Pateikti Antradienis, 25 gegužės, 2010 dienos įrašai.


Pirmiau išvirkite sriubą!

Zohar

Klausimas: Skaitant knygą „Zohar“ mano protas visą laiką įsivaizduoja išorinius paveikslus. Kaip man nepamiršti, jog tai vyksta mano viduje, ir kad kalbama apie mūsų tarpusavio ryšius?
Atsakymas: Tiesą sakant, tai nesvarbu. „Ko neatlieka protas – atlieka laikas“. Mokymosi ir tapimo artimais su draugais laikas.
Jeigu žmogus mokydamasis (galva) negali galvoti apie tikslą (širdimi), – tegu klauso savo širdies.
Svarbiausia visą laiką išlaikyti mintį apie tai, ko tu nori iš savo studijų. Be šito Tora neveiksminga.
Tora veikia priklausomai nuo žmogaus ketinimo, kaip pasakyta: „Aš sukūriau blogąjį pradą ir daviau Torą kaip prieskonį jam“.
Tu turi blogąjį pradą? Atnešk jį – tada gausi Torą kaip prieskonį jam (t. y. būdą jam ištaisyti).
O jeigu tavyje nėra blogojo prado, tai kuo tau padės prieskoniai? Kabalistai pateikia mums paprastus pavyzdžius.
Sriubos turi? Nori į ją įberti pipirų, druskos ir įvairių prieskonių? Prašom! O jeigu sriubos neturi, tai kam tau pipirai ir druska? Vieni jie neskanūs.
Kalbant apie mus, iš pradžių mes turime paruošti „sriubą“. Be jos mums nėra ko reikalauti prieskonių. O ir reikalauti neįstengsime!
Ruošiant sriubą – grupę – prisireikia prieskonių – kad Šviesa mus sujungtų. Tora reikalinga tiktai tiems, kurie rado savyje blogąjį pradą.
Todėl knygos „Zohar“ skaitymui ir visiems kitiems mūsų užsiėmimams turime teisingai nusiteikti, žinoti, ko būtent norime, kitaip tariant, paruošti savo blogąją prigimtį.
Turi ką taisyti, turi blogį – jis bus ištaisytas. O jeigu savyje neradai blogio – iš pradžių turi jo ieškoti.
Jeigu jautiesi esąs teisuolis, tai Tora ne tau skirta, ji skirta nusidėjėliams, kad juos ištaisytų.
Todėl didesnis už kitus atveria savyje didesnį egoizmą, didesnį blogį – ir jam yra ką taisyti.
Ir todėl nesvarbu, kiek žmogus supranta mokydamasis. „Ne išmintingasis mokosi“ (lo ha chacham lomed). Svarbiausia – jausti, kad yra ką taisyti žmogaus ryšiuose su draugais.
Juk turime susijungti į vieną norą, Adam sielą, turime tapti tikslo broliais.
Kas kad dabar nekenčiame, nenorime, nepaisome vieni kitų, bet suprantame, jog tikslas – susijungti.
Todėl laukiame, kad ateitų Šviesa, grąžintų mus į šaltinį ir mes tapsime vienu bendru noru, kad tarp mūsų atsiskleistų Kūrėjas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Stebuklinga infuzija“

„Klausimai kelyje – 2“

„Pasaulinės sielos reanimacija“

Komentarų nėra

Ilgas kelias vienybės link

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija, Viena siela

Klausimas: Kodėl kartais tik po daugelio metų žmogus išgirsta apie būtinybę susivienyti?
Atsakymas: Šis procesas vyksta per visą mūsų istoriją.
Visa mūsų raida iš kartos į kartą, visuose mūsų gyvenimo ratuose skirta tam, kad atvestų mus į tokią būseną, kurioje būtume priversti susivienyti.
Visa mūsų istorija prasidėjo sudužus bendrajai sielai – mūsų dvasiniam indui.
Nuo tol visos šios dalys susiduria vienos su kitomis, nekenčia viena kitos ir nesupranta, kas jos yra, iš kur kilusios ir kam egzistuoja. Joms svarbiausia – nuolatinė tarpusavio kova.
Palaipsniui, etapas po etapo, iš esmės turime suprasti, kad dėl šios neapykantos ir mūsų egoizmo daug prarandame – tiek daug, kad mums būtina susivienyti.
Kodėl? Nes palaipsniui, vystydamiesi, suvokiame, kad esame tarpusavyje susieti. Mums telieka arba užmušti vieniems kitus, arba gyventi taikiai. Tad ką gi daryti?..
Bet tie, kurie siekia dvasiškai vystytis, susiduria su problema. Visas pasaulis juda susivienijimo link „beito“( savo laiku) būdu.
Neturėdamas išeities, logiškai samprotaudamas, matau, kad mums būtina susivienyti. Bet, kita vertus, atskleidžiu, kad mes to nesugebame. Taip jaučiasi visas pasaulis.
O tie, kuriuose pabudo taškas širdyje, ima girdėti, kad jiems būtina susivienyti, kad tik taip galima pasiekti dvasinį pasaulį. Bet jie nejaučia tam poreikio.
Vadinasi, kad vieni atskleidžia būtinybę susivienyti, tik nežino, kaip tai padaryti ir neturi tam jokių priemonių. O kiti turi metodą, kurį taikant galima susivienyti, bet nejaučia tam vidinio poreikio, skirtingai nei visas pasaulis.
Turbūt šioms dviem grupėms, išorinei ir vidinei dalims, teks susivienyti ir papildyti vienai kitą. Mes pateikiame susivienijimo metodiką, o jie perduoda mums poreikį vienytis.
Taip kūdikiai perduoda tėvams savo poreikius, o juos suvokę tėvai gauna tai, ko reikia kūdikiui.
Todėl išorinė aplinka – vidinio poreikio susivienyti nešiotoja, o mes – susivienijimo metodikos savininkai. Ir taip papildysime vieni kitus.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Vaistai jau pradėjo veikti“

„Mes visi atsakingi vienas už kitą“

„Ateities visuomenės globali sistema“

Komentarų nėra

Atskleisiu jums paslaptį…

Dvasinis darbas

Klausimas: Visgi kokia tikslo pasiekimo paslaptis? Juk tik nedidelis nuošimtis visų ateinančių į kabalos mokslą, jį pasiekia.
Atsakymas: Atskleisiu jums paslaptį: tas, kuris nemeta kelio, nesvarbu, kas jam nutiktų pakeliui – tas ir pasiekia tikslą! Nėra jokios kitos sėkmės formulės.
Juk žmogus patiria labai sunkias būsenas, ir kartais pats negali patikėti, kad visa tai su juo buvo nutikę.
Tačiau kiekvieną akimirką, kad ir kas būtų, jis turi matyti prieš save tik vieną tikslą – čia slypi sėkmės raktas. Ir daugiau niekas nesvarbu.
Todėl, jeigu manęs paklaustų, ko palinkėčiau žmogui, atsakyčiau: „Tik vieno – atkaklumo siekiant tikslo!“
Daugiau niekas nebepadės: nei ypatingas protas ar jausmingumas, nei didžiulės pastangos, nei žinios, ir netgi bičiuliai, kurie yra šalia jo“.
Lieka tik kaip buldogui įsikabinti į tikslą, ir nesvarbu, kas nutiktų, – nepaleisti jo!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Ant gėrio vandenyno bangų“

„Apie gyvenimą, tikslą ir sielą“

„Kam skirta kabala“

Komentarų nėra

10-05-25 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Ketvirta dalis (Rabašas, 4 straipsnis „Lai kiekvienas padeda artimui savo“, 1984 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-05-25 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 20 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot , 5 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-05-25 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vaikra“, 248 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-05-24 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Vaikra“, 230 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra