Pateikti Antradienis, 5 sausio, 2010 dienos įrašai.


Pasaulinis kabalos kongresas

Kongresai, įvykiai

2010 m. sausio 22-24 d. vyks pasaulinis kabalos kongresas.

Kongreso šūkis – „Prisijunk prie naujosios kartos!“

Kongreso centru bus Roma (Italija). Iš ten bus transliuojamos pamokos ir renginiai visam pasauliui.
Smulkesnė informacija apie kongresą Italijoje ir registracija.
Tuo pat metu vyks kongresas Rygoje, kurį organizuoja Baltijos šalių kabalistai. Į jį registruotis galite čia.

Komentarų nėra

Kelias, kurį tiesiame

Kabala

Klausimas: Kaip pasaulyje efektyviausiai platinti kabalą?
Atsakymas: Būtinas priemonių kompleksas. Juk mes kylame pakopomis, kuriomis dar niekas nėra užkopęs.
Iki šiol kabalistai ėjo asmeniniu keliu ir savo mokinius mokė grandinės, besitęsiančios nuo Adomo, principu.
Abraomas sukūrė metodiką ir grupę, kuri vėliau tapo Izraelio tauta.
Tačiau ji nukrito nuo dvasinės pakopos, ir paskutinius du tūkstančius metų kabalistai savo žinias ir vėl perteikdavo vienas kitam.
Mes gyvename naujoje epochoje, kai tūkstančiai ir milijonai visame pasaulyje pabunda dvasiniam pakilimui ir eina kartu su mumis. Mokymas akis į akį pasitraukė praeitin.
Šiandien grįžtame prie Abraomo situacijos, kai jis ištaisymą siūlė visiems babiloniečiams.
Kaip naujomis sąlygomis platinti kabalą? Galiu kalbėti tik tai, ką manau ir jaučiu aš pats. Kol neįgysime patirties – nesužinosime.
Netgi Šimonas nieko negalėtų patarti, nes naujos vystymosi būsenos dar neištirtos.
Savo laiku Baal Sulamas tikėjosi situaciją pakeisti savo laikraščiu, tačiau laikraštį tuoj pat uždarė.
Jis leido knygas, o jo mokiniai manė, jog tai sukels dvasinę revoliuciją, jog žmonės pagaliau išvys save tamsoje. Bet pasaulis gyveno lyg nieko nebūtų atsitikę.
Todėl mes bandome įvairius metodus ir ieškome efektyviausių.
Aišku viena: platinimas turi vykti kiek įmanoma plačiau, visomis kalbomis, visam pasauliui, kiekvienam žmogui.
Abraomas norėjo aprėpti Senovės Babiloną, o šiandien Babilonu tapo visas pasaulis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Ne prabanga, o išsitaisymo būdas“

„Platinimas – dvasiniam pakilimui“

„Partnerystė su Kūrėju“

Komentarų nėra

Penkios minutės apie kabalą (09-12-31)

Pamokos

Kasdienės pamokos fragmentas:

https://www.youtube.com/watch?v=sP8qafpzHhI

Visa pamoka:

09-12-31 d. rytinė pamoka (1 dalis)

09-12-31 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Komentarų nėra

Viskas – dėl moterų…

Moters dvasingumas

Klausimas: Neseniai įvyko pasaulinė moterų konferencija, skirta moters dvasinio vystymosi ir vaikų lavinimo bei auklėjimo klausimams.
Kokia kryptimi turi veikti moterys, studijuojančios kabalą, kad teisingai realizuotų šį mokslą?
Atsakymas: Labai džiaugiuosi šiuo susirinkimu. Nuolat kartoju, kad be moterų mūsų vystymasis neįmanomas.
Kai Biblijoje pasakojama apie kokį nors vyrą, šalia būna parašytas žodis „et“, kuris reiškia jo moteriškąjį norą, Nukvą, juk be moters, Nukvos, Šchinos, be mūsų noro – nėra ką veikti.
Visada galvojame apie Šviesą – tačiau  ji turi kažkur ateiti ir kažkuo „apsivilkti“. Todėl moterų norai, jų ryšys su kabalos mokslu ir dalyvavimas jame – labai svarbūs.
Labai tikiuosi, kad į kabalą ateis dar daugiau moterų, kurios dalyvaus pasaulio ištaisymo procese. Tuomet galėsime būti tikri, kad jis tikrai realizuosis ir bus greitesnis.
Parašyta, kad „Moterų-teisuolių dėka Izraelio tauta išėjo iš Egipto“, ir tai tinka visiems ištaisymams. Tas pat pasakyta ir apie Toros priėmimą Sinajaus kalno papėdėje.
Visi didieji pasaulio darbai, kuriuos atlieka vyrai, daromi todėl, kad tam juos įpareigoja moterys.
Tikiuosi, kad tai atsitiks ir su visais mumis, ir bus dar daug tokių susirinkimų ir dar daug moterų ateis, kad padėtų mums dirbti šį šventą darbą – atskleisti Kūrėją visiems, gyvenantiems pasaulyje.

Komentarų nėra

Kūrėjas girdi moters norą

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Moters noras (Nukva) viską gauna iš savo vyro (Zeir Anpin): ir ištaisymo Šviesą, kuri iš jos formuoja indą (kli) – tai vyksta naktį, ir pripildymo Šviesą, kai Nukva pasiekia didžiąją būseną ir gauna Šviesą davimui – tai vadiname diena.
Dienos valandos – skirtingos būsenos, kai Nukva šios Šviesos gauna mažiau ar daugiau.
Laikas – tai švytėjimo Nukvoje pasikeitimas, vykstantis dėl jos gebėjimo susijungti su Zeir Anpin, ir atsižvelgiant į tai, kiek ji iš jo gauna ištaisančios Šviesos.
Laikas – tai Nukvos ištaisymo etapai, kuriuos ji pamažu turi praeiti. Ji nenustato būsimojo periodo – tik greitį, kuriuo ja praeina visi laikai.
Po ryto būtinai ateis vidurdienis, po vidurdienio – vakaras, o po to naktis. Pakeisti šios sekos ji negali.
Bet greitis, kuriuo jie keis vienas kitą, priklauso tik nuo jos prašymo (itaruta de-letata – „pažadinimas iš apačios“). Jeigu ji nepanorės – niekas iš aukščiau neateis.
Toks dėsnis veikia dvasiniame pasaulyje, santykiuose tarp aukštesniojo ir žemesniojo, Kūrėjo ir kūrinio, tą patį stebime ir mūsų pasaulyje.
Mums tik atrodo, kad pasaulį valdo vyriškasis noras, – iš tiesų jį formuoja moters noras. Būtent jis keičia pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Šiandien atsiskleidžia moterų dvasingumas“

„Dvasinė moters misija“

„Kam kabalistui moteris?“

Komentarų nėra

10-01-05 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 108 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į knygą „Zohar“, 34 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-01-05 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišev“, 106 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra