Pateikti Ketvirtadienis, 3 birželio, 2010 dienos įrašai.


Ką mums suteikia meilė artimui?

Dvasinis darbas

„Artimas“ – tai nėra tiesiog bet kuris žmogus – tai mano draugas, kuris yra priešais mane, o aš palaipsniui pradedu siekti meilės jam, idant pasiekčiau meilę Kūrėjui.
Tai griežta formulė: pirmiausiai kreipiuosi į Kūrėją ir tam, kad turėčiau su Juo ryšį, susivieniju su draugais, „artimais“.
Dirbu siekdamas meilės artimui, nes tai sąlyga, norint pasiekti meilę Kūrėjui!
Artimas ir Kūrėjas susiję tarpusavyje, nes mano noro mėgautis atžvilgiu jie yra vienodoje padėtyje. Jie vienodai tolimi nuo manęs, ir mano santykis su jais vienodas!
Kūrėjas – vien duodantysis, ir artimas man atrodo toks pat nepakenčiamas, kaip ir davimo savybė… Todėl atstumiu juos abu.
Jeigu nepasieksiu vienodo santykio ir Kūrėjo, ir artimo atžvilgiu, negalėsiu teisingai dirbti. Tai tas pat, kaip nusitaikyti į taikinį – suvesti savo žvilgsnį su taikikliu ir taikiniu.
O jeigu esu labiau pasisukęs į Kūrėjo arba į artimo pusę – aš jau nesu nusitaikęs teisingai.
Turiu nukreipti save tiesiai į tikslą, kad siekiantysis Kūrėjo (Isra-el), ištaisymo Šviesa ir Kūrėjas – susijungtų į vieną visumą.
„Artimas“ (kabalistų grupė) – tai dvasinis indas, sielų sistema, O Kūrėjas – tas, kas šią sistemą pripildo.
Bet po to suprantu, kad tai yra vienas ir tas pats, nes indas tampa tokiu pat kaip Šviesa. Nėra Šviesos be indo, kli! Ir man viskas susijungia į vieną.
Grupė man tampa Kūrėjo pavyzdžiu. Savo santykyje su ja sužinau, kaip elgtis Kūrėjo atžvilgiu: mylėti ar neapkęsti.
Juk santykis su Kūrėju gali būti tik davimas – tai prašome, tam man duota grupė, kad patikrinčiau, kiek aš atiduodu.
Kas sukuria atstumą, skirtumą tarp Kūrėjo ir grupės? – tik mano asmeninis egoizmas! Jeigu ne jis, tarp jų nebūtų jokio skirtumo.
Kodėl aš kol kas jaučiu skirtumą? Todėl, kad iš Kūrėjo gaunu kažkokį malonumą, o iš grupės – jokio. Štai ir visas skirtumas!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys“

„Paprasta dvasinio gyvenimo formulė“

„Laimės formulė: 1+1=1“

Komentarų nėra

Stebuklingi žiūronai

Zohar

Klausimas: Kaip Jums pavyksta suprasti tai, kas parašyta knygoje „Zohar“? Atskleiskite paslaptį…
Atsakymas: Аš matau, o ne suprantu. Tiesiog matau.
Tarkime, mes stovime kartu su jumis, aš rankose turiu žiūronus, o jūs – ne, ir netgi galbūt jūsų silpnas regėjimas.
Jūs manęs klausiate: „Kas –  ten, o čia – kas?” Aš matau savo akimis, o jei to nepakanka, žiūriu per žiūronus, teleskopą arba mikroskopą.
Tai yra turiu priemonę tam, kad matyčiau, ir jums pasakoju, ką matau.
O jūs to nematote ir jums tai kažkas visiškai naujo, keisto, neaišku, ar egzistuojančio, ar ne. Jums viskas neaišku, painu, neįprasta.
Todėl jums reikia įgyti šias priemones: „žiūronus“, „teleskopus“, „mikroskopus“. O kad tai įgytumėte, reikia Šviesos iš Aukščiau.
Šios priemonės – ekranas, kuris padeda mums matyti naują pasaulį, Aukštesnįjį pasaulį.
Mums tereikia sužadinti sau Šviesos poveikį. Pati efektyviausia priemonė tam – bendras mokymasis iš kabalistinių šaltinių grupėje.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pirmiau išvirkite sriubą!“

„Prieš skaitydami knygą „Zohar”…”

„Pasaulinės sielos reanimacija”

Komentarų nėra

10-06-03 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Ketvirta dalis (Rabašas, straipsnis „Protėvių nuopelnai“)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-03 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 45 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot , 31 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-03 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Tecave“, 99 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-02 d. vakarinė pamoka

Pamokos

Rabašas, straipsnis „Kokią pakopą turi pasiekti žmogus“

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Knyga „Zohar“, skyrius „Tecave“, 82 d.

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra