Pateikti Antradienis, 1 birželio, 2010 dienos įrašai.


Pasaulis kreivame mano sielos veidrodyje

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip kovoti su tuo, kad kasdienės pamokos tampa įpročiu?
Atsakymas: Tai problema, nes įprotis mažina skonį ir viską griauna, lemdamas nerimtą požiūrį. Su tuo reikia kovoti bendromis pastangomis! Kitu atveju negalėsime pagreitinti savo vystymosi ir lauksime išėjimo į dvasinį pasaulį ilgus metus.
Niekaip neįmanoma pakeisti šios sistemos, nes ji juk jau egzistuoja! Ir tu jau įjungtas į ją, tau tereikia tik pačiam pradėti šioje sistemoje dalyvauti.
O vis daugiau dalyvaudamas staiga pamatysi, kad tie draugai, kurie atrodė neišsitaisę, – iš tikrųjų yra ištaisyta sistema. Ir tik tu vienas esi neišsitaisęs!
Tau nesinori į ją įsijungti, todėl ji tau rodosi taip, lyg aplink būtų kitų žmonių su įvairiais norais. Bet jie neegzistuoja!
Staiga pajusi, kad esi griežtos sistemos viduje, kur tik tu vienas turi laisvą pasirinkimą: pabusti ar nepabusti dvasiniam gyvenimui, kad pažadintum juos, o jie – tave. Tokie šios sistemos veikimo dėsniai. O išskyrus tave, niekas nėra laisvas!
Bet kol tu nepasiruošęs ir nenori įsijungti į šią sistemą, tau sukūrė visą šį teatrą: draugus, daugybę žmonių, visą tave supantį pasaulį, visą šį gyvenimo balaganą…
Tau suteikė galimybę taip suorganizuoti šias jėgas aplink save, kad jos pažadintų tave dvasiniam gyvenimui – išoriniu poveikiu.
Panaudok tau duotą pavydą, neapykantą, garbės troškimą – pavydėk supantiems tave, mylėk juos ir neapkęsk, pažadink save visomis priemonėmis, panaudodamas visas tau duotas savybes.
Todėl Aukštesnioji sistema, Begalybės pasaulio Malchut tau atrodo kaip pasaulis, kokį dabar matai aplink save. O gal manei, kad ji yra kažkur ten, debesyse? Nėra jos niekur kitoje vietoje – ji tiesiog čia, prieš tave, tik tu savo sugadintu regėjimu matai ją tokią iškreiptą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pakilti ir eiti toliau“

„Pro tamsos siluetą jau matosi išsigelbėjimas“

Komentarų nėra

Kaip ištaisyti godumą?

Auklėjimas, vaikai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: mano vaikui 12 metų ir jis yra labai godus. Prašau, pasakykite, ar tai yda ar įgimta savybė? Kaip tai būtų galima ištaisyti?
Atsakau kaidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -51“

„Klausk kabalisto -50“

„Klausk kabalisto -49“

Komentarų nėra

Gėris ir blogis

Zohar

„Zohar“, skyrius „Vaikra“, p. 87: Kadangi Tora kilo iš Binos, pirmosios lentelės taip pat buvo parašytos iš Binos.
Pasakyta: „įrėžta lentelėse“. Skaityk ne įrėžta (charut), o laisvė (cherut).
Tai tikroji laisvė, kadangi tai yra vieta, nuo kurios priklauso visa laisvė. Nes laisvė nuo visų jėgų pasiekiama tik padedant Binos Šviesoms.
Toroje nėra ginčytino dalyko, kuriame viskas nesusivestų į vieną vietą – į Malchut, ir nesueitų į vieną šaltinį – Jesodą.

Mes – kūrinijos medžiaga, noras mėgautis, pripildyti save. Jis gali tik gauti. Jeigu jo ketinimas – gauti dėl savęs – šį ketinimą, o ne norą, mes vadiname „blogiu“.
Juk noras – tai medžiaga, kuri nekinta, apie ją negalima pasakyti – gera ji ar bloga. Tai lemia ketinimas – geras arba blogas. Ir jame slypi mūsų pasirinkimo laisvė.
Mumyse esančių norų negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyse mes neturime pasirinkimo laisvės, nieko negalime juose pakeisti.
Tai vis labiau patvirtina ir visi moksliniai tyrimai. Vienintelis įmanomas pakeitimas – žmogaus lygmenyje, ketinime, esančiame virš noro.
Pats noras yra sukurtas Kūrėjo ir suteiktas mums nekintamu pavidalu. O ketinimas virš noro nuo pat pradžių mums duotas egoistinis, „dėl savęs“, ir mes turime nutarti, kad šis ketinimas – blogas, kadangi nukreiptas prieš susivienijimą, prieš davimą artimui, davimą Kūrėjui.
Tačiau ketinimas gali būti priešingas – „dėl kitų“, davimo, ir tada jis vadinamas „geruoju pradu“.
T.y., „blogasis pradas“ ir „gerasis pradas“, gėris ir blogis nustatomi pagal ketinimą, o pats „pradas“ – nekintantis noras.
Šis ketinimas galimas tik žmogaus lygmenyje. Ketinimas prilygti Kūrėjui vadinamas gėriu, o priešingas jam – blogiu. Ketinimas realizuojasi vienijantis su kitais arba atsitolinant nuo kitų.
Todėl iš savo ketinimų privalau išrinkti tik tuos, kurių atžvilgiu turiu pasirinkimo laisvę, – ar vienytis su kitais bendrai ketinant vieni kitiems atiduoti, kas daro mus panašius į Kūrėją.
Ir tik čia aš nustatau gėrį arba blogį – arba mano egoizmo, arba Kūrėjo valios atžvilgiu.
Todėl, jeigu norime save ištaisyti, tai gali atlikti tik Bina – aukštesnioji atidavimo savybė.
Priartėdama prie noro mėgautis, ji keičia jo blogą savybę į gerą, t.y. ketinimą gauti – į ketinimą duoti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Lynu – tiesiai pas Kūrėją“

„Laikas išsiristi iš kiaušinio į laisvę“

„Gėris ir blogis mūsų pasaulyje“

Komentarų nėra

10-06-01 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Ketvirta dalis (Rabašas, straipsnis „Lai parduoda žmogus namus savo“)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-01 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 39 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot , 22 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-01 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Tecave“, 31 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra