Pateikti Pirmadienis, 1 vasario, 2010 dienos įrašai.


Kabala – tai kūrimo logika

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Nieko negaliu pasakyti apie Šviesos, slypinčios kabalistiniuose tekstuose, veikimą, bet psichologinis jų poveikis akivaizdus – jei daug kartų skaitysi apie tai, kad „nėra nieko, išskyrus Jį“ ir kad „vienintelis Kūrėjo noras – suteikti malonumą kūriniui“, tai be reikiamo kritinio realių pojūčių suvokimo lengva pradėti manyti, kad tu tikrai tai jauti kaip neginčijamą tikrovę. Ar toks poveikis siektinas?
Atsakymas: Ne, bet visada pasireiškia kritika, o ne fanatizmas, kaip mokantis kitų „tiesų“, ir jūs visada esate „tarp“ – pasirinkimo būsenoje. Tuo Tiesa ir kabala skiriasi nuo žmogaus sukurtų teorijų. Pamėginkite patys nieko nežinodami sukurti logišką kūrimo sistemą – ir jums išeis kabala.

Klausimas (iš dienoraščio ispanų kalba): Laikraštyje „Kabalos balsas“ skaičiau, kaip kritikuojami visuomeniniai santykiai dėl to, kad jų pagrindas egoistinis. Ar kabaloje yra nauja mokslinė paradigma, pakeisianti tradicinę Niutono ir Dekarto paradigmą, kuri yra ribotas ir supaprastintas  modelis?
Atsakymas: Kabala atskleidžia teisingo (harmoningo, vientiso, altruistinio, bendro) pasaulio sistemą ir suteikia žmogui išminties bei galios jį sukurti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Perjunkite“ mane į dvasingumą“

„Dvasinis pasaulis – tikrovė, o ne fantaziija“

„Kabala – tai davimo kalba“

Komentarų nėra

Atversta knyga

Zohar

Klausimas: Kaip įžvelgti savyje davimo savybę?
Atsakymas: Pats aš nieko negaliu įžvelgti, turiu tik stengtis tai daryti.
Jeigu stengsiuos savyje tarsi iš rūko išnyrantį paveikslą įžiūrėti visas šias savybes: aliejų, vyną, Kainą, Levį, Izraelį, Abraomą, Izaoką, Jokūbą, šios pastangos atkreips į mane keičiančią Šviesą.
Pakanka noro atskleisti pasaulį – kaip kad to nori mažas vaikas. Net jeigu mūsų veiksmai nenukreipti davimo link ir nesusiję su kitais žmonėmis, visgi pokyčius savyje pradedame jausti.
Sulaukiu atgarsių iš dešimčių žmonių visame pasaulyje. Vieni su mumis susiję tiesiogiai, kiti – per internetą, treti apskritai nesusiję, vieni tik pradeda mokytis, kiti studijuoja kelerius metus, vieni atvyksta į visus mūsų kongresus, kiti išvis nėra su mumis susitikę.
Tačiau visuose juose „Zohar“ sukelia kažkokius pokyčius. Reikia tik tęsti, stengtis įsivaizduoti save kartu su visais kitais, o visą knygą – savyje!
Kai pajusiu, kad visi mano pokyčiai ir visa realybė yra tik šiame vidiniame pasaulyje, man pavyks. Tai ir vadinama stebuklu.
Ir į visus kitus Baal Sulamo straipsnius pradėsi žvelgti taip pat, juk jis negalėjo kitaip parašyti.
Ir suprasi, jog visi žmonės veikia kaip kabalistai – juk jie vykdo gamtos dėsnius.
Visuose pasaulio reiškiniuose pradėsi matyti Kūrėjo ranką ir suprasi, kad neegzistuoja Juo neužpildyta vieta,  kad nėra nieko kito, tik Jis. Visas pasaulis tau pavirs į atverstą knygą „Zohar“.
Ne tik pamokos metu įsivaizduosi, kad viskas vyksta tavo viduje – taip pat vertinsi ir visą savo gyvenimą, visose situacijose ir bet kuriuo metu.
Ir tai netrukdys tavo įprastiniam santykiui su gyvenimu – tu nesupainiosi šių dviejų požiūrių.
Pašaliniai žmonės netgi nesupras, kad tu kitaip suvoki tikrovę, kadangi visas vidinis suvokimas taip ir liks tavyje ir neatsiskleis išoriniam pasauliui.
Savo tobulėjimą gali įvertinti būtent pagal tai, ar pavyksta vis lengviau įsivaizduoti visą pasaulį esant savyje, o įprastiniame gyvenime likti eiliniu žmogumi.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Į visus klausimus atsako Šviesa“

„Koks jis – knygos „Zohar“ pasaulis?“

„Skaitant knygą „Zohar“

Komentarų nėra

10-02-01 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 132 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Knygos „Zohar“ pratarmė, 19 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-02-01 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 27 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra