Pateikti kovo, 2010 mėn. įrašai.


10-03-29 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai, knyga „Šamati“ 41 straipsnis

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“ skyrius „Bo“ , 119 d. )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Aukštyn atvertos durys

Dvasinis darbas

Svarbiausia dvasiniam vystymuisi – vaikų ir suaugusiųjų auklėjimas.
Reikia auklėti žmogų naujai tikrovei, kad ją įsisąmonintų, kad pažintų pasaulį, kuriame egzistuoja, suprastų kančių priežastis ir suvoktų gerąjį tikslą.
Tačiau aiškinti reikia švelniai ir su meile, nes vystomasi tik veikiant šilumai, – kaip inkubatoriuje. Tada žmogus pajus, jog verta atsimerkti ir sužinoti, kaip geriau realizuoti savo gyvenimą.
Kaip pavyzdį galima pateikti  psichologo Karnegio knygas, kuriose jis aiškino, kaip į pasaulį pažvelgti kitu žvilgsniu.
Ši knyga neatnešė daugiau pinigų – ji tik mokė naujo požiūrio į gyvenimą paprastu psichologiniu lygmeniu. Taip jis žmonėms palengvino gyvenimą. Nors pats gyvenimas perskaičius knygą nepasikeitė, gyventi tapo lengviau – ir žmonėms tai patiko. Knyga jiems buvo tarsi psichologiniai vaistai, gyvenimo eliksyras.
Mes atlikome didžiulį darbą ir turime ką pasiūlyti žmogui, kuris aktyviai ieško galimybės dvasiškai tobulėti, kuris, skatinamas taško širdyje, pats ateina į kabalą.
Mes jau pastatėme pakopą, leidžiančią prisiliesti prie dvasingumo ir augti toliau, mes atidarėme šias duris, pro kurias galima kilti  aukštyn.
Iki šiol nebuvo nei suprantamai parašytų knygų, nei vertimų į dešimtis kalbų – dabar visa tai galima rasti įvairiausiose žiniasklaidos priemonėse.
Todėl atėjo laikas kreipti dėmesį ne į tuos, kurie patys beldžiasi į mūsų duris, trokšdami sugrįžti į dvasinį pasaulį, o išeiti iš savo patalpų  ir kalbinti kiekvieną!
O norint pasiekti „nenorintį“ vartotoją, reikia kitų informacijos šaltinių ir priemonių.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kelias, kurį tiesiame“

„Ne prabanga, o išsitaisymo būdas“

„Partnerystė su Kūrėju“

Komentarų nėra

10-03-28 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Rabašo straipsnis „Šlavei Sulam“, 977 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-03-28 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Bo“, 93 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-03-26 d. pamoka

Pamokos

Knyga „Šar Kavanot“, „Apie Pesach šventę ir išėjimą iš Egipto“

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Studijuojame knygą „Zohar“ (10.03.26)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Bo“, 75 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Kaip žmonijai susivienyti?

Krizė, globalizacija

Visas mūsų darbas atliekamas per Kūrėją, kuris užpildo erdvę tarp mūsų.
Todėl galite įsivaizduoti, kokios bergždžios visos žmonijos pastangos savo pastangomis tarpusavyje susijungti.
Nūnai ryškėjant globaliai žmonijos problemai mes suvokiame, kad esame tarpusavyje susiję, mums, iš esmės, atsiveria aukščiausioji sistema – ryšys tarp mūsų.
Mes stengiamės tarpusavyje kažkaip susitarti, nustatyti kažkokius ryšius, tačiau nieko neišeina.
Kol neatsiskleidė globali sistema, dar būtų galima tarpusavyje rasti kažkokių kompromisų. Tačiau šiandien tai jau nebepavyksta.
Todėl privalome atskleisti tą, Kuris užpildo erdvę tarp mūsų. Be šio tarpininko – Kūrėjo, niekas neužmegs ryšio su kitu.
Todėl krizė ištiko šeimą, santykius su vaikais, artimaisiais, absoliučiai su visais. Ir šios problemos vis labiau augs.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Susivienyti įmanoma tik dvasiniu lygmeniu“

„Vaistas nuo visų ligų“

„Pasaulinio organizmo dėsniai“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 43

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -42“

„Klausk kabalisto -41“

„Klausk kabalisto -40“

Komentarų nėra

Prašykite – ir suprasite!

Zohar

Klausimas: Kaip veikia Šviesa, grąžinanti prie šaltinio, kai skaitome knygą „Zohar“?
Atsakymas: Turiu norą – suprasti, kas parašyta knygoje „Zohar“. Prašau Šviesos suteikti man šią galimybę.
Ką ji daro? Ji pakeičia manyje norą, ketinimą panaudoti jį taip, kad šio noro viduje pradedu suprasti, kas parašyta knygoje „Zohar“.
Viskas, ką dabar jaučiu, matau ir galvoju – įsivaizduoju savo noro viduje. Jame visa mano tikrovė.
Jeigu skaitau knygą ir nesuprantu , taip yra todėl, kad mano noras, mano jutimo organas (kli) nesuvokia to, kas parašyta knygoje.
Aš noriu tai suvokti! Kaip tai  padaryti? Tik tada, kai atsiras kokia nors jėga ir pakeis mano norą. O kitaip – ne. Juk visa mano tikrovė įsikūnija  į mano norą. Šviesa, šviečianti noro viduje, sukuria visas formas. Todėl visi mano siekiai, visi kreipimaisi turi būti skirti Šviesai, kad pakeistų šias formas. O ji jas keičia, keisdama norą.
Pakeisto noro viduje pradedu jausti naujas, tobulesnes savybes, kitas pakopas. O pati Šviesa – nekintanti.
Kiek pasikeičia mūsų noras, tiek mes ir pradedame suvokti naują, kitokią tikrovę. Būtent to mums ir reikia.
Juk viskas – pokyčių manyje rezultatas. O juos atlieka Šviesa.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kur nusipirkti norą?“

„Pats natūraliausias mokymosi metodas“

„Nuolat grąžinti save į gyvenimą“

Komentarų nėra

10-03-26 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Šmot“ 251 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »