Pateikti Ketvirtadienis, 15 balandžio, 2010 dienos įrašai.


Mūsų pasaulis – tik koridorius į dvasinį pasaulį

Krizė, globalizacija

Klausimas: Ar dvasinio pasaulio atskleidimas padedant kabalos mokslui gali užkirsti kelią katastrofoms?
Atsakymas: Priešakyje pasaulio laukia didžiulės problemos. Mes tai jaučiame, nors kol kas gyvename gerai – kaip anekdote apie žmogų, krentantį iš dešimto aukšto ir bekrentant manantį, kad viskas gerai.
Visi specialistai kalba apie pavojingą situaciją, kurioje yra pasaulis, taip pat netgi neva klestinti ekonomika. Mes patys sau ruošiame galingą uždelsto veikimo bombą – visose gyvenimo srityse.
Kabalos mokslas atsiskleidžia kaip visų pasaulio problemų bendras sprendimas – ne tam, kad išlaisvintų pasaulį nuo jų. Šios problemos duodamos būtent tam, kad pakreiptume pasaulį nauja linkme.
Kabalos mokslas – ne vaistas nuo smūgių, kad jaustumeisi gerai. Jis skirtas tam, kad pakeltų žmogų į kitą matavimą.
Todėl, kol žmonės nepajaus, kad privalo ne tik išsivaduoti iš bėdų, bet ir pasiekti kitokį gyvenimą – amžiną ir tobulą, mums bus sunku platinti kabalos mokslą. Juk kabala neduoda laikino ir dalinio sprendimo.
Kabalos mokslas kalba apie visą tavo gyvenimą, apie visą šią dabar tavo jaučiamą tikrovę,  kalba, kad ji yra neteisinga, laikina, išgalvota tam, kad kuo greičiau iš jos pakiltum į tikrąją, amžinąją tikrovę.
Juk tu esi jausmų rūke, be sąmonės, tarsi kritinės būklės ligonis. Turi išsigelbėti ir pakilti.
Kol kas žmonija to nejaučia. Bet palaipsniui, etapais, platinant kabalos mokslą, būtina pasiekti, kad visuomenė įsisąmonintų, jog mūsų pasaulis tėra koridorius į Aukštesnįjį pasaulį, ir mes privalome pakilti iš jo į dvasinį pasaulį. Ir tada jį pasieksime.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pats rimčiausias žaidimas“

„Kas gi ten slepiasi manyje?“

„Ne prabanga, o išsitaisymo būdas“

Komentarų nėra

Nuo žemiško ekrano – prie dvasinio

Zohar

Klausimas: Kodėl kabalos moksle taip svarbu žinoti žodžių reikšmes? Kokia iš jų nauda?
Matome, kad žmogus turi ilgai mokytis, idant suprastų, jog jam įprasti žodžiai turi visai kitokią reikšmę. Tai labai sunku pradedančiajam…
Atsakymas: Žinoti visai kitą tų pačių žodžių reikšmę – labai svarbu, nes taip pereiname nuo žemiškojo žodyno prie dvasinio.
Tuos pačius žodžius – Saulė, Mėnulis, Žemės rutulys, žmogus, žmogaus kūno dalys, gyvūnai, žvėrys, šeima, sueitis (zivug), bučinys, apkabinimas – visus šio pasaulio (noro gauti) pavadinimus naudojame dvasiniame pasaulyje (nore duoti). Kiekvienam žodžiui suteikiame kitokį aiškinimą, kitą prasmę.
Baal Sulamas sako („Mokymas apie dešimt sfirot“, 1 d., Vidinė žiūra), jog mes turime pereiti prie dvasinių terminų, žodžių paaiškinimų taip, kad jie įsitvirtintų mūsų prote tarsi dėžutėje su skyreliais, ir išgirdę kokį nors žodį automatiškai suprastume jo dvasinę reikšmę.
Naudodami tuos pačius žodžius ir kaskart stengdamiesi suteikti jiems kitą reikšmę, kartu pereiname nuo ekrano, piešiančio šio pasaulio paveikslus, prie ekrano, vaizduojančio būsimą, dvasinį pasaulį.
Mes neturime kitų žodžių apibūdinti Aukštesnįjį pasaulį, jėgų ir veiksmų pasaulį. Bet kadangi šios jėgos ir veiksmai realizuojasi mūsų pasaulyje, šias jėgas ir veiksmus (šaknis) vadiname jų pasekmės (šakos) vardais.
Todėl privalome žinoti jų dvasines reikšmes. Tiesa, kad pradedančiajam labai sunku, kol jis neišsivaduoja nuo žemiškos žodžio sampratos, nuo ankstesnės jo reikšmės ir nesuteikia jam naujos.
Žmogus pagal savo pasikeitimo matą suteikia žodžiams naujas reikšmes. Žodžiai „bučinys“, „kojos“, „galva“ liks fiziologiniais terminais, tačiau įgis jų šaknų dvasinę reikšmę.
Pagal šiuos pasikeitimus gali matyti, kiek keitiesi pats. Galiausiai visas kabalos mokslas skirtas tam, kad vietoj žemiško žodyno – suteiktų dvasinį.
Ką reiškia „žodynas“? – Žodžius imsi aiškinti savo vidiniais pojūčiais. Tu jauti ir žodį jau aiškini kitaip. Tu pats tuose pačiuose žodžiuose pereini nuo šakų prie šaknų.
Tobulėk, keiskis viduje – ir pamatysi, kaip keiti žodžių reikšmes. Tai keičiasi automatiškai.
Juk dvasinis paveikslas daug stipresnis nei žemiškasis, todėl jis išguis ir užims šio vietą su visais savo apibrėžimais.

Ištrauka iš 2010-04-12 d. pamokos „Ištrėmimas ir išlaisvinimas“

Komentarų nėra

10-04-15 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šaar Kavanot, 72 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Valios laisvė)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-15 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Knyga „Šamati“, 144 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Šemot“ 137 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-14 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Šemot“ 462 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra