Pateikti Penktadienis, 26 kovo, 2010 dienos įrašai.


Kaip žmonijai susivienyti?

Krizė, globalizacija

Visas mūsų darbas atliekamas per Kūrėją, kuris užpildo erdvę tarp mūsų.
Todėl galite įsivaizduoti, kokios bergždžios visos žmonijos pastangos savo pastangomis tarpusavyje susijungti.
Nūnai ryškėjant globaliai žmonijos problemai mes suvokiame, kad esame tarpusavyje susiję, mums, iš esmės, atsiveria aukščiausioji sistema – ryšys tarp mūsų.
Mes stengiamės tarpusavyje kažkaip susitarti, nustatyti kažkokius ryšius, tačiau nieko neišeina.
Kol neatsiskleidė globali sistema, dar būtų galima tarpusavyje rasti kažkokių kompromisų. Tačiau šiandien tai jau nebepavyksta.
Todėl privalome atskleisti tą, Kuris užpildo erdvę tarp mūsų. Be šio tarpininko – Kūrėjo, niekas neužmegs ryšio su kitu.
Todėl krizė ištiko šeimą, santykius su vaikais, artimaisiais, absoliučiai su visais. Ir šios problemos vis labiau augs.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Susivienyti įmanoma tik dvasiniu lygmeniu“

„Vaistas nuo visų ligų“

„Pasaulinio organizmo dėsniai“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 43

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -42“

„Klausk kabalisto -41“

„Klausk kabalisto -40“

Komentarų nėra

Prašykite – ir suprasite!

Zohar

Klausimas: Kaip veikia Šviesa, grąžinanti prie šaltinio, kai skaitome knygą „Zohar“?
Atsakymas: Turiu norą – suprasti, kas parašyta knygoje „Zohar“. Prašau Šviesos suteikti man šią galimybę.
Ką ji daro? Ji pakeičia manyje norą, ketinimą panaudoti jį taip, kad šio noro viduje pradedu suprasti, kas parašyta knygoje „Zohar“.
Viskas, ką dabar jaučiu, matau ir galvoju – įsivaizduoju savo noro viduje. Jame visa mano tikrovė.
Jeigu skaitau knygą ir nesuprantu , taip yra todėl, kad mano noras, mano jutimo organas (kli) nesuvokia to, kas parašyta knygoje.
Aš noriu tai suvokti! Kaip tai  padaryti? Tik tada, kai atsiras kokia nors jėga ir pakeis mano norą. O kitaip – ne. Juk visa mano tikrovė įsikūnija  į mano norą. Šviesa, šviečianti noro viduje, sukuria visas formas. Todėl visi mano siekiai, visi kreipimaisi turi būti skirti Šviesai, kad pakeistų šias formas. O ji jas keičia, keisdama norą.
Pakeisto noro viduje pradedu jausti naujas, tobulesnes savybes, kitas pakopas. O pati Šviesa – nekintanti.
Kiek pasikeičia mūsų noras, tiek mes ir pradedame suvokti naują, kitokią tikrovę. Būtent to mums ir reikia.
Juk viskas – pokyčių manyje rezultatas. O juos atlieka Šviesa.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kur nusipirkti norą?“

„Pats natūraliausias mokymosi metodas“

„Nuolat grąžinti save į gyvenimą“

Komentarų nėra

10-03-26 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Šmot“ 251 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-03-26 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Šamati“ 159 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 37 d. )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-03-25 d. rytinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Šmot“ 246 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra