Pateikti Šeštadienis, 20 vasario, 2010 dienos įrašai.


Kelias į laisvę

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Artėja didelis kongresas, tvyro artėjančios šventės nuotaika. Kokią būseną svarbiausia išlaikyti?
Atsakymas: Svarbiausia – susikaupti ketinimui. Šventė – puiku, tačiau mes renkamės rimtam dvasiniam darbui. Todėl pirmiausiai turėtume jaudintis dėl ketinimo, tai visų svarbiausia!
Svarbu viena – ar sugebėsiu šiomis  dienomis jausti teisingą ketinimą kartu su tūkstančiais kitų žmonių, esančiais su manimi vienoje salėje, ir dar su milijonais žmonių visame pasaulyje, kurie viduje susivienys su mumis.
Tik ketinimas mus atves į tikslą – taip mes pritraukiame jėgą, kuri mus taiso ir vienija, atkuria ryšį, kurį suvokiame kaip nutrūkusį.
Tai yra, mes taisome nusidėjimą, ir tai įmanoma tik dėl ketinimo arba MAN, prašymo, „ašarų vartų“.
Jaučiu, kad esame istoriniame taške, ir labai jaudinuosi, kad mums pasisektų. Turime bijoti nepasiekti to, ką sumanėme, nes pasakyta: viskas dangaus rankose, išskyrus Kūrėjo baimę.
Jei iš aukščiau mums suteikiama galimybė įgyvendinti tokį dalyką ir apskritai siunčiama tokia idėja, vadinasi, mes iš tikrųjų pasiekėme tokią būseną, kai galime mokytis „Zohar“ ir atskleisti ją žmonėms.
Matome, kaip tai atveria žmones ir patraukia prie dvasinio tikslo.
Mes norime žmonėms perduoti „Zohar“, ir perduoti ją atsargiai, su meile, – kaip draugams, mylimiesiems, didžioms asmenybėms.
Tai istorinis įvykis, juk knygoje „Zohar“ parašyta, kad ji skirta Galutinio ištaisymo laikmečiui, Mašiacho dienoms, kad Izraelį (tai yra, tuos, kurie siekia Kūrėjo), iš tremties išvestų į laisvę.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kongresui – parengtis numeris vienas!“

„Kaip pasiruošti kongresui?“

„Laikas dovanoti ir laikas gauti“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 36

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -34“

„Klausk kabalisto -33“

„Klausk kabalisto -32“


Komentarų nėra

Geriausia priemonė sielai ištaisyti

Zohar

Klausimas: Jei žmogus nestudijuoja kabalos, o tik skaito knygą „Zohar“, ką jis gaus?
Atsakymas: „Zohar“ – tai pagrindinė kabalos mokslo knyga. Mums knyga „Zohar“ su „Sulam“ komentarais – pats stipriausias šaltinis sielai ištaisyti.
Kiekviename mūsų yra sudužusi siela, visiškai paslėpta viduje. Mes nežinome, kokia ji. Tai didžiulis, begalinis noras (kli), egzistuojantis kiekviename žmoguje. Privalome atrasti jį, atskleisti ir ištaisyti, ir jame pajusti tą amžiną realybę, vadinamą „Kūrėju“.
Pajusdamas ir atskleisdamas ją, susitapatinu su ja. Ir tuomet aš ir Kūrėjas tampame viena visuma.
Visa tai vyksta tik dėl Aukštesniosios jėgos – jėgos, veikiančios mane ir vystančios manyje pojūtį, kad esu ne tik šiame pasaulyje, bet ir dvasinėje sistemoje.
Jeigu žmogus kartu su mumis skaito knygą „Zohar“ – to nepakanka. Juk Baal Sulamas knygai „Zohar“ parašė keturias pratarmes.
Ir jos ne šiaip sau parašytos kaip knygos „Zohar“ pratarmės, ne kaip atskiri kūriniai.
„Įvadas į kabalos mokslą“ iš tikrųjų įveda žmogų į kabalos mokslą.
„Įvadas į knygą Zohar“ suteikia skaitytojui teisingą požiūrį į knygą „Zohar“, kad jis galėtų ją atskleisti.
„Įvadas į komentarą Sulam“ visą dvasinės sistemos sandarą aprašo per tris linijas.
„Pratarmėje knygai Zohar“ kalbama apie bendrą kūrimo sistemą, apie tyrinėjimus ir esminius klausimus, apie tris kūrinio būsenas, pakopas, kuriomis kyla siela.
Po šių keturių pratarmių ir  knygos „Zohar“ žmogui nieko daugiau nebereikia – čia yra viskas.
Žinoma, dar yra viena ypatinga pratarmė – „Pratarmė Mokymui apie dešimt sfirot“. Bet kai žmogus studijuos knygą „Zohar“, jis suvoks, kas parašyta „Mokyme apie dešimt sfirot“ ir knygos pratarmėje.
Jis atras tuos pačius paaiškinimus, kuriuos Baal Sulamas pateikė kituose straipsniuose. Visas šias išvadas ir faktus jis atras knygoje „Zohar“ – bet kartu su keturiomis jos pratarmėmis.
Todėl prieš knygos „Zohar“ studijas turėtume praeiti ypatingą kursą. Žmogus gali studijuoti „Zohar“ su mumis, bet kartu turėtų praeiti ir tokį kursą. To pakaks.

Ištrauka iš 2010-02-14  d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra