Pateikti Sekmadienis, 21 kovo, 2010 dienos įrašai.


Susivienyti įmanoma tik dvasiniu lygmeniu

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija

Mūsų vienybė kuria naują tikrovę. Tačiau kalbame ne apie tai, kaip patiems ją sukurti ir pradėti „gerai elgtis“!
Privalome tik norėti, kad šį darbą su mumis atliktų Aukštesnioji jėga.
Tai nėra susivienijimas mūsų pasaulio lygmeniu, kai visi gyvena draugiškai, tai dvasinio ryšio, indo Šviesai tarp mūsų atskleidimas.
Kabalos mokslas atsiskleidė ne tam, kad mūsų pasaulyje kurtume komunizmą ir kibucus.
Jis mums padeda tarpusavyje atskleisti ne materialius, o dvasinius santykius. Tai iš esmės visiškai kitas tikslas!
Nesistenkite kurti gerų materialiųjų santykių – siekite tarp savęs atskleisti Kūrėją, ir tada tarp jūsų atsiras dvasinis ryšys!
Reikia pritraukti ištaisymo Šviesą, kad ji atliktų šį darbą ir sukurtų tarp mūsų dvasinius saitus. Būtent juose mes pajusime Kūrėją. Ir tai bus optimalus visų problemų sprendimas.
Tai visiškai ne tai, apie ką svajojo idealistai, bandę šioje žemėje pastatyti „Saulės miestą“. Mes nekuriame gero gyvenimo šiame pasaulyje – prieš mus aukštesnis tikslas.
Be abejo, dėl to pagerės ir mūsų žemiškasis gyvenimas. Pasiekę vidinę harmoniją, ir materialiajame  pasaulyje pajusime tobulumą.
Bet tik tada, kai pritrauksime Šviesą, kuri ištaisys mūsų tarpusavio ryšį,  o ne  bandysime atlikti tai savo jėgomis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Vaikai klausia – suaugusieji pavydi (4)“

„Pakeiskime savo gyvenimą“

„Žaidimas pagal gerumo taisykles“

Komentarų nėra

Neapykantą pakeisti į meilę

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Mūsų grupėje yra vaikinas, kuris tarsi biliardo rutulys įkrito į neapykantos būseną ir ten yra įstrigęs jau keletą metų. Pats iš tokio liūno jis neišbris, visi terminai jau praėjo. Kaip jam padėti, ką patarti? Kur dėtis su tokia neapykanta?
Atsakymas: …Kartais reikalingi metai, kad suprastum būtinybę neapykantą pakeisti į meilę… ir dar pora metų, kad Šviesa mumyse tai atliktų…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Iš kur kyla neapykanta?“

„Tik šviesa mus ištaisys“

„Apie pyktį, neapykantą ir Kūrėjo pateisinimą“

Komentarų nėra

10-03-21 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šar Kavanot, 43 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Baal Sulamo laikraštis „Tauta“, 4 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-03-21 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas knygos „Zohar“ mokymuisi

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vaera“ 112 d. )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Studijuojame knygą „Zohar“ (10.03.19)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Vaera“, 67 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra