Pateikti Antradienis, 18 gegužės, 2010 dienos įrašai.


Stebuklinga infuzija

Dvasinis darbas

Skaitydami knygą „Zohar“, turime joje ieškoti išsigelbėjimo.
Baal Sulamas „Įvade į mokymą apie dešimt sfirot“ (155 p.) rašo: „Tačiau kabalistinėse knygose slypi didi ir verta pagarsinti savybė“ – studijuodami knygą mes galime susilieti su Šaltiniu, su Kūrėju, egzistuojančiu kitame lygmenyje.
Aš esu savo lygmenyje, atskirtas nuo Jo, o ši knyga užmezga ryšį tarp manęs ir Jo.
Iš ten į mane sklinda Šviesa – vaistai, kurie į mane liejasi kaip infuzija, lašas po lašo, priklausomai nuo mano paties noro.
Tora nereikalauja iš tavęs ko nors nerealaus. Juk viršuje tave pažįsta geriau, nei tu pats, ir tau keliami reikalavimai atitinka tai, kaip esi sutvertas.
Tau sako: „Sėsk prie knygos. Tu privalai susivienyti su savo aplinka, nes ji – tavo dvasinė forma“.
Dabar esi savo lygmenyje. Tu – egoistas, tau nusispjaut į visus, ir tu nieko, išskyrus egoistinių malonumų, netrokšti.
Tu netgi nežinai, ko iš tiesų nori, bet Aukštesniajam tai puikiai žinoma. Juk Jis ir sutveria tavyje visus šiuos norus, visas pačias atgrasiausias savybes. O tu tik retkarčiais šiek tiek jauti, kad tai Jo darbas.
Tačiau šis visą tai tavyje sutvėręs Kūrėjas laukia tik vieno: „Nors truputį pasistenk su manim susivienyti – besiremdamas viskuo, kas tau duodama iš aukščiau“.
Tu turi atskleisti savo dabartinę, esamą būseną – ir pajusti norą prilygti Aukštesniajai.
Tam turiu įsivaizduoti šią būseną, būseną, kurioje aš ir grupė esame kartu, tarpusavio meilėje, laiduojantys vienas už kitą.
Jeigu įsivaizduoju save kartu su jais kaip vieną visumą,  kurioje tarp mūsų veikia Šviesa, man kyla noras pajusti šią būseną.
Aš noriu pajusti, kad mes – kartu ir mus užlieja Šviesa, nes tiek, kiek mes susivienijame, tiek ir prilygstame šviesai. Šią būseną mes ir turime įsivaizduoti.
Aišku, mes nesame kartu, nesame susiję tarpusavyje, tačiau mes stengiamės. Tai reiškia, kad mes norime dvasiškai išaugti, prilygti aukštesniajai pakopai.
Tuomet „Zohar“ tarp tavęs ir aukštesnės pakopos užmezga tokį ryšį, kokio tu pats to sieki, ir iš ten įlieja tau šią šviesos infuziją – „sėkmės lašus“ (mazalot).
Tarp tavęs ir aukštesnės pakopos nėra jokio skirtumo, išskyrus tai, kad aukštesnėje pakopoje tu labiau susivienijęs su kitais.
Pasistenk įsivaizduoti šią būseną, vidinį susiliejimą su visais, – ši abipusė meilė ir vadinasi Šviesa.
Būsena, kurią tu įsivaizduoji, svajoji ir sieki jos, tave ima veikti – iš jos sklindanti supanti Šviesa augina tave kaip kūdikį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Mistinė jėga ar vystymosi variklis?“

„Nuolat grąžinti save į gyvenimą“

„Susivienyti įmanoma tik dvasiniu lygmeniu“

Komentarų nėra

Kaip gi gauti Begalybės Šviesą

Zohar

Zohar, skyrius „Vaikra“, p.16:… O dabar, po to kai ėmė šviesti „vav“, vidurinė linija, kai atsivėrė visos keturios Šviesos, kurios esti raidėse „jud-kuf-reiš-alef“ (ikra), jau gali Mozė įeiti į Susitikimo palapinę.
Tik vidurinėje linijoje galima įeiti į Susitikimo palapinę, tai yra į Malchut, ir nuleisti į šiuos norus (kelim) Šviesas trimis linijomis – vidurinėje linijoje. Iš to galime suprasti pagrindinį principą: Šviesą galima gauti tik atstumiant ją nuo savęs. Jei Chasadim Šviesa, atspindėta Šviesa, kyla nuo ekrano iš apačios į viršų, mes galime į jį gauti Šviesą Chochma.
Kitaip tariant, jeigu noriu pripildyti kitą, ir viską, kas pereina per mane, perduodu artimui, tai yra atstumiu nuo savęs, tai per mane gali pereiti visos Šviesos, ir aš irgi jas gausiu. Tačiau tai jau bus gavimas ekrano pagalba – priešinimasis mano ego iš apačios į viršų. Ir tada, kaip pasakyta, „Mozė galės įeiti į Susitikimo palapinę“
O jeigu laukčiau, kol Šviesos atsivers mano noruose, – tai bus vardan gavimo, ir Šviesos neatsiskleis.
Todėl Šviesų gavimo sąlyga – „pamilk artimą kaip patį save“. Visa gali pereiti per tave, jeigu tu veiki artimo labui. Tada mėgaujiesi gaudamas tai, kas ateina tau, ir tuo, kuo pripildai visą Begalybės pasaulio Malchut. Visos šios Šviesos – tavo. Tik taip jas galima gauti.
Čia išties slypi gavimo išmintis – kabalos mokslas, mokslas apie tai, kaip gauti Šviesą ją atspindint.
Ir dabar esame Begalybės Šviesoje, ji yra čia ir dabar. Tačiau nematome ir nejaučiame jos, nes pirmiau turime įgyti savybę ją atspindėti, turime apsiginkluoti Chasadim Šviesa. Tada Chasadim Šviesoje atsivers Šviesa Chochma.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kupina Šviesos tamsa!“

„Kaip rasti Šviesą?“

„Aš – juodas taškas šviesos vandenyne“

Komentarų nėra

10-05-18 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 8 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Baal Sulamas, straipsnis „Laidavimas“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-05-18 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai (Baal Sulamas, 11 laiškas, 1925 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, ištraukos skirtos Šavuot šventei)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra