Pateikti Antradienis, 2 kovo, 2010 dienos įrašai.


Tai buvo tikras stebuklas!

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kiek pasistūmėjome dvasingumo link per praėjusį kongresą „Zohar – 2010“?
Atsakymas: Mes patyrėme labai didelius pasikeitimus. Pajutau, kad Izraelio tauta ne šiaip sau gavo knygą „Zohar“, o grįžo prie jos!
Tai buvo ne kažko naujo gavimas, o žmonių, atradusių tai, ką kažkada pametė, džiaugsmas.
Galbūt jie ir patys sau negalėtų paaiškinti, kas su jais atsitiko, bet mačiau, kad būtent tai pajuto jų sielos. Jos pajuto, jog atrado tai, ką pametė prieš du tūkstančius metų, ir dabar ne studijuoja knygą „Zohar“, o prisimena ją…
Būtent taip – ne mokosi kažko naujo, o džiaugiasi to, kas kažkada prarasta, sugrįžimu.
Todėl galvoju, kad Izraelio tauta gavo didelį, gerą dvasinį pakilimą, ir ne tik tie tūkstančiai žmonių, buvę su mumis kongrese.
Pasistūmėjo visas kabalos mokslo platinimas Izraelio tautai, prie kurios vėliau prisijungs visa žmonija – taigi visas Babilonas, visa žmonija grįžta prie savo dvasinio šaltinio.
Yra viltis, kad visos sielos susijungs į vieną Adomo sielą dar mūsų dienomis ir mes pasieksime visiško ištaisymo, Begalybės pasaulio, ištaisytos bendros sielos būseną.
Aš tikėjau ir laukiau, bet sėkmė viršijo visas viltis. Manau, kad iš Aukščiau mums atveriamos didžiulės galimybes ištaisyti savo prigimtį.
Mūsų laukia ypatingas ir sunkus darbas. Bet jis nepaprastai svarbus bei iškilus, ir turime būti dėkingi, kad Kūrėjas nusprendė per mus įvykdyti savo didį sumanymą.
Dabar, prisidedant visiems tiems žmonėms, kurie kartu su mumis dalyvavo kongrese, tereikia, kad  kabalos mokslas ir toliau būtų platinamas Izraelio tautai ir jam padedant bei veikiant knygos „Zohar“ Šviesos jėgai, kaip rašo Baal Sulamas (laikraštis „Uma“, „Pratarmė knygai „Zohar“, 70 psl.), ji susijungs į vieningą tautą.
Tai įmanoma tik susijungus širdims, o to pasiekti galima tik veikiant jėgai Šviesos, grąžinančios prie šaltinio, kuris pakelia mus virš mūsų egoizmo.
Noriu padėkoti visiems žmonėms, atvykusiems pas mus iš daugelio šalių, iš visų pasaulio kraštų dalyvauti kongrese.
Kartu mes pajėgsime atlikti šį didžiulį ištaisymą ir matant, kokiu greičiu jis dabar plinta, tai turėtų įvykti labai greitai.
Dar neatėjo laikas atskleisti tikrąjį to, kas vyksta, gylį ir didingumą, bet galima sakyti, kad atlikome galingus vidinius ištaisymus aukštame lygmenyje, ir greitai tai išryškės mumyse bei pasaulyje.
Įvyko stebuklas!

Iš 2010-02-25 d. vakarinės pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

Dvasinis liftas

Dvasinis darbas

Kaip veikia „dvasinis liftas“ – šis nepaprastas dvasinis eskalatorius?
Mes tarpusavyje susiję taip, kad kiekvienas galėtų padėti kitam. Kiekvienas savo viršutine dalimi yra aukštesniojo, o savo apatine – žemesniojo viduje.
Vadinasi, aš visada susijęs su aukštesniuoju – mano dvasinio parcufo (Galgalta ve Einaim) viršutinė dalis įeina į mano apatinės dalies aukštesniąją pakopą (ACHAP).
Šio aukštesniojo ACHAP viduje jaučiu tamsą, kadangi čia davimo savybė yra stipresnė! O man stipresnė davimo savybė – tamsa, juk aš jos nenoriu!
Tačiau jei įveikiu savo egoizmą ir „sumažinu“ save, atsisakau savo ego, ACHAP, egoistinio noro, tarsi jis neegzistuotų, – susilieju į vieną visumą su aukštesniuoju.
Jei žmogus pajuto, kad nieko nesupranta ir jaučia tik abejingumą, tamsą, blogą nuotaiką – vadinasi, jis nepakankamai stengiasi. Tai priklauso tik nuo jo, juk jam jau paruošta visa, kas būtina.
Mano G“E (Keter, Chochma) ir aukštesniojo ACHAP (Bina, Zeir Anpin ir Malchut) kartu sudaro visą parcufą, visas 10 sfirot.
Tačiau mano aukštesnysis, savo ruožtu, tokiu pat ryšiu susijęs su savo aukštesniuoju – taip visi mes susivienijame ir veikiame kaip vienas bendras kūnas.
Mes susiję lyg grandinė, kur kiekviena grandis apima kitą, ir tarp jų egzistuoja bendroji dalis.
Skirtumas tarp įprastinės grandinės ir mūsų tik tas, kad mūsų sielų grandinėje apskritai nėra laisvų dalių – mano viršutinė dalis visada susijusi su aukštesniąja pakopa, o apatinė – su žemesniąja, ir manyje nėra nieko, kas nebūtų susiję su vienu ar kitu. Aš visada ir visiškai susijęs su visais ir būtent čia glūdi visa mano esmė!
Šiame ryšyje ir slypi mūsų išsigelbėjimas, mes visada galime juo pasinaudoti. Todėl, būdamas bet kokios būsenos, kai man gera, ar bloga, turėčiau kreiptis į tuos, kurie šalia – į  žmones, kurie siekia to paties tikslo. Jei susivienysiu su jais, sugebėsiu gauti visą jų jėgą. Tam turiu visas galimybes, juk aš susijęs su jais, man tereikia sužadinti šį ryšį!

Iš 2010-01-25 d. vakarinės pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

10-03-02 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šar Kavanot, 1 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Knygos „Zohar“ pratarmė, 58 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-03-02 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Toldot“ 77 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-03-01 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Toldot“ 51 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra