Pateikti Penktadienis, 5 vasario, 2010 dienos įrašai.


Kaip pasiruošti kongresui?

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kaip pasiruošti kongresui?
Atsakymas: Visas pasiruošimas yra atvažiuoti ir įsilieti į darbą, anuliavus save, – nesvarbu, kas būtum: pradedantysis ar seniai besimokantis.
Bendros vienybės atžvilgiu – visi lygūs! Juk kūne nėra ląstelės ar organo, kuris būtų svarbesnis už kitus.
Vienas kur nors praduria valtį – ir visi skęsta. Tai nuo nieko nepriklauso – nei nuo stažo, nei nuo pasiekimų.
Todėl viena, kam turime pasiruošti, – tai anuliuoti save prieš šį didį susirinkimą ir susivienijimą.
Tereikia suprasti – jeigu susivienysime, atskleisime dvasinį pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Machsomo ataka“

„Kritinė kongreso masė“

„Atvažiuokite, jūs labai laukiami!“

Komentarų nėra

Jaudinanti parcufų ir sfirų kalba

Kabalos mokymasis

Aiškindamas knygą „Zohar“, rašau formules ir braižau brėžinius, o kažkam galbūt norėtųsi jausmingesnio paaiškinimo.
Bet kai žiūriu į šiuos brėžinius, man jie atrodo kupini jausmų: bina, malchut, per vidurį jesod-Juozapas, Jokūbas-tiferet, Abraomas, Izaokas…
Tai juk tokios galingos jėgos, ištisas pasaulis su daugybe detalių! Tik jūs kol kas jo nesuprantate.
Muzikantas žiūri į kažkokius kabliukus, nupieštus popieriuje, ir girdi skambančią muziką. Gydytojas žiūri į rentgeno nuotrauką ir išsigąsta, pamatęs piktybinio darinio vaizdą.
O mes kol kas niekaip nereaguojame – tiesiog nemokame suprasti šios kalbos. Bet palaipsniui pajausime dvasinį pasaulį.
Baal Sulamas originalų „Zohar“ tekstą paaiškino kabalos kalba, pasitelkdamas parcufų ir sfirų terminus. Pamažu pajausime, kad tai vienas ir tas pats.
Imsime suprasti šią kalbą, juk tapsime jos „specialistais“, kaip muzikantai arba gydytojai, suprantantys savo kalbą. Skaitant vartodami kabalos kalbą pradėsime aiškiai jausti, patirsime įspūdžius.
„Ir praėjo Juozapas per visą Egipto šalį“. Žinote, koks jausmingas šis sakinys?! Jis turėtų jus sujaudinti iki ašarų!
Nes pajaustume, kaip davimo noras skęsta gavimo nore, įsijungdamas į jį, ir kaip jie abu dirba su tokia jėga…
Kiekvienas knygos „Zohar“ žodis atsilieps tavyje ir atliks ten didžiulius pokyčius.
Tereikia laukti, kada tai atsitiks mumyse…

Iš 2010-02-01 d. vakarinės pamokos

Komentarų nėra

Nė neįtarėme, kokia jėga esame

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Neseniai vyko kongresas, kuriame dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, trokštančių susivienyti, – ko jiems trūko, kad peršoktų ant aukštesnio dvasinio laiptelio?
Atsakymas: Sužinojome, kad visame pasaulyje kartu su mumis mokosi labai daug žmonių, apie kuriuos nė nežinojome. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie kiekybę – būtina sukurti teisingą ir stiprų tarpusavio ryšį. Kiekvienas vienybę kol kas įsivaizduoja savaip, tačiau jai jau paklotas geras ir stiprus pagrindas.
Dabar viskas priklausys nuo to, kaip kiekvienas sugebės suprasti ir pajusti, kad:
1) Kūrėjas sukūrė vieną vienintelį bendrą norą,
2) Tyčia padaryta, kad mes, šio bendro noro dalys, jaustumės ne susiję į vieną nedalomą visumą (Begalybės Malchut), o kaip sudaužyta Malchut, kai netgi nejaučiame savo sielos ir gyvename įsivaizduojamoje tikrovėje.
Juk visa realybė – dvasinė. O mes kol kas esame nesąmoningos būsenos, ir būtent šį dvasinio sąmoningumo trūkumą suvokiame kaip mūsų pasaulį ir  mus pačius jame.
Turime suprasti, kad visa, ką dabar matome, – tik rūkas, mūsų bendra fantazija, ir reikia stengtis grįžti į tikrąją realybę.
O tikroji realybė pagrįsta mūsų noru pajusti vienybę, visų susiliejimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Siela kitoje kompiuterio ekrano pusėje“

„Laikas dovanoti ir laikas gauti“

„Dvasingumo imitatorius“

Komentarų nėra

10-02-05 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 161 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-02-05 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati“, 10 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-02-04 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 183 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra