo pojūčiai dar neišvystyti.
Tačiau pamažu jis pradeda kaupti įspūdžius iš šio pasaulio, girdi ir pažįsta kažkokius garsus, mato kažkokius vaizdinius, pradeda skirti spalvas, supranta, kas šalta, o kas karšta. Viso to jis turi išmokti iš įspūdžių.
Iš pradžių jis tiesiog įsisavina savo jutimo organus: yra garsas – nėra garso. Po to kiekviename jutimo organe jis pradeda skirti įvairius pojūčius.
Žmogaus išsivystymo lygį rodo tai, kaip jautriai jis jaučia savo juslėmis. Muzikantui garsai pažadina visą pojūčių pasaulį. Dailininkas gyvena spalvų pasaulyje. Rašytojas jaučia kiekvieno žodžio atspalvį.
Ir visa tai palengva pasiekia žmogų. Mes esame kažkokioje realybėje ir ji pamažu mums atsiskleidžia. Ji dirba su mumis, vysto mus, formuoja mumyse gebėjimą ją pajausti.
Taip sudaryta materiali realybė, šis pasaulis, – ir tais pačiais etapais, pagal tuos pačius dėsnius, mes vystomės, kad atskleistume dvasinį pasaulį.
Yra ypatinga knyga, kuri palaipsniui leidžia mums pajausti dvasinį pasaulį, tuo pat metu jaučiant šį pasaulį.
Iš esmės, mes esame viename bendrame pasaulyje ir tik mūsų atžvilgiu jis dalijamas į suvokiamą ir paslėptą.
Kad atskleistume paslėptąją pasaulio dalį, turime tarsi kūdikiai imti betarpiškai jį jausti.
Štai tai ir atlieka ypatinga knyga – Knyga „Zohar“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Knyga „Zohar“ – vedlys į dvasinį pasaulį“

„Zohar“ – bilietas į dvasinį pasaulį“

„Slaptoji „Zohar“ jėga“

Komentarų nėra

Kontaktas su mirusiais

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: jūs sakote, kad kontaktuojate su mirusiais ir su tais, kurie dar negimė…
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -24“

„Klausk kabalisto -23“

„Klausk kabalisto -22“Komentarų nėra

Ne prabanga, o išsitaisymo būdas

Kabala

Geriausias dvasinio išsitaisymo būdas – platinti kabalistines žinias.
Tai darydami besąlygiškai vykdome Kūrėjo norą.
Kūrėjas  nori, kad visi kūriniai susijungtų į vieną ir susilietų su Juo.
Sudaužytas, pakrikęs, susiskaidęs  į milijardus dalių bendras noras vėl turi susitelkti virš šios atskirties, tapti vieninga visuma ir susijungti su Kūrėju.
Tai ir yra kūrinijos bei Kūrėjo tikslas.
Jei veikiame šia kryptimi ir platiname kabalos mokslą kaip vienintelę priemonę tikslui pasiekti, atkreipiame į save keletą kartų galingesnę supančią Šviesą, nei sulauktume būdami vieni.
Žinodami apie tokią nuostabią galimybę, kviečiame žmones platinti kabalistines žinias.
Jei kiekvienas dalyvausime platinime, mūsų pritraukiamos šviesos jėga sustiprės daugybę kartų ir tai bus naudinga visiems.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Partnerystė su Kūrėju“

„Platinimas – dvasiniam pakilimui“

„Atskleisti ištaisymo metodiką“

Komentarų nėra

09-12-24 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 90 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į knygą „Zohar“, 15 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

09-12-24 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišlach“, 121 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra