Pateikti Šeštadienis, 24 balandžio, 2010 dienos įrašai.


Vidinis greitintuvas

Dvasinis darbas, Kabala

Klausimas: Ar aš turiu galimybę atlikti kažką, kas išeina už filmo, kuriame gyvenu, rėmų, „pagerinti“ scenarijų?
Atsakymas: Išskyrus suplanuotą scenarijų, tu turi galimybę įsigilinti į vidinį mokslą studijuodamas pats save.
Tu negali apsiriboti tik išoriniais mokslais: psichologija, kultūra, sociologija, politika – visomis išorinėmis formomis, per kurias suvokiame pasaulį, kurios, tiesą sakant, nieko mums apie jį nepasako, ir todėl mes visą laiką klystame.
Šie mokslai nepadeda suprasti šio pasaulio – nei jo dėsnių, nei kokia linkme jis keičiasi.
Juk visi psichologai, sociologai, politikai ir pan. – piešia paveikslą, kurį jaučia kaip išorinį, ir kiekvienas suvokia jį tikslų ir užduočių, kurie jam nežinomi, atžvilgiu, pagal savo pačių standartus.
Todėl mums toks būtinas kabalos mokslas, juk ten mes gilinamės į save „iki elementariųjų dalelių lygmens“ ir studijuojame tai, iš ko tikrai esame sudaryti ir kas, be jokios abejonės, artimiau tiesai nei visos mūsų subjektyvios psichologinės fantazijos.
Jei galėtume įsigilinti į save ir suprasti, kas vyksta viduje, pačiame žemiausiame lygmenyje, pereidami kiaurai visus tuos apvalkalus, užvilktus ant mūsų tarsi svogūno sluoksniai, įvairiausias formas, kuriose mes suvokiame išorinį pasaulį, – tai nustotume klydę.
Jeigu tikrintume save, pamatytume, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl, kokie veiksmai skatina mus tobulėti, kas mums naudinga, o kas žalinga. Tačiau tai įmanoma tik esant sąlygai, kad žmogus įgyja tikrąjį matymą.
Norėdami to pasiekti išoriniuose moksluose, turime sukurti kolaiderį, elementariųjų dalelių greitintuvą, – to paties mums reikia pasiekti ir savo paties vidiniu matymu.
Greitintuvas yra mano viduje. Man reikia pasiekti tokią jautrią ir tikslią rezoliuciją, kad pradėčiau suprasti jėgas, kurios veikia manyje. Savyje reikia atlikti darbą, kurį atlieka greitintuvas.
Tai atlikti mums leidžia kabalos mokslas. Ir tada aiškiai suprasime, nuo ko prasidėjo kūrimas, kur mes esame ir kur galiausiai turime ateiti – visą kelią.
Tada išvysime, kaip kiekvieną kartą optimaliai nukreipti save teisinga linkme, ir nebeklysime.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Proveržis į kitą erdvę ar aklavietė?“

„Realybė už „sienos“

Komentarų nėra

Kančių priežastis pasaulyje

Baal Sulamas, Krizė, globalizacija

Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“, 19 (RU, EN):
Kai visas pasaulis sutiks išsilaisvinti iš egoistinio noro „gauti dėl savęs” , ir visi norės tik „duoti kitiems” – ir taip pasaulyje bus pašalintas visas nerimas ir visa, kas kenkia, ir kiekvienas bus užtikrintas sveiku, pilnaverčiu ir saugiu gyvenimu, nes visas didžiulis pasaulis rūpinsis kiekvienu žmogumi ir jo poreikiais. Bet kada kiekvienas nori tik „gauti sau“ – iš čia ir kyla nerimas ir kančios, žudynės ir karai. Visa tai silpnina kūną įvairiomis ligomis ir skausmais ir nuo viso to neišsigelbėsime.

Baal Sulamo straipsnis „Religijos esmė ir jos tikslas“ (RU, EN):
Viso blogio pagrindas – ne kas kita, kaip meilė sau, vadinama egoizmu. Jo esmė priešinga Kūrėjui, kuris neturi noro „gauti dėl savęs“. Jis – ne kas kita, o noras duoti.

Baal Sulamo straipsnis „Taika pasaulyje“ (RU, EN):
Visų kūrinių bendra savybė – kiekvieno siekis išnaudoti visus kitus savo labui, tam panaudojant visas turimas priemones, visiškai neatsižvelgiant į tai, kad savo gerovę kuria naikindamas artimą. Ir nesvarbu, kokį pateisinimą sau susigalvoja.

Baal Sulamo straipsnis „Toros dovanojimas“, 13 (RU, EN):
Gamtos dėsnis toks, kad viską, kas yra už kūno ribų, žmogus jaučia kaip neegzistuojantį ir visiškai nerealų. Ir kiekvienas žmogaus atliktas davimo veiksmas negali vadintis „meile artimui“, nes sprendžiama pagal jo tikslą – išlošti iš šio poelgio. Tai panašu į samdomą darbą, už kurį apmokama darbo pabaigoje. Ir tai negali būti vadinama meile artimui. Atlikti kokį veiksmą dėl meilės artimui, nesitikint gauti atlygio – prieštarauja žmogaus prigimčiai, todėl yra neįmanoma.
Ir tik Kūrėjo atskleidimas (Šviesa, Or Makif) gali mus pakeisti….

Komentarų nėra