Pateikti Ketvirtadienis, 11 kovo, 2010 dienos įrašai.


Klausk kabalisto – 40

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -39“

„Klausk kabalisto -38“

„Klausk kabalisto -37“

Komentarų nėra

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Kabalos moksle daug kalbama apie ketinimą – apie ką reiktų galvoti, ko siekti, ko norėti.
Tačiau tikrasis tikslas – mūsų šaknies sudužimo, jos susiskaidymo į daugybę dalių-sielų, taisymas. Todėl išsitaisymas slypi sielų susivienijime.
Tai pagrindinis ketinimas, kuris turi slypėti visuose mūsų veiksmuose.
Tokių pastangų rezultatas – pasikeitęs mūsų tikrovės suvokimas, žmogaus santykis su gyvenimu, su šiuo ir dvasiniu pasauliu, su  Kūrėju, su pačiu savimi, su aplinka.
Svarbiausia – norėti vienytis, būti susijusiam su kitais, norėti ištaisyti mūsų ryšį, pereiti nuo susvetimėjimo ir neapykantos prie susivienijimo ir meilės, norėti, kad šiame ryšyje atsiskleistų Kūrėjas.
Tai ir turėtų būti pagrindinis ketinimas studijuojant knygą „Zohar“, kadangi ji suteikia mums jėgų, kurios padeda naikinti prarają tarp mūsų.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip prašyti, kad būtum išgirstas?“

„Ar galima apsimetinėti, kreipiantis į Kūrėją?“

„Keiti ketinimą – keiti likimą!“

Komentarų nėra

Pats natūraliausias mokymosi metodas

Zohar

Klausimas: Skaitant knygą „Zohar“ reikia tiesiog sekti tekstą tarsi keliautum savyje. Bet negi mums nebereikia stengtis kaip anksčiau, kad pareikalautume sau išsitaisymo?
Atsakymas: Knyga „Zohar“ pati nukreips tave į išsitaisymą, į reikiamas mintis. Ji tau pasakys, kas gerai, o kas blogai, priklausomai nuo tavo konkrečios būsenos ir ką būtent tau dabar reikia išsiaiškinti.
Ji pati suteiks tau šį požiūrį. Mums tereikia sugebėti prilipti prie jos, atsiduoti jos tėkmei ir paklusniai plaukti su ja ten, kur ji nori mus nunešti, reikia, kad mano protas ir širdis ramiai sruventų jos tėkmėje.
Juk viskas jau nustatyta: 1. mano noras, 2. rešimot jame, 3. Šviesa, kuri realizuos rešimot. Ji realizuos juos tiek, kiek stengsiuos, sutiksiu ir leisiu jai prieiti prie rešimot.
Aš tik leidžiu Šviesai veikti, o toliau viskas vyksta be mano žinios, aš tarsi liudininkas, tik stebiu, kas vyksta manyje.
Mūsų pastangos taip ir vadinasi „avodat ha šem“ – Kūrėjo darbas, o žmogus tik stebi tai. Visai kaip Kūrėjas pasakė Mozei: „Eime pas Faraoną. Aš viską atliksiu, o tu pamatysi, kaip aš su juo elgiuosi!“
Mano taškas širdyje, pirmasis dvasinis rešimot, atvedė mane prie įėjimo į naują pasaulį, apie kurį nieko nežinau! Ir dabar šiuo tašku širdyje girdžiu paaiškinimą apie šį pasaulį.
Kiek jį pažinsiu, t. y. sugebėsiu su juo susisiekti, tiek galėsiu jame gyventi.
Kaip materialūs kūnai negali gyventi šiame pasaulyje nežinodami jo dėsnių, taisyklių ir sąlygų, taip siela negali gyventi dvasiniame pasaulyje neturėdama apie jį būtinų žinių.
Mes su jumis dabar ir bandome įgyti šias būtinas žinias. O kai įgysime – pajausime, kad jau esame dvasiniame pasaulyje! Kadangi dvasiniame suvokimo atžvilgiu žinios ir pojūtis yra vienas ir tas pats.
Dabar jaučiu tik savo gyvūninį kūną – iliuzinę tikrovę, o kad pajausčiau Aukštesnįjį pasaulį savyje turiu tiktai tašką širdyje.
Dėkui Dievui, kad man davė nors tašką! Daugiau man nieko nedavė – visa kita turiu išvystyti pats, ir tam man duota knyga „Zohar“, kuri man visa tai aiškina.
Tačiau aš mokausi aukštesniojo pasaulio taip kaip kūdikis nieko nežinodamas apie šį pasaulį jį tiria. Jis nemoka suvokti pasaulio protu, analize ir sinteze. Aš irgi taip elgiuosi suvokdamas dvasinį pasaulį!
Aš mokausi tik dėl to, kad prilimpu prie knygos ir pritraukiu supančią Šviesą. Šis mokymasis – pats natūraliausias. Mes atskleidžiame naują pasaulį taip, kaip kažkada būdami vaikais atskleidėme šį pasaulį.
Aukštesniosios pakopos niekada nesuvoksime protu, juk mes jos nejaučiame, nematome ir nesuprantame. O mums reikia ją pajusti!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Protas turi remtis jausmais“

„Atsiverti Šviesos poveikiui“

„Geriausia priemonė sielai ištaisyti“

Komentarų nėra

10-03-11 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šar Kavanot, 27 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Knygos „Zohar“ pratarmė, 69 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-03-11 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Chaei Sarah“, 154 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-03-10 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Chaei Sarah“, 140 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra