Pateikti Šeštadienis, 9 sausio, 2010 dienos įrašai.


Geriausia priemonė nuo visų ligų

Dvasinis darbas

Jeigu mes laiku savęs neištaisom, kančios užgriūna mūsų gyvūninę pakopą, kad mumyse išaugintų žmogiškąją.
Tačiau kančių galime išvengti! Visos ligos ir nelaimės – tai „priverstinis raginimas taisytis“. Kam mums tokiu būdu taisyti save?!
Pradėkime problemų ir ligų ieškoti iš anksto – lyg sulinkęs senukas, vaikštantis tarsi būtų kažką pametęs.
Net jeigu aš savo kelim nejaučiu to, ką reiktų ištaisyti, vis tiek turiu to ieškoti – man juk iki visiško išsitaisymo dar tiek daug reikės savyje ištaisyti!
Kurgi man ieškoti visų šių taisytinų dalykų? – Ant ribos tarp „šaknies, sielos, kūno“ ir „rūbų, rūmų“, mano vidinių ir išorinių kelim, GE ir ACHAP.
Ten slypi visos mano problemos – ne manyje ir ne kituose, o santykiuose tarp manęs ir kitų.
Aš noriu prijungti „rūbus ir rūmus“ (išorines mano atžvilgiu sielas) prie savęs („šaknies, sielos, kūno“), kad manyje susiformuotų tobulas kli, viena siela.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kliūtys ar pagalba kelyje?“

„Kas išvaduos nuo ligų?“

„Kodėl reikia kančių?“

Komentarų nėra

Kas tave valdo?

Filmai, klipai

Video įrašas rusų kalba (su lietuvių kalbos titrais).

https://www.youtube.com/watch?v=evgzl6QJTro

Komentarų nėra

Tik surask, ką reikia ištaisyti

Dvasinis darbas

Šviesa mane gali ištaisyti akimirksniu, bet tam turiu nurodyti, kur ir ką reikia taisyti, ir kaip aš matau šį ištaisymą.
Tai galiu pasiekti tik po daugybės bandymų pačiam rasti, ką reiktų taisyti.
Tik tada, veikiamas Šviesos, kuri švietė ir ankstesniuose nesėkminguose mano mėginimuose, pradedu suprasti, kad iš tiesų noriu susijungti su kitais ir man tai nepavyksta, nors anksčiau apie tai nė negalvojau.
Tokiu būdu surandu savo norą ir ištaisymo vietą, o tada Šviesa manyje tai ištaiso.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Šviesa išteka per tarpus tarp mūsų“

„Mačiau kitokį pasaulį“

„Tik šviesa mus ištaisys“

Komentarų nėra