Pateikti Antradienis, 8 birželio, 2010 dienos įrašai.


Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį!

Grupė, Realybės suvokimas

Mūsų vienintelė užduotis – pereiti nuo realybės suvokimo egoistiniais jutimo organais į realybės suvokimą altruistiniais jutimo organais.
Tai ir yra visas skirtumas tarp šio pasaulio ir Aukštesniojo pasaulio pajutimo, tarp mūsų dabartinio realybės suvokimo, gyvenimo mele, atitolus nuo Kūrėjo, nesupratimo, kur esame, ir suvokimo, pajutimo, žinojimo, kur egzistuojame, Kur ir su Kuo esame.
Suvokimo pasikeitimas įvyksta žmogaus pastangomis. Tačiau pirmiausiai turi kilti noras pakeisti suvokimą, juk tai atsitiks tik tuomet, jei mes to panorėsime.
Todėl turime stengtis įsivaizduoti Aukštesniąją realybę, kurti savyje jos pavidalą (apie ką pasakoja kabalos knygos) ir grupėje realizuoti tokius tarpusavio santykius.
Tada besimokydami, skaitydami apie šią Aukštesniąją realybę, mes reikalausime, kad ateitų jėga iš Aukščiau, atvertų mūsų jutimo organus, šiuos jutimo šliuzus, ir mes suvoktume, kur iš tikrųjų esame, o ne liktume šiame melagingame, įsivaizduojamame, išgalvotame paveiksle, kurį šiandien mums pateikia sudrumsti jutimo organai.
Todėl vienintelė mūsų užduotis – teisingai suprasti tai, kas vadinama tikrąja realybe.
Kiekvienas mūsų visomis jėgomis, kiek tai įmanoma, turi stengtis įsivaizduoti, nupiešti, suformuoti sau Aukštesnįjį pavidalą, kuriame mus visus jungia mūsų norai, kartu ir su Kūrėju, tarp mūsų nėra jokių skirtumų, o mūsų viduje ir tarp mūsų karaliauja Kūrėjas – davimo ir abipusės meilės savybė.
Nėra nieko, išskyrus šią būseną, nėra jokių įsivaizduojamų paveikslų ir mes prašome šios realybės, kad ji mus paveiktų ir įsikūnytų į mus. Tai turi būti mūsų pastangų rezultatas.
Būtent to žmogus turi nuolat siekti, skaitydamas knygą „Zohar“ bei kitas kabalistines knygas. Šios knygos pasakoja apie tikrąją realybę. Antraip mes galėtume skaityti knygas, parašytas kitu stiliumi, arba išvis nebūtų jokios prasmės jas skaityti.
Todėl, skaitydami šiose knygose apie Aukštesniąją realybę, turime stengtis ją pasiekti. Kaip rašo Baal Sulamas „Įvade į Mokymą apie dešimt sfirot“, 155 p.: „Stipriu noru ir siekiu suprasti studijuojamą medžiagą pritraukia Šviesas, supančias jų sielas“, iš tos pačios vienintelės egzistuojančios būsenos – ir taip save ištaiso.

Iš 2010-06-03 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

Amžina sąjunga

Dvasinis darbas

Yra tokia sąvoka – „sąjungos sudarymas“. Tai būna tada, kai šalys pasirašo įsipareigojimą ateityje išlaikyti gerus santykius tuo atveju, jeigu santykiai pablogėtų, atsirastų problemų ar nesusipratimų, įsipliekstų neapykanta ar tarpusavio supratimą pakeistų nesupratimas.
Net jeigu mano būsena būtų tokia, kad man bus akivaizdu, jog kita pusė tapo mano priešu, aš vis tiek su ja elgčiausi taip, kaip numato sutartis, kurią su juo kažkada pasirašėme – kaip su draugu. Čia slypi sąjungos jėga.
Kada galima sudaryti tokią sąjungą? Jeigu esame artimi, panašūs savo savybėmis, tada sudarome sąjungą. Dabar ji mums nereikalinga, juk tarp mūsų yra tarpusavio supratimas, netgi meilė!
Tačiau mes pasirašome šią sutartį tam atvejui, jei pajusčiau priešpriešą, neapykantą – tuomet aš įsipareigoju jėga išlaikyti tokius pat santykius.
Kitaip tariant, aš galiu „nupulti“ – matyti tave ir save kaip nekenčiančius vienas kito, tačiau vis tiek privalau su tavimi palaikyti tokius pačius santykius kaip ir anksčiau. Žinau, kad viskas priklauso nuo manęs, o visa tikrovė, esanti ne manyje, yra vieninga ir tobula.
Iš to ir kyla pati sąjungos samprata – aš remiuosi tuo, kad visi pokyčiai: tiek geri, tiek blogi, vyksta tik manyje.
Viskas priklauso nuo mano požiūrio: „Kiekvienas smerkia pagal savus trūkumus“.
Todėl pasirašydamas tokią sąjungą, nuteikiu ir nukreipiu save į tai, kad pasaulis geras ir tobulas, o visi pokyčiai vyksta tik manyje. Tokiu pagrindu sudaroma dvasinė sąjunga ir ji gyvuoja amžinai!
Tokią sąjungą sudarė mūsų Protėviai (praeities kabalistai), ištaisę savo dalį bendroje sieloje – ir tai vadinama „Tėvų nuopelnu“.
Šituo nuopelnu galime pasinaudoti, jeigu prisijungsime prie jų ir grįšime į tarp jų egzistuojančios sąjungos būseną.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Ką mums suteikia meilė artimui?“

„Kur gauti jėgų, kurių neturiu?“

Komentarų nėra

10-06-08 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Ketvirta dalis (Rabašas, 14 straipsnis, 1984 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-08 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 52 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot , 39 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-08 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vaigaš“, 64 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra