Pateikti Ketvirtadienis, 22 balandžio, 2010 dienos įrašai.


Klausk kabalisto – 50

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -49“

„Klausk kabalisto -48“

„Klausk kabalisto -47“

Komentarų nėra

Kiekvienas turi tapti kūrinio autoriumi!

Biblija, Dvasinis darbas

Atskleidimas – visada yra asmeninis, jo neįmanoma gauti iš ko nors kito – iš kito galima tik išmokti skaityti.
O skaityti mus būtinai turi kas nors išmokyti, nes juk skaitymas ir raštas priklauso žmogaus lygmeniui, o mes, pradėdami skaityti, esame gyvūniniame lygmenyje.
Mums būtinas kas nors, esantis ant pakopos „Žmogus“, kuris padėtų pakilti iki žmogaus lygmens, išmokytų mus skaityti ir rašyti.
Knyga – tai visa kūrinija, išankstinis sumanymas iki pat paskutinio veiksmo.
Bet norėdamas jį atskleisti, žmogus turi patirti pasakojimą ir užrašyti jį savo širdyje („Užrašyk visą Torą savo širdyje“) – paruošti savo dvasinius indus.
Skaitydamas Torą – jis mokosi iš Aukštesniojo, o ją užrašydamas – tampa panašus į Jį ir pradeda Jį suprasti. Taip žmogus pakyla ant Kūrimo sumanymo pakopos – į knygos pabaigą.
Knyga – Kūrimo sumanymas, suvokiamas pabaigoje. Pasakojimas – tai, ką skaitome ir perrašome savyje, keisdami savo norus ir formuodami iš jų raides.
Taip mes patys tampame autoriais, atskleidę jos Autorių. Mes darome knygos kopiją – tai visas mūsų darbas.
Autorius nesugalvoja knygos pats – priešais jį jau yra paruošta knyga iš aukštybių, o jis ją perrašo.
Jis nedirba savo protu, jis net nemoka skaityti ir rašyti, tad pirmiausiai privalo išmokti.
Jei išmoksime skaityti ir rašyti bei sugebėsime perrašyti savyje visą kūrimą iš paskos Kūrėjui, tai įgysime autoriaus titulą.
Kūrėjas – nėra autorius, juk Jis nieko nerašė! Jis viską sukūrė vienintele mintimi.
Bet mes atskleidžiame Jo sumanymą savo ištaisytuose noruose, todėl Jo mintis dalijasi mums į knygą, autorių ir pasakojimą.
Jeigu mokausi skaityti, tai Jo mintis man atsiskleidžia mano medžiagoje, ir aš ją išskaitau savyje priklausomai nuo to, kiek jai prilygstu, bei perrašau savyje.
Kūrimo sumanymas – tai dešinioji linija, mano medžiaga – kairioji linija, o aš – viduriniojoje linijoje perrašinėju šį sumanymą ant savo kairiosios linijos.
Knyga, autorius ir pasakojimas – tai Kūrėjas, kūrinys ir ryšys tarp jų, kuris vadinamas Tora.

Iš pasiruošimo pamokai pagal knygą „Šamati“, 2010-04-18 d.

Komentarų nėra

„Šuolis nuo stogo“ su Kūrėjo parašiutu

Dvasinis darbas

Į dvasingumą kylama, tik paneigiant visa, kas žemiška, egoistiškai protinga ir malonu. Atsistumiant nuo jų.
„Dvasinė nuomonė priešinga minios nuomonei“, priešinga dabartiniams tavo jausmams ir logikai. Pakilti ant kitos dvasinės pakopos – tarsi šokti į bedugnę visiškai pasitikint Kūrėju. Tai ne fanatizmas, o savybės „tikėjimas aukščiau žinojimo“ išugdymas.
„Nušokti nuo stogo“ –  reiškia davimo savybę iškelti virš gavimo. Kiek galiu duoti, sau palikdamas tik tai, kas tikrai būtina?
Jeigu, nepaisydamas savo norų, rūpinimosi savimi, galiu pakilti virš jų norėdamas duoti, susivienyti su grupe, pasauliu, – vadinasi, stengiuosi būti „aukščiau žinojimo“.
Žinojimas yra norai ir mintys, kuriuos kiekvieną akimirką manyje žadina egoistinės savybės.
Todėl privalau stengtis nuolat kreipti save davimo, susivienijimo su grupe kryptimi.
Juk tik susivienydami sukuriame bendrą tarpusavio davimo lauką, formuojame mūsų bendrą norą duoti, kur ir atsiskleidžia Kūrėjas.
Tik tarpusavyje kuriame laidavimo jėgą, Šviesos Chasadim lauką, kuriame išryškėja Šviesa Chochma.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Dvasinis pasaulis aukščiau žinojimo“

„Nori daugiau gauti? Atiduok!“

„Vienintelė išeitis – šuolis per bedugnę“

Komentarų nėra

10-04-22 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Beit Šaar Kavanot, 87 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Taika pasaulyje)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-22 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Knyga „Šamati“, 51  straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Šemot“ 358 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-04-21 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Šemot“ 346 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra