Pateikti Penktadienis, 12 vasario, 2010 dienos įrašai.


Pajusti, kad Jis kažkur šalia

Realybės suvokimas

Visi mūsų jutimo organai veikia priešybių atskleidimo principu, versdami negatyvu viską, ką suvokia. Todėl tai, kas mums atrodo esą išorėje, iš tikrųjų matome viduje, ir suvokiame atvirkščią vaizdą, tik po to apversdami jį savo smegenyse.
Kitos galimybės suvokti pasaulį neturime, juk mes – kūriniai. Ką nors atskleisti galime tik esant trūkumui – ydai mumyse! Ir tada šį trūkumą vadinu Šviesa. Todėl dvasingumas mums atrodo atstumiantis ir tamsus, mes nesutinkame su juo ir jo nenorime. Mums tai neatrodo protinga: atiduoti ir mylėti artimą.
„Zohar“ pasakoja apie Kūrėjo savybes, tačiau iš kur mums žinoti, kas tai? Jei mokame tik gauti, kaip galime pajusti, kas yra davimas? Tai pasaulis, paslėptas nuo mūsų, realybė, kurios nejaučiame.
„Zohar“ aiškina mums, kaip palengva pradėti jausti tai, ko aš kol kas negaliu pajusti, nesuvokiu nei širdimi, nei protu.
Negaliu įvilkti to į žodžius, juk žodžiai išreiškia kokius nors pojūčius ir supratimą. O jeigu už jų neslypi joks pojūtis, jie tiesiog praslysta pro mano ausis.
Tačiau jei žmogaus nori, Šviesa pamažu pradeda jį keisti. O toliau – kaip pasakyta: „Stengeisi – ir radai!“
Jeigu aš skaitau kartu su kitais ir viliuosi, jog tai padės, paslėptis atsiskleis.
Dvasinis pasaulis yra čia, priešais mus, tik mes nesuvokiame jo nei širdimi, nei protu!
Kai po truputį pradedame jausti, kad jis kažkur šalia, nors dar ir negalime apčiuopti, – tai jau didelis pasiekimas.
Šio pojūčio vedinas skaityk toliau, ir „Zohar“ papasakos tau daugiau…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atversta knyga“

„Dvigubas gyvenimas“

„Fotografe, keiskite kadrą!“

Komentarų nėra

Knygų knyga

Zohar

“Zohar“ vadinama Šviesa, ateinanti iš Arich Anpin galvos, iš Galutinio Ištaisymo būsenos per dešimt didžių kabalistų, kurie simbolizuoja pirmąsias 10 sfirų, pilną AVAJA.
Tai pati originaliausia, aukščiausia sistema, kuri nusileido iki tam tikro lygmens, o Baal Sulamas ją dar labiau priartino prie mūsų.
Pasirodo, kad esame susiję su pačia aukščiausia būsena. Ir visa tai padaryta dėl mūsų!
„Mokymas apie dešimt sfirų“ – ypatinga knyga. Tačiau jos parašymo forma taip stipriai atitraukia mūsų protą, kad mes nesugebame prie jos prijungti dar ir jausmo.
Galbūt, po „Zohar“ įstengsime teisingai skaityti šią knygą. Kaip kad „Zohar“, kuri apeliuoja į jausmą, „Sulam“ komentarai – į protą, o kartu jie taip išsupa mus į abi puses, kad mes nesugebame prieš jį atsilaikyti.
„Zohar“ – tai aukščiausiosios sistemos atskleidimas, šioje sistemoje tau leista spaudyti mygtukus. Tu nežinai, ką spaudinėji, tačiau sistema paverčia juos į teisingą poveikį.
Aukščiausioji pakopa, kabalistas supranta, ko tu nori. Jis duoda tau ne tai, ko tu savo riksmu prašai – o priklausomai nuo tavo vidinio poreikio, duoda tai, kas tau iš tikrųjų reikalinga, ir pagal tai veikia.
Todėl knygoje „Zohar“ parašyta, kad tai ypatingiausia knyga iš visų kabalistinių knygų.

Iš 2010 m. vasario 4d. vakarinės pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

10-02-12 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Iša ki tazria“, 62 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-02-12 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 19 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-02-12 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati“, 23 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra