Pateikti Pirmadienis, 17 gegužės, 2010 dienos įrašai.


Kūrimo akto paslaptis

Dvasinis darbas

Klausimas: Kuo ypatingos pastangos, keičiančios žmogų?
Atsakymas: Omenyje turima ne tiek pastangos, glūdinčios noruose,  kiek pats siekis atskleisti skirtumą tarp Šviesos ir mūsų, tarp Kūrėjo ir kūrinio.
Visos pastangos turi būti nukreiptos į tą kūrinio tašką, kuriame išryškėja skirtumas tarp „esančiojo“ (ješ mi-ješ) ir „kilusiojo iš nieko“ (ješ mi-ain).
Mes visą laiką bandome atskleisti šį skirtumą, kuris iš pat pradžių atsirado tarp Kūrėjo ir kūrinio. Ir pastangas skiriame tik tam, kad išsiaiškintume, kas – Jis, ir kas – aš.
Tokia vidinė šio proceso esmė, tik manyje ji įsikūnija į tai, ką  aš galiu labiau pajusti: Šviesos gavimas, kilimas pakopomis, naujos, labiau išorinės mano paties formos suvokimas.
Tačiau viduje tėra šis kokybinio skirtumo tarp Kūrėjo ir kūrinio taškas – paties Kūrimo, šio vienintelio Kūrėjo atlikto veiksmo, aktas.
Tai aukščiausia paslaptis, kaip iš esančiojo (ješ) kilo kažkas iš nieko (ješ mi-ain).

Iš 2010-03-10 d. pamokos pagal „Knygos „Zohar“ pratarmė“

Komentarų nėra

Į viršų ant erelio sparnų

Kongresai, įvykiai, Krizė, globalizacija

Dabar, po kongreso (2010 gegužė, Amerikos kongresas), mes esame tarytum naujo etapo pradžioje.
Kongresas mus gerokai pakeitė, ir sykiu jaučiame, kokie pasikeitimai vyksta pasaulyje visų paskutinių įvykių šviesoje. O toliau pasaulis jaus vis daugiau ir daugiau problemų.
Ir iš tikrųjų mes privalome pasiekti finalinį tikslą. Įsivaizduokite, kad žmonija – bėgikas, kurį pakeliui muša, ir šie smūgiai suteikia  jam jėgų atbėgti iki finišo. Bet jis privalo bėgti ir pasiekti finišą.
Jam yra skirtas laikas, per kurį turi pasiekti tikslą. Jis turi pribėgti – nėra kito pasirinkimo. Vienintelis pasirinkimas – arba bėgti siekiant tikslo, arba laukti smūgių ir bėgti pirmyn, stengiantis jų išvengti.
Bet yra ir trečias kelias: susivienydami mes galime sužadinti mumyse jėgą, kuri leis pakilti į tikslą lengvai. Ji paims mus ant savo sparnų tarytum erelis savo jauniklius ir pakels į viršų!
Bet problema yra ta, kad mes negalime palikti pasaulio ir patys pakilti ant šio erelio, Binos, sparnų. Mes privalome palaikyti ryšį su visu pasauliu.
Ir jeigu galvosime apie visus žmones ir skirsime save jiems – būtent tada ir pakilsime!
Pasaulis stovi ant paties bedugnės krašto, ir mes turime jam padėti pakilti ant šių erelio sparnų…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Visas pasaulis priklauso nuo mūsų“

„Vaistai jau pradėjo veikti“

„Šviesos kelias ir kančių kelias“

Komentarų nėra

10-05-17 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 5 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Rabašas, 18 straipsnis „Pasiruošimas Toros gavimui“, 1987 m.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-05-17 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Knyga „Šamati“, 214  straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vaikra“ 85 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra