Pateikti Trečiadienis, 23 birželio, 2010 dienos įrašai.


Kaip rasti savo laisvės tašką?

Kūrėjas, Valios laisvė

Klausimas: Kodėl Kūrėjas sukūrė tokį pasaulį? Kodėl Jis slepiasi nuo mūsų proto ir pojūčių? Kodėl Jis sukūrė mus kaip priešingybes galutiniam tikslui ir sau?
Atsakymas: Nes Jis nori mums suteikti laisvę! Kad mes patys užsinorėtume atskleisti Jį ir taptume tokie pat duodantys, kaip Jis.
Jei iš pat pradžių jaustume ir priimtume Kūrėją tokį, koks Jis yra, kas gi iš mūsų priešintųsi ir kažką darytų kitaip?
Juk ir dabar niekas iš mūsų nesipriešina mums viešpataujančiam egoizmui. Mes – automatiniai egoistinės programos vykdytojai.
Jei mums įdiegtų davimo programą, mes taip pat automatiškai realizuotume ją – ir mus vadintų angelais, „automatiškai“ veikiančiomis gamtos jėgomis. Tačiau nei vienu, nei kitu atveju nėra laisvės.
Laisvė – tiktai viduryje, tarp nuodėmės ir šventumo. Tokia būsena vadinama „klipat Noga“ – tai savybės Tiferet vidurinysis trečdalis.
Dėl to Kūrėjas ir pastato mus tokiame nepastovios lygsvaros taške, kad mes nebežinotume, į kurią pusę krypti! Kur gėris, o kur blogis – ką pasirinkti, kur veržtis?
Tai yra mūsų laisvo pasirinkimo taškas, būtent iš tokių taškų mes ir sudedame liniją, kuria keliaujame nuo dabartinio momento iki galutinio ištaisymo.
Mums iškeltas uždavinys – suvokti paslėpties dydį ir formą, jos priežastis ir būtinybę, – kad sukurtume save kaip nepriklausomą asmenybę.
Kūrėjas neturi jokio kito tikslo, tik mūsų savarankiškumą. Jam reikalinga savarankiška kūrinija, kitaip ką Jis pripildys pasitenkinimu? Nejaugi mašiną, kurią pats sukūrė ir kurią visapusiškai valdo?!
Kiek kūrinija tampa savarankiška, tiek Kūrėjas jaučia malonumą, suteikdamas malonumą jai. Jis jau turi ką patenkinti! Tai realiai egzistuoja!
Todėl Jis ir negalėjo iš pradžių sukurti mus gerus, o pabaigoje dovanoti mums visą Begalybės pasaulį. Jis privalėjo sukurti mus kaip priešingybes sau ir įkurdinti tarp dviejų pasaulių.
Juk būtent čia, šių dviejų pasaulių sandūroje – kur neveikia nei Kūrėjo, nei kūrinijos valdžia, šiame neutraliame taške, kurio negalima priskirti nei vienam, nei kitam, – tik čia ir yra laisvė!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Lynu – tiesiai pas Kūrėją“

„Paliepus ar pasirinkus“

„Tuštuma – laisvės kaina“

Komentarų nėra

Atsakau į jūsų klausimus – 1

Klausimai ir atsakymai

Kūrėjas – tai absoliutus gėris

Klausimai iš dienoraščio straipsnio „Kabalistai apie kūrinijos tikslą, 1dalis“
Klausimas: „…Jis niekam jokiu būdu negali atnešti nė gramo nuostolio ar nuoskaudos“. Tačiau aš regiu žmonių kančias!?
Atsakymas: Visas gėris, kylantis iš Kūrėjo, žmonių priimamas atvirkščiai – kaip blogis tiek, kiek jie priešingi Kūrėjo atidavimo ir meilės savybei.

Klausimas: Ar reikia suprasti, kad viską, kas įvyksta, paruošia ir kaip ĮGŪDŽIŲ rinkinį Sielai surūšiuoja Kūrėjas?
Atsakymas: Visus įvykius iš anksto apsprendžia pradinė ir galutinė kiekvienos sielos būsena, tačiau sielos tai priima kaip būsenas nuo kraštutinių kentėjimų iki didžiulių malonumų. Tai priklauso nuo sielų panašumo į Kūrėją.

Komentarų nėra

10-06-23 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Ketvirta dalis (Rabašas, straipsnis, „Sukurk sau Ravą ir nusipirk draugą – 1“)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-23 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 68 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot ,76  d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-23 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 88 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra