Pateikti Penktadienis, 18 birželio, 2010 dienos įrašai.


Kaip valdyti savo būsenas?

Dvasinis darbas

Klausimas: Mes nepajėgūs keisti savo būsenų. Kaip mes galime jas valdyti?
Atsakymas: Turime prašyti Šviesos, kad suteiktų mums galimybę sužinoti, ką reiškia davimas. Daugiau aš nieko neprašau!
Mums nieko nereikia žinoti apie būsenas, skirti ar valdyti jas taip, kaip įsivaizduojame savo protu.
Tai įmanoma tik tiek, kiek aš pakylu virš savo proto, virš įprasto man suvokimo – prie davimo savybės, ir nebereikalauju nieko daugiau!
Neprašyti supratimo ar pojūčio – tik būti duodančiuoju.
Vienas vienintelis noras – tai pilnas ir tobulas dvasinis indas.
Ir jei aš prašau tik davimo savybės, t.y. tikėjimo virš pažinimo, žinojimo, kas tai yra, gavęs šią savybę, viską joje pradedu jausti, matyti ir valdyti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Psichologinis barjeras davimo kelyje“

„Leiskite Šviesai šviesti!“

„Mokomės keistis!“

Komentarų nėra

Natūralus požiūris į mirtį

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai, Kūnas ir siela

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Kaip išaugti dvasiškai?

Dvasinis darbas

Kabalistinė grupė – tai Aukštesniojo ACHAP, Malchut, apimanti daugybę kitų sielų – svetimų man, žemesniajam, kuriam prie jų reikia prijungti savo tašką širdyje.
Jei Aukštesniojo atžvilgiu nureikšminu savo tašką širdyje, tai jis kreipiasi į mano Galgalta ve Enaim (GE) ir įgauna formą Aukštesniojo sąskaita.
Aukštesnysis duoda jam viską, kad augtų, suteikia struktūrą – visas sielas, visą Begalybės pasaulį, visą bendros sielos indą.
Jei norite tapti dvasiniu objektu (parcufu) – prisišliekite prie Aukšteniojo ir jo ACHAP taps jūsų pasauliu, kurį atskleisite.
Kiek prisišlieju prie Aukštesniojo ACHAP – tiek mano taškas pradeda augti ACHAP dalių sąskaita.
Prisišlieti – tai paklusti Jo valdžiai, kaip aiškina Baal Sulamas straipsnyje „Valios laisvė“.
Aukštesniojo ACHAP – tai mano aplinka, prie kurios prisišliedamas kaip embrionas iš mamos gaunu iš jos visą kraują, deguonį, mineralus, kad iš mano taško širdyje išaugtų dvasinis organizmas.
Šis organizmas bus panašus į tai, ką gavau iš Aukštesniojo ACHAP, iš grupės, tačiau įsikūnijęs mano taške, mano dvasiniame gene – jis bus bendras jiems abiem.
Taip vaikas kažkuo panašus į tėvą ir motiną, o savo bazinį pagrindą gauna iš Kūrėjo.
Anuliuoju save grupės atžvilgiu ir įpareigoju ją rūpintis manimi. Taip kūdikis anuliuoja save mamos akivaizdoje, kad gautų visą jos rūpestį, maistą, tačiau kartu įpareigoja, kad ji tai darytų.
Perduodu save Aukštesniajam, įnešdamas į Jį savo norą, reikalavimą tapti ta dalimi, kurioje kairioji ir dešinioji linijos susijungia bei realizuoja davimo veiksmą.
Tiek, kiek tai padarysiu, kiek sėkla anuliuos save motinos atžvilgiu ir įpareigos ją auginti, tiek motina ja rūpinsis.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Dvasinis liftas“

„Kaip pakilti ant aukštesnės pakopos“

„Nuo ko priklauso mano ateitis“

Komentarų nėra