Pateikti Antradienis, 22 birželio, 2010 dienos įrašai.


Ateities pranašavimas

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: ar jūs, būdamas kabalistu, galite išpranašauti, kas bus po dešimties-penkiolikos metų?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -60“

„Klausk kabalisto -59“

„Klausk kabalisto -58“

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 1 dalis

Baal Sulamas, Kabala, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Pradedu publikuoti didžių kabalistų citatas įvairiomis temomis.
Prašau visus pateikti klausimus
šių citatų tema. Pažadu į juos atsakyti.

Kūrėjas – absoliutus gėris

Kadangi Kūrėją mes suvokiame kaip tobulą ir nieko nestokojantį savo tobulumui realizuoti, esantį pirmiau visko, tai aišku, kad Jame nėra jokio egoistinio noro.
Ir kadangi nėra Jame noro gauti, Jis neturi jokio pagrindo daryti kam nors žalą. Paprasčiau nebūna.
Taip pat reikia visa širdimi priimti tiesiog kaip esmių esmę, kad Jis turi „norą duoti“ t.y. norą daryti gera artimui – savo kūriniams, ką visiškai akivaizdžiai įrodo Jo sukurta didinga Kūrinija, iškylanti prieš mūsų akis.
Ir, žinoma, mūsų pasaulyje yra kūriniai, kurie jaučia arba gerus, arba blogus pojūčius. Tačiau kad ir ką jie jaustų, šiuos pojūčius, be abejo, jiems siunčia Kūrėjas.
Dabar, kai galutinai paaiškėjo, kad Kūrėjas negali daryti blogo, tampa aišku, kad iš tikrųjų visi kūriniai gauna iš Jo tiktai gėrį, nes Jis juos sukūrė tik tam, kad suteiktų jiems malonumą.
Taigi išsiaiškinome, kad Kūrėjas teturi norą suteikti malonumą ir jokiu būdu niekam negali padaryti nė gramo žalos arba sukelti sielvartą.
Ir todėl mes suteikėme Jam vardą „Absoliutus gėris“.

Baal Sulamas „Kabalos mokslo esmė ir jo tikslas“

Komentarų nėra