Pateikti birželio, 2010 mėn. įrašai.


Aukštesnioji pakopa neklysta

Dvasinis darbas

Visą savo dvasinį kelią turime eiti tikėjimu aukščiau žinojimo, juk pajaučiame dvasinį pasaulį, įeiname į Kūrėjo sritį, norime pritraukti Jo jėgas.
Būtent tai vadinama tikėjimu aukščiau žinojimo, kada einu ne užmerktomis akimis, o su davimo jėga, kai remiuosi ne savo protu ir jausmais, o aukštesniąja pakopa.
Tačiau einu su ja priimdamas aukštesniosios pakopos protą ir pojūčius, išaukštinu juos savųjų atžvilgiu, lyg būtų atsvara maniesiems.
Kitaip tariant, įgyju naujas savybes, aukštesnes, logiškas. Tik jos man neatrodo logiškos.
Tas pats vyksta su mumis dabar. Visada susiduriame su ta pačia problema: turiu elgtis su savo draugais ir su visu pasauliu pagal principą „pamilk artimą kaip save patį“.
Aš turiu juos mylėti, susijungti su jais, kažką daryti su savimi? Ar tai įmanoma? Man nepatinka tai, aš nepajėgiu to padaryti.
Štai čia reikia priimti šią sąlygą, šį dėsnį tikėjimu aukščiau žinojimo, nuspręsti, kad aš tai atliksiu.
Juk galiu išpildyti šią sąlygą veikdamas, netgi be jokio noro, kaip pasakyta: „Padarysime ir išgirsime!”
Todėl, kaip pasakyta Toroje, pražydo Mozės lazda. Visa tai įvyksta su aukštesnės jėgos palaiminimu, kai priimamas aukštesnės pakopos protas, o tai reiškia, kai yra sekama Kūrėjo įkandin.
Juk Kūrėjas – tai aukštesnė pakopa, o ne kažkas tolima. Taip mažas vaikas mokosi iš vyresniojo: jis išsižiojęs tiesiog gaudo visus jo žodžius, visus judesius, visus pavyzdžius. Kad ir ką jam parodysi, jis priims viską. Tokiu būdu jis vystosi.
Tą patį su didžiule jėga turime padaryti prieš savo prigimtį – įpareigoti save mokytis iš aukštesnės pakopos.
Tai vadinama tikėjimu aukščiau žinojimo. Ta pati jėga, kurią įgyju iš aukštesnės pakopos, suteikia man pojūčius, protą, daugybę žinių ir informacijos.
Tai tik vadinama tikėjimu aukščiau žinojimo, nes savo dabartinėje būsenoje aš turiu eiti prieš jį. Aišku, kad taip ir yra.
Juk aukštesnėje pakopoje noras mėgautis yra didesnis ir jis didesnis ketinime duoti.
Be abejo, aukštesnė pakopa yra priešinga man, ji man niekada neatrodo logiška.
Aukštesnioji pakopa žemesniajai visada atrodys keista, paini, besielgianti neteisingai, nes aukštesnė pakopa yra priešinga, nesuprantama man, ir todėl aš įsitikinęs, kad ji neteisi.
Tik iš patirties matome, kad aukštesnysis neklysta. Net jeigu jo elgesys atrodo keistas ir nelogiškas, tu paprasčiausiai nesupranti jo išskaičiavimų. Bet visame kelyje jis neklysta.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Šuolis nuo stogo“ su Kūrėjo parašiutu“

„Mokomės keistis!“

„Kaip pakilti ant aukštesnės pakopos“

Komentarų nėra

Atsakau į jūsų klausimus – 4

Klausimai ir atsakymai

Klausimai tema „Kabalistai apie kūrimo tikslą, 1 d.”

Kūrėjas – tai absoliutus gėris

Klausimas: Citata: „Ir kadangi nėra Jame noro gauti, Jis neturi jokio pagrindo daryti kam nors žalą. Paprasčiau nebūna“.
Ar visos mūsų problemos kyla dėl noro gauti? Bet juk mes esame tokie sukurti ir tokie liksime, nes be Gaunančiųjų nėra Duodančiojo.
Kaip mums pašalinti šiuos prieštaravimus tam, kad noras gauti neduotų pagrindo kam nors pakenkti?
Atsakymas: Ištaisyti egoizmą į tai, kas priešinga jam, ir toliau gauti, bet jau tam, kad duotum.

Klausimas: Citata: „visa širdimi priimti tiesiog kaip esmių esmę, kad Jis turi „norą duoti“ t.y. norą daryti gera artimui – savo kūriniams“
Neįmanoma su tuo sutikti. Juk daugelis taip nesuvokia. Galima tik daryti prielaidą, jog yra taip… Baal Sulamas sako: „priimti širdimi“ – bet kaip tai padaryti praktiškai?
Atsakymas: Reikia praktiškai imti save taisyti pagal panašumą į Kūrėją, sistemiškai studijuojant kabalą praktijoje, grupėje.
Jums niekas nesiūlo sutikti su tuo, jums siūloma tai atskleisti!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atsakau į jūsų klausimus – 1“

„Atsakau į jūsų klausimus – 2“

„Atsakau į jūsų klausimus – 3“

Komentarų nėra

10-06-30 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 88 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Gyvybės medis 4  d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-30 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 209 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-30 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, straipsnis 19, 1984 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Nekurk sau dievukų

Zohar

Klausimas: Ar skaitydami knygą „Zohar“ siekiame tapti jautresni tam, ką jaučiame penkiomis juslėmis? Ar siekiame išugdyti savo sąmoningumą, šio pasaulio matymą?
Atsakymas: Visiškai ne! Skaitydamas knygą „Zohar“ pamirštu šį pasaulį, nematau ir nejaučiu jo.
Aš įeinu į Aukščiausio valdymo ir priežiūros sistemą, skaitau apie ją, tyrinėju ją ir stengiuosi pajausti, t. y. susijungti su ja savo jausmuose ir sąmonėje.
Kaip galėdamas stengiuosi panaudoti visus vardus ir pavadinimus, apie kuriuos pasakoja „Zohar“.
Juk iš esmės visa knyga „Zohar“ pasakoja apie IŠSUT, ZA, Malchut ir apie sielas.Visi įvykiai vyksta tarp ZA ir Malchut, tačiau „Zohar“ tai išreiškia tūkstančiais įvairiausių galimų vardų ir situacijų.
Todėl skaitydamas knygą „Zohar“ stengiuosi patekti į šias dvasines būsenas, o ne pritraukti jas į mūsų materialųjį pasaulį. Kam jis man reikalingas?…
Turiu atpažinti save dvasiniame pasaulyje, atpažinti, kaip apsivelku Acilut pasaulio ZON, kaip su juo susitapatinu ir susilieju visuose savo noruose ir mintyse.
Visa, kas vysta, visada turiu stengtis matyti viename bendros sielos kūne, juk tai mano savybės – Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Juozapas, Aaronas, Dovydas, visi veiksmai, apie kuriuos pasakoja „Zohar“, klipa ir šventumas, ZON pakopos Acilut pasaulyje.
O šis pasaulis man tarsi neegzistuoja. Aš nesuprantu ir nejaučiu jo, man nereikalingas šis įsivaizduojamas pasaulis.
Parašyta, jog turime pakilti į aukštesnio pasaulio lygmenį ir iš ten, šiek tiek suprasdami apie dvasines šaknis, galime studijuoti jų žemesnes šakas, esančias mūsų pasaulyje.
Tačiau nėra jokios būtinybės šiaip sau būti tose šakose. Be to, draudžiama susieti aukštesniąsias šaknis su jų žemesnėmis šakomis.
Kai imi aukštesnio pasaulio pavadinimus ir veiksmus ir bandai šiame pasaulyje įžvelgti jų rezultatą tarsi jie tiksliai atitiktų vieni kitus, tai vadinama stabmeldyste.
Tai – draudžiama, todėl, kad neteisinga. Ką reiškia „draudžiama“? To paprasčiausiai nėra. Tai vadinama „sukurti sau stabą“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį!“

„Pirmiau išvirkite sriubą!“

„Mūsų pasaulyje nėra nieko švento“

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 5 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Koks kūrimo tikslas?
Izraelio sielų (siekiančių Kūrėjo, nepaisant jų žemiškosios kilmės) esmė – tai aukščiau esančios Dieviškosios dalies (atidavimo savybės) paslaptis (esmė). Siela pagal priežasties ir pasekmės dėsnį leidosi žemyn (silpnino savo atidavimo savybes) nuo vienos pakopos prie kitos, kol nepasidarė tinkama įeiti į šį pasaulį ir įsikūnyti į purviną (egoistinį), materialų  kūną (norą viską gauti).
Bet laikantis Toros (mokantis, kad pritrauktų ištaisymo Šviesą) ir vykdant įstatymus (formuojant grupę remiantis arvut, tarpusavio laidavimu – Toros gavimo sąlyga) siela kyla nuo vienos pakopos prie kitos (įgydama atidavimo savybę), kol visa neužsipildys (neišsitaisys visi 613 egoistinių norų) ir netaps verta gauti savo apdovanojimo iš Tobulojo (absoliučiai mylinčio ir duodančio Kūrėjo), paruošto jai iš anksto (dar kūrimo sumanyme), t.y. šventos (šventumas = atidavimas ir nesavanaudiška meilė) Toros kaip Kūrėjo vardų (Jo savybių, t.y. panašumo į Jį) suvokimas yra 613-kos įstatymų, kaip gauti Šviesas, paslaptis (esmė).
Baal Sulamas. Pratarmė knygai „Išminčiaus lūpos” (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tisklą, 2 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tisklą, 3 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tisklą, 4 dalis

Komentarų nėra

10-06-29 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 87 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Gyvybės medis 3  d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-29 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 184 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-29 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, straipsnis 14, 1988 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai