Pateikti Sekmadienis, 4 balandžio, 2010 dienos įrašai.


Visos kūrinijos paslaptys – tarp dviejų monstrų

Dvasinis darbas

Klausimas: Kodėl žmogus turi tokią savybę, kad galvoja vienaip, supranta kitaip, o paskui pasielgia dar kitaip?
Atsakymas: Kitaip jis nebus nepriklausomas. Jis privalo sujungti savyje dvi priešingybes. Šviesa ir tamsa turi būti žmogaus viduje. Antraip jis niekada netaps kaip Kūrėjas. Turi būti „jis“ ir „kaip Kūrėjas“. Todėl kuo labiau tobulėjame, tuo didesnės šios dvi priešingybės mumyse.
Jos iškyla kaip du monstrai, juk tai dvi linijos, du stulpai, einantys iš viršaus į apačią, nuo Kūrėjo į mus.
Visi mūsų painiavos, nerimas ir problemos, blaškymasis į skirtingas puses kairėn ir dešinėn, reikalingi tam, kad teisingai suformuotų mus iš noro gauti medžiagos ir davimo savybės.
Ši medžiagos ir jos formos priešingybė išlieka ir vis labiau didėja.
Būtent šių dviejų mumyse esančių savybių priešingybėje, ant jas skiriančios ribos, begaliniame tarpusavio atotrūkyje, atskleidžiame visas kūrinijos paslaptis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atkerėti mūsų gyvenimo burtus“

„Kupina Šviesos tamsa!“

Komentarų nėra

Ar esi pasirengęs pabėgimui?

Dvasinis darbas

Mes dirbame ir ruošiamės pakilt į dvasinį lygmenį, tačiau galime tik stengtis, ir ne daugiau. Patį veiksmą atlieka Šviesa, aš neturiu jėgų pakilti pats virš savęs. Negaliu sugriebti savęs už plaukų ir ištraukti iš egoizmo pelkės!
Viso mūsų darbo rezultatas vadinasi „Stengeisi – ir radai“, juk veikia Šviesa.
Išėjimas iš Egipto įgyvendinamas „pažadinimu iš Aukščiau“, atsiskleidžiant labai didelei Šviesai, GAR de chochma.
Ji vadinama Egipto tamsa – juk Šviesa atsiskleidžia, tačiau jos negaubia chasadim (meilės ir davimo Šviesa), leidžianti ją pajusti.
Todėl tai vadinama naktimi, o ne diena, ir ne pakilimu dvasinėmis pakopomis – o pabėgimu, šuoliu. Pesach iš žodžio „peršokti“ (pasach).
Šis žmogaus pakilimas įvyksta kaip vienas impulsas – kitapus laiko, judėjimo, erdvės ir bet kokių žmogiškų vertinimų.
Juk viską atlieka jėga iš Aukščiau. Todėl mes turime būti pasirengę šiam išėjimui.
Jis ateina nelauktai, paskubomis, ir akimirką prieš šį įvykį žmogus nepajėgia įsivaizduoti tokios būsenos, kai prieš jį atsivers išėjimo iš Egipto galimybė, ir tai beregint įvyks.
Tai įvyksta visiškai neplanuotai… O apie patį perėjimą yra pasakyta, kad kai Kūrėjas mums tai padaro, esame tarsi sapne…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Dvasinio gimimo metodika“

„Amžinasis gyvenimo apytakos ratas“

„Dvigubas gyvenimas“

Komentarų nėra

10-04-04 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šar Kavanot „Apie Pesach šventę ir išėjimą iš Egipto“)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Baal Sulamo 12 laiškas, 1988 m.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-04 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajakel“ 426 d. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajakel“ 429 d. )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-02 d. vakarinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Baal Sulamas, 52 laiškas, 1928 m.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-04-02 d. vakarinė pamoka (2 pamoka)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Bešalach“ 207 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-04-02 d. vakarinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Rabašas, 36 straipsnis, 1985 m.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra