Pateikti Penktadienis, 4 birželio, 2010 dienos įrašai.


Esminis šių dienų realybės požymis

Sveikata

Klausimas: Šiandien pasaulyje daugybė žmonių serga depresija, mėnesių mėnesiais neišeina iš savo namų, jiems reikia psichologinės pagalbos. Kas jiems galėtų padėti?
Atsakymas: Šiandien depresija – labiausiai paplitusi liga pasaulyje. Jai gydyti galiu pasiūlyti vienintelį vaistą: Šviesą, grąžinančią prie ištakų.
Jokie psichologai čia nepadės. Juk tai pats Kūrėjas, atsiskleidžiantis mums tokia „išvirkščia“ forma.
Kažkada kiekvienas mūsų jautėsi esąs mažas žmogelis, kuriam pasaulis atsiskleidžia įvairiuose jo egoizmo sluoksniuose: 1, 2, 3.
Mūsų ego vis augo, ir mes keitėmės kartu su juo, kurdami naują aplinką – naujos technikos, technologijos, visuomeninių santykių pasaulį.
Taip mes ir vystėmės per visą mūsų istoriją – turto, valdžios, žinių link (1 – 2 – 3 etapai).
Šiandien mes pasiekėme ketvirtąjį lygmenį – ypatingą! Pradeda vystytis ne mūsų ego, ne savybė „gauti“,  – atsiskleidžia Kūrėjas, savybė „duoti“. Tai esminis mūsų epochos – Kūrėjo atsiskleidimo epochos – požymis.
Anksčiau gamta (Kūrėjas) įpareigojo mane augti ir būti kaskart protingesniam, vis daugiau žinančiam, suprantančiam, valdančiam – kitaip tariant, vystytis.
Tačiau šis etapas jau pasibaigė. Žmonės pradeda suvokti naujų atradimų beprasmybę – palaipsniui viskas gęsta: mokslo raida, kosminiai tyrinėjimai. Mes visiškai išsisėmėme.
Kaip priešingybė praėjusiam etapui atsiskleidžia Kūrėjas – nauja prigimtis. Todėl ir elgtis privalome kitaip. Negalime su savo egoizmu ateiti į naują etapą, taip tik pakenktume sau.
Turime suprasti, kad pradėjo veikti kita sistema, ir mums nepadės nei jėga, nei išvystyta technika, nei visas mūsų mokslas. Staiga pamatysime, kad viskas, visos mūsų sukurtos sistemos, nustoja veikti. Visi ankstesni tikslai nuvertėjo: pinigai, valdžia, žinios, šeima, išsilavinimas, kultūra.
Į pasaulį ateina tamsa ir nusivylimas – nes atsiskleidžia Kūrėjas, davimo jėga. O mes jos nenorime, nes ji paneigia mūsų egoizmą, prigimtį, visus mūsų norus!
Pasijuntame tarsi tas vaikas, kuris lakstė iš kampo į kampą žaisdamas, ir staiga išgirdo: „Pakaks, dabar tu privalai duoti ir mylėti – eik pažaisti su savo mažąja sesute“. Bet juk tai prieš jo prigimtį – gyvenimas tampa juodas, vaikas praranda visą savo energiją.
Tampa aišku, kodėl žmonės skęsta depresijoje ir mėnesiais negali išeiti iš namų. Antidepresantai šiandien – patys populiariausi vaistai. O aš kaip vaistus galiu pasiūlyti tik supančią Šviesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kas išgelbės jaunąją kartą?“

„Atkerėti mūsų gyvenimo burtus“

„Kas išvaduos iš ligų?“

Komentarų nėra

Mūsų pasaulis – tik pradinis atskaitos taškas

Realybės suvokimas

Šio materialaus pasaulio Kūrėjas nekūrė! Mūsų pasaulis egzistuoja tik tavo vaizduotėje ir tik todėl, kad esi egoistas.
Tą akimirką, kai priartėsi prie noro duoti, tau atsivers aukštesnė tikrovė, kurioje mes iš tiesų  gyvename ir vystomės.
Tačiau žemesnysis materialaus noro lygis egzistuos toliau, juk jis turi tau nuolat užtikrinti valios laisvę dvasinės tikrovės atžvilgiu.
Juk ir šiame pasaulyje galiu išeiti į darbą ar į parduotuvę, tačiau žinau, kad turiu savo nuolatinę vietą – namus, šeimą.
Dvasiniame pasaulyje taip pat yra nuolatinė vieta, kurioje mes egzistuojam. Iš čia mes kylame dvasinėmis pakopomis, kylame ir leidžiamės – tačiau šis žemutinis egzistavimo lygis mums garantuotas.
Jis – iliuzija, iš tikrųjų jis neegzistuoja – jis tik mūsų vaizduotėje, kad iš šio bazinio taško pradėtume savarankiškai veikti ugdydami norą duoti.
Kūrėjas visiems mums rodo vieną filmą, kad galėtume egzistuoti šioje tikrovėje.
Todėl ir pats didžiausias kabalistas, ir nieko nesuvokiantis kvailys mato tą patį materialųjį pasaulį.
Suprantama, protingas mato jį kiek kitaip, nes daugiau jame supranta, – tačiau iš principo visi mato vieną paveikslą.
O jei ir yra skirtumų (dėl kokių nors ypatingų savybių) – tai neturi nieko bendra su dvasine tikrove.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Ateis motina ir pamaitins sūnų“

„Dvasinis pasaulis – aukščiau žinojimo“

„Gyvenimo ir mirties klausimas“

Komentarų nėra

10-06-04 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Tecave“, 131 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-04 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Šamati“, 8 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 60 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-03 d. vakarinė pamoka

Pamokos

Rabašas, straipsnis „Protėvių nuopelnai“

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Knyga „Zohar“, skyrius „Tecave“, 192 d.

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra