Pateikti Trečiadienis, 24 kovo, 2010 dienos įrašai.


Apie kokią visuomenę rašė Baal Sulamas

Ateities visuomenė

Klausimas: Apie kokią „teisingą“ visuomenės santvarką rašo Baal Sulamas straipsnyje „Tauta“? Argi jam rūpi, kaip suorganizuoti patogesnį ir sotesnį gyvenimą šiame pasaulyje? Ar tai gali jaudinti kabalistą, kuris žino, kad viską valdo Aukštesnioji jėga, ir mes laikinai esame šiame pasaulyje tik tam, kad ištaisytume savo sielas?
Atsakymas: Baal Sulamas žinojo, kad žmonės pasieks tokį išsivystymo lygį, kai atskleis, jog jiems trūksta Aukštesniosios jėgos, kuri gali ištaisyti jų santykius. Ir tada jiems prireiks kabalos mokslo, – juk tik Šviesa gali ištaisyti žmonių tarpusavio santykius.
Negali būti gerų santykių tarp žmonių, jeigu jų nesieja Kūrėjas, – tik per Jį žmonės gali susijungti tarpusavy. T.y. pats gyvenimas privers atskleisti išsitaisymo kelią ir jėgas.
Žmogus su žmogumi niekada nepajėgs būti tiesiogiai susiję – tik per atidavimo savybę, kuri ir vadinama Kūrėju.
Baal Sulamas puikiai tai suprato, juk jis buvo pasiekęs aukščiausią dvasinį lygį. Tačiau norėdamas prie to priartinti paprastą skaitytoją jis pradeda iš toli.
Kai žmogus supras, kokio susijungimo ir vienybės mes privalome pasiekti pagal gamtos sumanymą, kuris neišvengiamas, beliks tik atskleisti priemonę išsitaisymui pasiekti – Šviesą, grąžinančią į savo šaltinį.
Ir žinoma, jis negalvojo apie socializmą arba komunizmą kaip apie pačius sau tikslus, norint sukurti gyventojams gerą gyvenimą mūsų pasaulyje, puikiai suprasdamas ir pats pasiekęs kūrimo tikslą.

Ištrauka iš 2010-03-22 pamokos pagal Baal Sulamo laikraštį „Tauta“

Komentarų nėra

Kai aš jau nebebūsiu „aš“

Kabala

Teisingas požiūris į pasaulį vadinasi „atspindėta Šviesa“, davimu.
Tą akimirką, kai mano santykis su pasauliu tampa davimu (tikru davimu, o ne tuo, kuris priimtas mūsų pasaulyje, kur gailestingumas visada egoistinis) , tuoj pat priešais save matau visišką tobulumą, Begalybės pasaulį, harmoniją ir amžinybę. Tai manyje, aš pradedu gyventi tobulame pasaulyje!
Mes nesuprantame, koks tai stebuklas, juk taip keičiame savo pasaulį! Mes ne tik keičiame tarpusavio santykius – mes keičiame save!
Nėra taip, kad iš blogų tampame gerais. Keisdami save, patenkame į kitą filmą ir pradedame gyventi visiškai kitaip!
Mes įpratome save keisti, veikiami aplinkos, pripratome duoti, kad gautume daugiau ir neprisidarytume priešų, bet tai tiesiog egoistinis prisitaikymas, kad geriau jaustumėmės.
O čia pirmą kartą sužadiname sau Šviesos veikimą.
Mes nežinome, kas tai yra. Tik kartais jaučiame, kaip staiga mus timpteli aukštyn, ir mes kažką suvokiame ir pajaučiame, kažkas atsiveria prote ir širdyje, arba atvirkščiai, užslenka juodas debesis ir nubloškia mus žemyn.
Taip leidžia mums mūsų pakopoje, dar neatskleidus dvasinio pasaulio (davimo pasaulio), kol kas tik iš tolo, pajausti vykstančius mumyse pasikeitimus. Todėl ši Šviesa vadinasi „supanti“, juk ji šviečia mums iš toli.
Bet remdamiesi šiais pavyzdžiais turime pradėti įsivaizduoti tikruosius mūsų pasikeitimus, kuriuos atlieka grąžinanti į šaltinį Šviesa, kuri formuoja iš mūsų kažką visiškai nauja.
Tai nėra paprastas Aš su nauju požiūriu į pasaulį, tai visiškai naujas žmogus. Tai jau ne aš!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kūrinio posūkio taškas“

„Naujasis pasaulis“

„Senasis ir naujasis „Aš“

Komentarų nėra

10-03-24 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šar Kavanot, 53 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Baal Sulamo laikraštis „Tauta“, 71 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-03-24 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Knyga „Šamati“ 63 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vaera“ 270 d. )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra