Pateikti Antradienis, 2 vasario, 2010 dienos įrašai.


Kabala pakeis viską

Kabala ir religija

Klausimas: Ką jūs manote apie Bergą ir jo kabalos interpretaciją?
Atsakymas: Bergas – kabalos pardavėjas. Visi šie metodai vystantis žmonių egoizmui nyksta vienas po kito, nes egoizmui pasiekus naują lygmenį jie atrodo juokingi, naivūs, atgyvenę. Bet atsitinka, kad kartkartėmis kaip mada šios „dvasinės metodikos“ laikinai grįžta, ypač žmonijos ar atskiros visuomenės nerimo ir painiavos laikotarpiais. Atramos taško paieška globalinės krizės metu taip pat iš pradžių sužadina žmogaus susidomėjimą mistika ir religija. Tačiau vėliau  tas susižavėjimas atslūgsta, nes egoizmas auga, šie užsiėmimai jo nepripildo, ir atveda žmogų prie tikrosios kabalos, kurios taikymas leidžia pažinti ir pasiekti atidavimo ir meilės – Kūrėjo – savybes.

Klausimas (iš dienoraščio italų kalba): Ar jau kalbėjote apie kabalą su dvasiniais įvairių religijų vadovais? Jei taip, tai kokie buvo sunkumai ir padariniai?
Atsakymas: Padariniai buvo patys blogiausi – šie žmones dar daugiau ėmė nekęsti manęs ir kabalos, nes suprato, jog kabala atsiskleidžia tam, kad pakeistų visas „dvasines metodikas“, o iš religijų ateityje liks tik išorinės liaudies apeigų tradicijos, kadangi Aukštesnįjį pasaulį visi atskleis ir jaus, kaip ir mūsų pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabala ir pasaulinės religijos“

„Madona taip pat turi misiją…“

„Kodėl religijos priešiškos kabalai“

Komentarų nėra

Įsigilinti į kabalos mokslą

Zohar

Nereikia nerimauti, jei nesupranti, kokius etapus praeini, besimokydamas „Zohar“. Tavo užduotis yra tiesiog naudoti „Zohar“ kaip „stebuklingą priemonę“.
Gerai jautiesi ar blogai, traukia tave ši knyga ar atstumia, stenkis tęsti. Kantrybė ir pastovumas šiame kelyje – būtent jie atneš sėkmę.
Svarbiausia – norėti pritraukti ištaisymo Šviesą, kuri paveiks tave taip, kad pradėsi jausti ir matyti ryšį tarp savo mokymosi ir šios Šviesos.
Tai bus jau ne stebuklas, o atvira sistema. Pamažu suprasi, kaip ji veikia, kaip tu sudarytas, kaip ši Šviesa gali daryti įtaką ir keisti tavo norus, mintis, ketinimus.
O taip pat, kaip tu veiki šią Aukštesniąją sistemą, kokiais savo norais ir ketinimais atkreipi į save iš jos ateinančią Šviesą.
Pradedi pažinti šią sistemą. Kaip ir bet kuriame kitame moksle, iš pradžių studijuoju tik išorinius ryšius, nežinodamas, kodėl taip yra. Po to vis giliau skverbiuosi į sistemos vidų, pradedu ją jausti, formuoti savyje jos modelį – taip pradedu gyventi šiame naujajame pasaulyje.
Visa tai suvokti galima tik savyje suformavus kažkokį panašumą. Jeigu noriu suprasti, kaip dirba kažkokia sistema ar mašina, neužtenka ištyrinėti ją iš išorės, – reikia savyje sukurti jos modelį, kad suvokčiau, kaip tai turi veikti.
Tik dvasiniame modeliavime pirma turi įgauti jėgos ir savybių, kuriomis remdamasis galėsi formuoti šiuos dvasinės sistemos modelius… Tai yra, pirma privalau įgyti dvasines savybes, tik tuomet ši sistema pamažu susigulės manyje ir atsiskleis.
Man jau nebereikės prisiversti mokytis – aš suprasiu visą šią parcufų, sfirų, pasaulių sistemą ir pajusiu, kaip galima ją paveikti.
Taip aš suvoksiu kabalos mokslą ir suprasiu, apie ką kalba „Zohar“. Jis nukreips mane: nueik ten, pasuk čia, padaryk tai, pažiūrėk, kaip tai veikia, išmok.
Pradėsiu jausti šią sistemą, gyventi joje su visais šiais parcufais, pasauliais ir sfiromis, atskleisiu jos vidinę jėgą – Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kam atsiskleidžia knyga „Zohar“?“

„Skaitant knygą „Zohar“…“

Komentarų nėra

10-02-02 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 134 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Knygos „Zohar“ pratarmė, 20 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-02-02 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 79 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-02-01 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 58 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra