Pateikti Šeštadienis, 10 balandžio, 2010 dienos įrašai.


Pasaulinės sielos reanimacija

Laidavimas, Viena siela

Jeigu panorėsiu kartu su bičiuliais savyje atskleisti vidines savybes, apie kurias pasakoja „Zohar“, tai jos atsiskleis.
Man reikia tik labai stipriai panorėti, kad šis abipusio atidavimo, meilės, laidavimo jausmas atsiskleistų mumyse visuose, ir aš darau poveikį savo sielos dalims, kurias matau kaip svetimus žmonės, kad kiekvienas iš jų pažadintų save.
Tu – tai mano dalis, tačiau aš negaliu tavyje veikti tiesiogiai, mus tarsi pertvara skiria egoizmas.
Neturiu priėjimo prie tavęs, prie savo sielos dalies! Ką daryti? Tik atkurdamas sielą joje atskleisiu Kūrėją, Aukštesnįjį pasaulį!
Ir tada ieškau, kaip man tave paveikti, kad pažadinčiau tave – savo dalį ir atgaivinčiau save.
Aš tau darau poveikį – ir kai tu taisai (gaivini) save – tai padariau aš, ir todėl ši dalis priklauso man! Taip aš prijungiu prie savęs visą kūriniją.
Pasakyta, kad „tai, kas bičiulio žemiška, – tavo dvasiška“ – t.y. žemiškaisiais poveikiais žadindamas jį išsitaisymui drauge dvasiškai priartinu prie savęs savo sielos dalį.
Ir taip veikia kiekvienas – jis visus kitus grąžina pas save. Vadinasi, aš niekada nedirbu prieš kažką kitą!
Atiduodamas kitiems ir mylėdamas artimą aš tiesiog kita, teisinga, „egoistine“ forma elgiuosi su savo paties sielos dalimis – juk vėliau man atsiskleis, kad jos yra mano.
Tarsi būčiau nekentęs kaimynų sūnaus, kuris grodamas pianinu neduodavo man ramybės, o dabar staiga paaiškėja, kad iš tikrųjų – tai mano paties vaikas.
Ir dabar labai apgailestauju dėl savo neapykantos, t.y. imu praeities klaidas bei nusikaltimus ir paverčiu juos nuopelnais.
Taip ir mes dabar, šiame pasirengimo atskleisti dvasinį pasaulį etape, atskleidžiame savo nuodėmes – savo neapykantą visų atžvilgiu, o po to ištaisome atradę, kad visa tai priklauso mums patiems.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kur nusipirkti norą?“

„5 gramai aukso iš 100 kg rūdos“

„Zohar“ – tai siauras tiltas į dvasingumą“

Komentarų nėra

Ateities visuomenės globali sistema

Ateities visuomenė, Krizė, globalizacija

Norime suformuoti globalią sistemą, kuri taps naujuoju žmonijos ryšiu.
Ji įves žmones į tokias situacijas, iš kurių jiems paaiškės, kad pagal gamtos dėsnius naudingiau būti duodančiuoju, suartėti su kitais ir pajausti visus kaip vieną organizmą.
Tai bus mokomoji sistema: būdamas joje žmogus pajus, kad ji etapais moko jį naujos visuomenės dėsnių ir taisyklių.
Šiuos dėsnius atrandame suvokdami bendrą gamtą, kurios dalimi esame.
Panašumas į Pagrindinį  dėsnį (meilės artimui Priesaką) yra bendras, pradinis. Visi likusieji dėsniai – jo išvestinė. (Žr. Baal Sulamo straipsnį „Vienas priesakas“ (RU))
Šioje sistemoje vystysis tokie ryšiai, kurie pavers ją virtualia dvasine valstybe. Žmonės suteiks virtualiam ryšiui dvasinį aspektą. Juk šioje sistemoje žmonės pradės megzti tarpusavio ryšius, būdingus net mūsų kasdieniam gyvenimui. Įsisąmoninę naujus teisingus santykius, žmonės ims kurti dalykinius, šeimyninius ir kitokius ryšius.
Šioje sistemoje palaipsniui išsivystys visos žmonių tarpusavio ryšių formos, ir išsivystys taip, kad ateityje pakeis visas egoistinių ryšių sistemas. Šiandien šie egoistiniai ryšiai neva vienija žmones, nors iš tikrųjų tik dar labiau atitolina ir supriešina vienus su kitais.
Šios sistemos pobūdis, tikslas ir įtaka kiekvienam žmogui visiškai kitokie.
Joje turi glūdėti intelektas, t. y., gebėjimas mokytis pačiai ir mokyti ją naudojančius žmones, teikti rekomendacijas tiems, kurie ją išjudina veikti, tai gebėjimas įsiklausyti į jų pageidavimus, reikiamus atlikti pokyčius mūsų tarpusavio ryšyje, kad pamažu pasistūmėtume vis glaudesnių tarpusavio ryšių link, kol užmegsime ryšį aukščiau egoizmo.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atėjo laikas veikti“

„Kaip žmonijai susivienyti?“

„Teisinga diagnozė – pusė pasveikimo“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 47

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -46“

„Klausk kabalisto -45“

„Klausk kabalisto -44“


Komentarų nėra